Excel všemohoucí

11. 07. 2019 Petr Opletal

Na co všechno používáme Excel? Je to dobře nebo tady něco nehraje?

Excel všemohoucí

Navážu na jeden z předchozích příspěvků a také na informace o tom, jak oblíbené jsou např. kurzy používání Excel-u.

Především - považuji za nezbytné, aby lidé, kteří mají Excel používat, se s ním naučili efektivně zacházet. To stejné platí pro všechny ostatní aplikace a nástroje. O tom není pochyb. Téma je, jak by takový trénink měl vypadat. Jestli se mají učit obecnou funkčnost a tu potom dle vlastního uvážení uplatňovat v praxi. Resp. k čemu by vlastně měl být ten který nástroj používán. Jestli by to náhodou nemělo být celkem striktně nastaveno.

Takže se musím zeptat:

 • Mají se všichni učit všechno? Jak vědí, co všechno? Má to být na jejich uvážení?
 • Nebylo by lepší, kdyby bylo jasně dáno, jak mají správně dělat svoji práci (do které zcela jistě nepatří návrh nástrojů) a robustní nástroje jim doručil někdo kompetentní?
  • Ve velmi renomované firmě se zjevně vyskytuje brutálně amatérské řešení ... což není nic neobvyklého. Ale jak je možné, že se "Senior Manufacturing Engineer & Team Lead" na sociální síti dotazuje na to, jak upravit kód ve VBA? Vždyť to je naprosto šílené! 
 • Je správně to, jak obvykle tabulkový procesor používáme?
 • Má běžný uživatel (typu referent) skutečně dostatečnou kvalifikaci k tomu, aby mohl vytvořit pomůcku, která bude smysluplně pomáhat v běžných činnostech?
  • Což je ten příklad, který je podstatou prezentace "Nástroje Office 365" (uvedený příběh je o naprosto nesprávném použití a navíc zcela nedostatečné podpoře uživatelů).
  • Absurdní příklad je jedna velká stavební firma, která sice musí svému klíčovému zákazníkovi předkládat plány práce projektu ve formátu MS Project, ale ...
   … přepisuje je ručně ze svých Excel-ových sešitů. Proč? Údajně proto, že s Excelem "... všichni umí zacházet …". Ani nebudu rozebírat to, jaká je realita.
  • Často se tabulkový procesor používá pro kalkulaci nabídek. To by mělo být relativně správné, i když i v těchto případech se dají objevit skutečné "perly".

K čemu používáte Excel u vás?

Tabulkový procesor je určen - ačkoli to z toho názvu úplně nevyplýva - k vytváření volných výpočetních struktur - např. k sestavení kalkulačního vzorce na jedinečný projekt, kde se nepoužívají žádné položky uložené v podnikovém informačním systému. Modely a analýzy. Je skvěle vybaven k tomu, aby použil data z databáze a umožnil nám s nimi prakticky cokoli. 

Ale není to databáze.

Lidé z MS si z toho sami dělají legraci. Ptají se, jestli víme, co je světově nejčastěji používaný databázový systém … odpověď je Excel. Otázka, jestli je to k smíchu.

První věc, kterou je dobré udělat, je pokusit se o "audit produktivity". Rádi s tím pomůžeme.