Pareto - 80/20 nebo 20/80?

17. 09. 2020 Petr Opletal

Na jednom webu se píše: "20% úsilí dává 80% výsledku a zbývajících 80% úsilí - pouze 20% výsledku". Což je formálně pravda, zejména pokud považujeme slovo "zbývající" za bezvýznamné. Pokud to slovo bezvýznamné není, měli bychom zjistit, jak to je v praxi.

Paretovo pravidlo

Všeobecně uznávané pojetí Paretova pravidla říká "80% důsledků pramení z 20% příčin". Jak známo, je to empirický závěr zobecňující obvyklou podobu jevů, které nás zajímají. A protože v praxi nás nejvíce zajímají peníze a zisky, dost často to souhlasí - např. naprostá většina tržeb (obvykle i užitku, což není totéž) pochází od naprosté menšiny zákazníků.

Potud nemáme rozpor či problém.

Které úsilí vytváří který užitek

Jak ovšem rozumět "zbývajících"? Mohlo by to snad znamenat - např. vztaženo na ty zákazníky - že bychom mohli s 20% úsilí, které věnujeme do práce pro naše zákazníky, získat 80% současných tržeb či zisku (za předpokladu, že bychom si nechali těch 20% nejvýnosnějších zákazníků a ty ostatní poslali ke konkurenci)?

Tím si nejsem úplně jistý… 🤣

Uplatnění Paretova pravidla v praxi:

  • Měli bychom se snažit zjistit, co způsobuje, že ona část zákazníků nebo hrachových lusků je výrazně produktivnější než ostatní.
  • A potom posilovat faktory, které vyšší výkon podporují.
  • Třeba se nám podaří získat spoustu perfektních zákazníků a současně se zbavit všech těch méně produktivních...

... ale to pravidlo - pokud to je pravidlo - bude platit. 20% zdrojů vytváří 80% užitku.

Některé příležitosti mají velký potenciál, jiné menší, některé mohou mít třeba i negativní dopad. Je těžké či nemožné předem poznat, která jak dopadne. Když sejeme hrách, bylo by sice pěkné vybrat jen semena, ze kterých vyrostou rostliny, na kterých budou ony "lepší lusky", ale jde to?!

Téměř jistě bez ohledu na to, co a jak si vybereme (pokud vůbec máme možnost volby) bude pořád platit, že menší část práce přinese větší část prospěchu (viz též normální rozdělení).

Internetový marketing v praxi

Pokud Paretovo pravidlo chceme využít, předpokládejme, že 20% užitku pochází z těch "prvních" 80% úsilí a zbývajících 80% z těch "posledních". Což by mohlo být vlivem důslednosti a pracovitosti.

  • Ti, kdo se snaží (a umí), budou mít lepší výsledky než ti, kteří čekají na pečené holuby.
  • Je to však nepřípustná deformace - neexistuje první ani poslední část úsilí, nápadů, práce, příležitostí či čehokoli jiného.
  • Nelze věnovat 100% kapacity těm 20% aktivit, které teoreticky mají efektivnost 80/20, zatímco všechny ostatní pouze 20/80.

Toho, co přináší vyšší užitek, je méně než ostatního (viz hrách a normální rozdělení).

Jako když zlatokop hledá zlaté zrnko v hromadě hlušiny. Zkuste mu doporučit, že si má najít horninu, ve které je toho zlata více. Nebo raději ne, mohlo by to špatně dopadnout, pokud by byl poněkud vznětlivější. Zkrátka není dobré dělat zjednodušené závěry.

Interpretace toho, jaký význam může mít Paretovo pravidlo v hyperkonkurenčním prostředí, jako je internetový marketing, staví na opačném pojetí - to, co dělají "všichni" (rozumí se podoba a intenzita), přináší z důvodu zahlcení trhu aktivitami na obdobné úrovni nedostatečnou pravděpodobnost získání pozornosti potenciálního zákazníka. Abychom dosáhli vyššího užitku, musíme do této aktivity ve stejném časovém rámci investovat víc kvalifikované kapacity. Najít něco lepšího. 

Zlatokopem nemůže být každý. Chce to zarputilost.

Platí, že pro získání 100% výsledků - pokud to vztáhneme na minulost - bylo potřeba 100% úsilí. Sami si vyberte, čemu se chcete věnovat v budoucnosti. K tomu je dobré se pokusit kreativním způsobem uplatnit Paretovo pravidlo při řízení vlastního času to, co Vilfredo nikdy nepopsal (implementace 80/20 do všeho možného jsou dost často nepřijatelně pokroucené - tak je přijímejte hodně obezřetně).

Nebo se o tom pobavte s námi. Nic vám nevnucujeme, našich 80% práce spočívá v tom, že vás naučíme pokládat si ty správné otázky. 🔎 

Když to zvládneme, rádi přidáme i těch zbývajících 20%, abychom vám pomohli s hledáním odpovědí.