PowerApps & Flow

02. 11. 2018 Petr Opletal

Součástí Microsoft Office 365 jsou i velmi zajímavé prostředky pro vytváření jednoduchých nástrojů pro snazší využití existujících dat a automatizaci opakujících se činností. Zkusme společně najít něco, co vám pomůže!

PowerApps & Flow

Pojďme společně najít ve vašich činnostech to, kde by se takový jednoduchý nástroj hodil. Není to tak, že by se prostřednictvím těchto nástrojů měla vytvářet obecná řešení, která lze nasadit do téměř libovolných podmínek. Jsou určeny k tomu, aby pokryly konkrétní specifické aktivity (na ty standardní máte standardní software). My vám zadarmo pomůžeme taková místa najít, analyzovat, navrhnout a připravit příslušnou funkčnost, vyzkoušet a nasadit. Následně vyhodnotit, nakolik to bylo účelné.

PowerApps, Dynamics 365 a další zajímavé součásti Office 365 se vyvíjejí, stávají se dostupnější pro malé organizace a přináší jednodušší řízení interních agend. Platforma, která stojí na pozadí, prochází zásadními evolučními změnami. Stejně tak novinky budou přibývat každý půlrok rychlým tempem. Jejich použití je na jedné straně poměrně jednoduché (nepotřebujete expertní vývojáře), na druhé straně přece jen je potřeba znát prostředí a především správně chápat reálné potřeby firmy.

A netýká se to jenom těchto nástrojů pro automatizaci rutinních činností. Aktuálně např. aktualizujeme metodiku pro využívání MS Forms, protože tento nástroj se také za poslední rok výrazně změnil a dnes nabízí opravdu efektivní a jednoduchý způsob, jak řešit většinu potřeb v oblasti průzkumů a obdobních činností. 

Opět platí, že je potřeba dobře chápat podstatu skutečných podnikových potřeb a současně důkladně znát možnosti a omezení technologií. Jinak člověk bojuje se svými nepodloženými představami a očekáváními (nemluvě o situaci, kdy - jak se bohužel také často stává - nemá ponětí o věcné stránce a od technologií očekává, že to dokáží kompenzovat).

Uděláme si katalog úspěšných implementací. Bohužel příklady přímo od MS jsou - jak výše popsáno - vázané na konkrétní situace a potřeby, které nemusí být pro každého srozumitelné. Ale některé příklady jsou inspirativní.

  • Zefektivnění zpracování dotazníku.
  • Monitorování zpráv (hodí se zejména pro sdílené schránky).
  • Sběr dat pro potřeby kontroly či hodnocení výkonu (plnění povinností).