Kdy potřebujete změnu?

19. 12. 2018 Petr Opletal

Podnětný článek na THE PROCESS CONSULTANT. Symptomy stavu, kdy máte nedostatek procesů. Ověřte si, jestli se vyskytují i u vás!

Kdy potřebujete změnu?

Narazil jsem na celkem vtipný článek "5 symptomů potřebné změny". Zajímavé, že jich je jenom pět, obvykle jich bývá deset. Článek převedeme do našich reálií … 

Prozatím pouze ty indikované symptomy

  • Záplava emailů … jasně na prvním místě. Zajímavá je procesní příčina provozního spamu - elektronická pošta se stala ad-hoc workflow nástrojem, který se přirozeně využívá, když nefunguje explicitní (procesně nastavené) předávání informací.
  • Nadužívání tabulkového procesoru ... zcela nepochybně. Dle našich zkušeností je rozumné zcela striktně zakázat vytvářet/používat jakékoli "vlastní tabulky".
  • Papírová podoba procesů - výstižně vystihuje podstatu "... možná máte někde naditý pořadač. Vsadím se, že jste jej nikdy neotevřeli. Proč také - přinejlepším obsahuje muzejní exponát, jak to bylo kdysi dříve ...".
  • Nejednotnost - toto je zcela čiré - pokud se stejná práce dělá různými způsoby (různí lidé či stejný člověk v různém čase), obvykle to znamená, že pravidla jsou nedostatečná a lidé musí improvizovat.
  • Zmatky (hand-off oscillations) - aneb když pravá ruka neví, co dělá levá či si přehazují horký brambor. Oblíbená historka z praxe - do jedné menší firmy přišla reklamace. Člověk, ke kterému dorazila, ji přeposlal obchodníkovi, ten ji přeposlal konstruktérovi ... a ten si netroufnul ji poslat řediteli firmy, tak pokrčil rameny a zvolal něco ve smyslu "Co s tímhle mám dělat?". I seběhli se všichni, co byli v doslechu - v daném případě tak polovina administrativních pracovníků - a začali vehementně mudrovat. Po poměrně dlouhé době (v řádu hodin, nikoli minut … byť s tím, že občas někdo z nich zvedl zvonící telefon nebo si šel uvařit kávu) ... k ničemu nedospěli. Obvykle taková situace končí tak, že se "nezvladatelný" problém odloží "... však pokud to bude potřeba doopravdy řešit, oni se ozvou ...".

Škoda, pokud neumíme využít toho, že každá taková nestandardní situace představuje příležitost jasně či lépe definovat pravidla a činnosti a tím zvýšit výkonnost firmy.