Digitální podnik NPO - červen

19. 06. 2022 Petr Opletal

Na co lze použít peníze z NPO určené pro digitalizaci firem v dotačních programech Digitální a Virtuální podnik? Víte, že od června 2022 jsou ty výzvy otevřené?

Digitální podnik NPO - červen

Aktuální stav NPO

Byly vyhlášeny výzvy MPO v aktivitě Digitální transformace podniků.

  Žádosti od do Projekt do Alokace Dotace Míra
Digitální podnik 16.6. - 16.9. 31.8.2024 1,5 mld 1-15 mil. Regiony
Virtuální podnik 16.6. - 16.9. 31.8.2024 600 mil. 0,5 mil+ 20-40%

Pomůžeme vám vyznat se v tom. Najdeme optimální aktivity, které vám přinesou nejvyšší užitek. Společně vymyslíme, jak tuto příležitost co nejlépe využít. Ozvěte se, když nic jiného, pošleme tipy a upozornění, když se v této oblasti bude dít cokoli zajímavého. Jsem externím hodnotitelem pro aktuální Digitální podnik MPO, řekl bych, že máme nejrelevantnější informace.

Digitalizace totiž neznamená jenom lepší hračky. "Usnadnění práce, kterou bychom bez digitálních technologií vůbec nedělali..." (znáte ten vtip). Tohle je totiž přesně nákladový svět. Tradiční způsob myšlení. Měli bychom se od něj oprostit. Pro firmy je dnes změna schopnosti zpracovávat informace kritickým faktorem přežití a konkurenceschopnosti. Protože když tenhle vlak zmeškáme, žádný další už nejede...

Pomůžeme vám najít a odstranit fatální překážky.
Pokud máte zájem o strategický rozvoj.

Výrazně se to týká účetních firem a jejich klientů - viz Digitalizace účetní firmy 2023++

Digitální podnik

Dle výzvy směřuje na pokročilé nevýrobní digitální technologie, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky,
které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace a efektivnějšího řízení firemních procesů. Viz též druhá výzva (zanedbatelný rozdíl je v důrazu na oblast účinků změn).

Ve FAQ se můžeme např. dočíst: "Dotační podpora bude směřována pouze do oblastí, které pomáhají zajišťovat tok zboží, materiálu a informací v rámci firemních procesů, a nikoliv do oblastí, které slouží k výrobě či produkci služeb."
Tohle asi vymýšlí někdo v Bruselu nebo - to se taky dělo ve velké míře - původně víceméně rozumnou myšlenku byrokratický šiml tak důkladně sežvýkal, strávil, vypustil a rozdupal, že se z ní stal takovýto nesmysl. Protože tohle nikdo myslící nemůže pochopit a naprosto nikdo to nedokáže zdůvodnit.

Virtuální podnik

Dle výzvy je cílem zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých firem při zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií pro posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace a efektivnějšího řízení firemních procesů.

To je oblast, kde vidíme největší potenciál. Strategický faktor.

Budou podpořeny investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

 1. Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. 
 2. Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
  Zeptejte se na náš příběh o budování logistického centra DF Partner. Nebo se podívejte, co navrhujeme.
 3. Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.
 4. Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.
 5. Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.
 6. BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 7. Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Co můžeme nabídnout

Zkušenosti a prvotřídní informace (osobně jsem externím hodnotitelem MPO v tomto programu).

 • Najdeme a pomůžeme formulovat takový záměr, kde vaše úsilí přinese nejvyšší užitek (protože dotace vůbec neznamenají "peníze zadarmo").
 • Pomůžeme vám připravit (nebojte, celé to uděláme sami a podáme to vaším jménem, je to pro vás o hodně výhodnější) projekt a žádost o dotaci. Můžeme garantovat, že se schválením nebudou žádné potíže.
 • Zvládneme všechny formální náležitosti. Postaráme se o administraci projektu (za naprosto minimální cenu, jelikož to prostě umíme, máme na to automatizované nástroje a postupy. 
 • Když budete chtít, najdeme vám seriózního dodavatele. Nebo to pro vás uděláme sami.

Nejdůležitější je, že najdeme projekt, který podpoří růst dlouhodobé konkurenceschopnosti, dramaticky zlepší procesy, kterým se obvykle nikdo nevěnuje (např. akvizice a péče o zákazníky). A získáte prostředky pro trvalý růst jejich výkonu.

Proč my

Až se vám bude někdo snažit vnutit, že vám pomůže s dotacemi, zeptejte se ho, proč to dělá - co tím chce dosáhnout. Možná odpoví něco o specializaci a efektivnosti. Což je pravda. Všichni ovšem víme, že to děláme pro peníze. Ptejme se, kolik na tom chce vydělat. Možná odpověď jsou jednotky procent z objemu dotace. Možná trošku víc.

My na tom chceme vydělat několkanásobek objemu dotace. Díky tomu, že vy na tom vyděláte desetkrát víc než my (minimálně pětkrát, do méně efektivního projektu se nepustíme). Jde nám o dlouhodobou spolupráci. Protože dotace jenom kvůli dotacím se prostě nevyplatí.

Digitální úroveň

Celý NPO a digitalizace jsou trošku sporná tématea. Ovšem jak bylo řečeno v předcházejícím článku, když se rozdávají peníze, je lepší být u toho. Platí, že i to (vybrat správný záměr, připravit robustní projekt a ošetřit rizika při správě dotace je dobré umět - určitě jste už slyšeli nářky na to, jak se ty dotace vlastně vůbec nevyplatí. Ono i "vzít si peníze" je lepší si předem promyslet, což dělá málokdo.

Máme prezentaci na dané téma od MS (před vypsáním výzev), máme i video z webináře, ale nebylo tam nic zásadního „obsahového“ (rozumí se příklady apod.), především „podmínky dostatečného alibismu“ (co si MPO představuje, že by mělo být splněno, aby s tím oni neměli žádné starosti)…

V aktuálním znění výzev je potřeba hledat případné překážky záměrů, které považujete za zajímavé a které vyhodnotíme jako nejefektivnější, popř. způsob, jak dotace optimálně využít. Nechceme vám říkat, co všechno byste si měli kupovat, aniž vás známe. Přesněji řečeno "...za co všechno se dají vyhazovat peníze...".

Na co jsou dotace určeny 

Zvýšení digitální úrovně malých, středních a velkých podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Z toho plyne legrační omezení - pokud budete chtít digitalizovat procesy v účetní firmě, musíte tvrdit, že "výrobní" je pouze samotný účetní systém. A digitalizovat důsledně "podpůrné/obslužné" procesy. Je to celé šílené - když jsem hodnotil žádosti, několikrát se stalo, že pravděpodobně rozumný záměr "poradenská" firma, která projekt připravovala, tak zdeformovala, aby vyhověla protichůdným a nesmyslným kritériím, že se nedal podpořit.

Dotace jsou prostě výsměch zdravému rozumu. Nebo naopak... 😎

Podstatné

 • 2 režimy  - buď GBER dotace 1M (20-60%) nebo jen de minimis (včetně Prahy) 0,5M (20-40%).
 • Květen 2022 vyhlášení, červenec 2022 příjem, průběžná výzva.
 • Bez omezení oboru / typu firmy. Včetně IT firem–digitalizace interních procesů, nástroje a infrastruktura pro vývoj.
 • Výběr dodavatele - ZZVZ nad 50 % dotace, pravidla pro výběr dodavatele pod 50% dotace pouze nad 2 mil. Kč, zveřejnění pravidel duben 2022
 • Osnova projektu - značně zjednodušený podnikatelský záměr / studie proveditelnosti

Citace: „…když splníte kritéria a přijdete včas, dotaci dostanete…“ – což je samozřejmě z hlediska hospodaření s veřejnými zdroji perverzní, ale…

Zajímavé aspekty

 • Tablety jsou „digitalizace“, jiný hardware (PC, telefon apod.) nikoli.
 • Např. nákup & implementace CRM je digitalizace procesu.
 • Podporované agendy (zajímavé v kontextu rozvoje způsobilosti firmy, týmů i jednotlivců - vzhledem k riziku nesprávného nasazení a použití technologií):
  • Hybridní a vzdálená práce - Služby a produkty Microsoft Microsoft 365 Teams Rooms Windows Virtual Desktop, Windows 365
  • Vybavení zasedacích místností pro hybridní práci - Služby a produkty Microsoft Teams Teams Rooms
  • Zvýšení zabezpečení existujících i nových systémů - Služby a produkty Microsoft Microsoft 365 EMS, Azure Sentinel, Security Center
  • Automatizace a jednoduché aplikace na míru zákazníkovi - Služby a produkty Microsoft Power Apps Power Automate.
   Například extranet či helpdeskový systém.

Měli bychom si o tom promluvit. Konkrétně "...automatizace na míru..." je zajímavé téma. S dřívějšími technologiemi to bylo zajímavé, ale celkem sporné. Nyní právě na toto téma poměrně výrazně měníme názor. Zeptejte se, co si o tom myslíme.

Podporované scénáře Microsoft (tedy na čem se MS chce přiživit… nepodstatné)

 1. Zavedení hybridní a vzdálené práce
 2. Vybavení zasedacích místností pro hybridní a vzdálenou práci
 3. Obnova počítačů , notebooků a jejich vzdálená správa
 4. Automatizace a digitalizace vnitropodnikových agend
 5. Vytěžování , analýza a vizualizace dat
 6. Modernizace systémů řízení firmy
 7. Digitalizace firemních procesů
 8. Zavedení automatizace zabezpečení existujících i nových systémů
 9. Cloudifikace
 10. Digitalizace formou moderních aplikací v cloudu
 11. Implementace IoT scénářů
 12. Aplikace a služby partnerských společností Microsoft