Digitální podnik - národní plán obnovy

17. 03. 2022 Petr Opletal

O dotacích si můžeme myslet svoje. Ovšem když stát či EU rozdává peníze, byla by chyba je nepoužít na něco užitečného.

Digitální podnik - národní plán obnovy

Protože se už zase blíží vánoce… 😉 …tak bude – pokud máte zájem se zúčastnit – dobré jednat „rychle“ (rozumí se s rozvahou, rozhodně, promyšleně a včas).

Jak vypadá vyhlídka na dotace z NPO (Národní Plán Obnovy - peníze z EU na následky COVID-u a jiné plýtvání).

 • MPO už z toho národního plánu vyhlásilo výzvu „Fotovoltaické systémy“.
 • Momentální informace je, že „Digitální podnik“ bude vypsán v průběhu května. Vyloučené to není. Konkretizaci toho, na co je to určeno, najdete v pokračování tohoto článku
 • Pozor, u té obdobné výzvy (Digitální podnik z OPPIK) byl po měsíci uzavřen příjem žádostí (dosažen dvojnásobek vypsaného objemu).

Zkusme to využít třeba na rozvoj internetového marketingu.
Nebo digitalizaci.

Pojmem "digitalizace" se myslí v podstatě cokoliv, nejzajímavější je "Automatizace a jednoduché aplikace na míru zákazníkovi". Bezpochyby je užitečná diskuse, v jakých scénářích dává smysl dělat aplikace na míru - viz téma Zakázat Excel - ovšem je pravda, že možnosti současných technologií nejspíš posouvají zorný úhel na toto téma někam, kam se před pár lety nikdo nedíval.

Doporučený postup

Je rozumné co nejdříve "začít" a vyhradit si na toto téma dva (prozatím) bloky kapacity (času).

 • Ekonomická analýza – jak na tom jste, co chcete dělat, co podpořit atd. Prostě širší souvislosti. Sestavení předběžné žádosti – projekt. Variantně. Víceméně na základě podmínek pro tu minulou výzvu (pokud nebude nic lepšího). Dle možností ověřit jaké jsou možnosti realizace (dodavatelé, podmínky, rozsah, …). Obnovit elektronický podpis a vyzkoušet vše, co bude možno. Zajistit všechny potřebné podklady (viz výzva, Náležitosti).
  Dle mého názoru nutné. I s pomocí to vezme více než 10 člověkohodin na vaší straně. Choval jsem svého času naivní iluzi, že bychom do toho mohli zapojit účetní firmu, ale to by se musel stát zázrak.
 • Podat žádost – jakmile to bude vypsáno – ověřit všechna omezení a podmínky. Aktualizovat a prověřit parametry vývoje byznysu (jestli se to s rozumnou pravděpodobností vyplatí). Dotáhnout 1-2 nejperspektivnější varianty do detailního plánu prací… Požádat & pokračovat v přípravách. Když to stihneme včas, je to prakticky jisté.
  Podle toho, jak dobře bude proveden první krok × jak vysokou budete chtít pravděpodobnost získání dotace & jejího využití by tohle měla být polovina až dvojnásobek práce oproti prvnímu bloku. Pravděpodobně o dost víc práce pro mne, pokud Vám s tím budu pomáhat.

S čím počítat

Základní hrubý přehled možností a omezení (jestli to dává smysl).

 • Pravděpodobná dotace 50% (stěží 60%, možná 40% … nejisté).
 • U minulé výzvy byla minimální dotace 1 mil., tady by měla být 0.5 – takže to chce najít takovou podobu projektu, která umožní „proinvestovat“ přes 1 mil.
  Musíme prodiskutovat, dá se vymyslet spousta zajímavých scénářů.
 • Bez ohledu na to, jak se nám podaří projekt optimalizovat (nebo co je potřeba uvést do žádosti), dává – z mého úhlu pohledu – pro běžnou firmu taková akce smysl, pokud zajistí (podpoří) získávání minimálně 0,5 mil. dodatečných tržeb (od nových zákazníků) ročně po dobu 5 let (průměr).
  To je nekompromisní požadavek na co nejrychlejší analýzu aktuálního stavu trhu. Aby bylo jasné, co se vyplatí.

Pokud tedy máte pocit, že by využití Digitálního podniku mohlo být přínosem, je žádoucí se co nejdříve sejít a probrat situaci.

Ve stávající výzvě (Digitální podnik – nová výzva se má jmenovat stejně a podle toho, co se o tom zatím ví, tak by to mělo být to stejné), ve které dělám hodnotitele, jsou weby a e-shopy uznatelným výdajem (ale jen 10% celkových nákladů), pokud jsou v podobě konfigurátoru (propojeny na případné řízení výroby), tak jsou považovány za „digitalizaci“ (tedy plně způsobilé).

Ve vymezení způsobilých výdajů se můžeme dočíst:

Ostatní SW
… jedná se o pořizovací cenu softwaru, programů a aplikací, databází a jiných způsobilých výdajů, které bezprostředně souvisí s podporovanou aktivitou digitální transformace podniku. Dále jsou podporovány výdaje na instalaci a implementaci pořízeného SW, které vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky.

Je dobré mít jasno v tom, co je e-shop a co web (digitální marketing). Nebo najdeme ještě lepší příležitost, jak vaši firmu digitalizovat.Nemá smysl to dělat "pro dotaci". Ale máte příležitost pustit ze svahu sněhovou kouli.

 • Vyrábíte do zásoby a přes e-shop prodáváte to, co máte na skladě?
 • Nebo máte zakázkovou výrobu – konfigurátor?
 • Nebo obojí?

Jsem přesvědčen (ale bude záležet na konkrétních podmínkách programu), že by se měl dát využít a navíc bychom to měli udělat pokud možno „chytře“ (využít dotaci pro získání významného kumulativního efektu). Uvidíme. Ozvěte se.