Správný postup adopce IT

13. 05. 2021 Petr Opletal

Nejlepší cestou, jak najít rozumné využití Office 365, je projít činnosti, které lidi nejvíc štvou - když se něco pořád hledá, ztrácí, neplní, zapomíná. Důkladně promyslet, proč je děláme tak, jak je děláme.

Správný postup adopce IT

Pokračování článku Jak lépe využít Office 365. Ukázalo se, že opravdu stačí přestat ať už sám sobě nebo ostatním něco namlouvat. Prošli jsme - nečekaně důsledně a realisticky - jak s těmi reklamacemi pracují. Dle předem připravených otázek.

 • Čím je obtížné vytvoření záznamu reklamačního případu?
 • Co všechno od té evidence očekáváte/potřebujete?
 • ... a pár dalších.

Skutečný problém reklamací

Ve výchozí podobě je evidován (viz dále - pomocí "dokumentu") jen naprostý zlomek reklamací. Ovšem všechny jsou vyřízené a zákazníci spokojení. Což je podivné - přece to, že někdo dostal náhradní plnění (každý výdej musí mít svůj účel atd.; takže je tam někde něco prapodivného), musí být podloženo.

Mělo by. Jenže občas chybí jen šrouby. Nebo je to jiná jednoduchá závada. Stačí to, co chybí, vytáhnout z krabice a poslat zákazníkovi. Nebo ho přivést k tomu, aby si přečetl návod (což je jiné téma). Když jde o něco komplikovanějšího, právě počáteční nejistota způsobí, že záznam nevznikne a když je potom reklamace vyřízená, nedává lidem smysl to zapisovat zpětně.

Proč a jak vlastně záznamy (ne)vznikají?

 • Údajně je to moc pracné. Nejspíše jen "zdůvodnění" (výmluva).
 • Moc práce. Zapomene se na to. Asi přihořívá - není to důležité.
 • Není to vymáháno. Opravdu jsou důležitější věci.
 • Pozor: Specifické obchodní vztahy, takže po zákazníkovi (prioritou je jeho spokojenost) není striktně vyžadováno, aby identifikoval nákup. Dokonce se toleruje chybějící identifikace prodaného kusu (přitom stačí vyfotit štítek, který každý výrobek má).
 • Pozor: Klasifikace (určení příčin) se dělá hromadně jednou ročně (asi formálně pro ISO). Již v okamžiku vyslovení bylo zjevné, že aktuální podoba je nesmysl.

V této situaci vypadá formalizovaný záznam vážně celkem zbytečný. Jenže interpretovat reálné potřeby podle "současné situace" (kdy to "nějak" funguje a "nějak se to přežije"), nemusí být vždy rozumné. Zdaleka nejde o jakési ISO. Nejde ani o samotné reklamace. Většinou půjde o celkovou produktivitu (přístup lidí).

Pomůže usnadnění přijetí reklamace?

Výchozí stav.

 • Většina reklamací přichází elektronickou poštou, popř. telefonicky apod. Zůstávají ve složce doručené pošty jako všechny ostatní zprávy, přičemž telefonát se nezaznamenává.
 • Není vyžadována identifikace výrobku (viz výše).
 • Pozor: Pro náhradní plnění není vyžadován reklamační případ.
 • Reklamační případ se eviduje pomocí formuláře ve Word-u. Je potřeba si najít příslušnou složku v síti, vytvořit pomocí vzoru nový dokument, do něj vyplnit údaje...
  ...které v naprosté většině případů už nikdo nevyužije.
  Vážně sporné, co s tím.

Jenže ISO je ISO a navíc ona majitelka ví, že je dobré mít k dispozici relevantníé informace. Takže evidenci reklamací chce. Přitom chceme respektovat zdravý rozum.

 • První a nejjednodušší krok je zabránit tomu, aby se ty reklamační případy "ztrácely". To je slabé místo všech obdobných typů komunikace - co není zapsáno, zůstává nezaznamenáno, co je v mailu, zůstává v přijaté poště a zmizí za horizontem událostí (to je vtip - odkaz vede do Wikipedie).
 • Potřebujeme jediné závazné & extrémně snadno přístupné místo, kam se dá přesunout a kde zaznamenat přijatá reklamace. Téměř jistě to není složka s dokumenty. Pro hodnocení navíc určitě není rozumné procházet jednotlivé případy v dokumentové podobě.
 • To měl navrhout ten, kdo firmě vnutil MS365.

Tím by mohla být sdílená schránka (viz Jak chytře využít ...). Plus průvodce, který daný případ (reklamaci) opatří potřebnými metadaty, aby se s ním dalo lépe pracovat. A současně pomůže identifikovat dodávku i výrobek. Nejlépe záznam v databázi propojené s podnikovým informačním systémem.

Proč to neřešili už dřív?

Tady jsme u podstaty problému. Protože nejde jen o reklamace a jen částečně o technické aspekty přijatelného řešení. Snažíme se najít příčiny obvyklého stavu - způsob, jak rozlousknout "vejce × slepice". Aneb jak je potřeba postupovat, aby organizace mohla využít možnosti, které jí nové technologie nabízejí.

V tomto případě se složka se šablonou dokumentu jevila jako vyhovující. Je bezpochyby lepší, než čmáranice na cáru papíru. Pokud není jasno v následném využití dat, je nemožné si představit optimální formát. I kdyby, stěží určíme, jakou technologii použít, pokud je neznáme. 

 • Jak je zřejmé, běžný uživatel (malá firma bez člověka, který by si "hrál" s počítači) nedokáže navrhnout korektní řešení svých potřeb. Neví, co je možné a co se dá využít jak / k čemu.
 • Navíc v naprosté většině případů nemá jasno v tom, co skutečně potřebuje. Což je dáno tím, že je zdravý rozum a obtížnost (byrokratičnost) "standardních" postupů deformovaly pohled na věc do polohy, kdy na ty své reálné potřeby rezignují nebo najdou provizorní - obvykle hodně deformovanou - podobu řešení. Přestanou vnímat podstatu.
 • Dle vyjádření majitelky firmy nepomůže ani zjištění, že stávající způsob řešení je pochybný. Ani poznání, že by s tím potřebovala pomoci. Protože neví, na koho se obrátit. Nevěří, že někdo takový existuje. To je autentický výrok.

Vyprávěla příhodu z tvorby webu - dohodla se s webovým studiem, co potřebuje. Ti to bezstarostně slíbili. Nedokázali to ale udělat. Hájili se tím, že "to nejde". Protože ale ten "svůj" web potřebovala (nakolik to byla pravda, je jiné téma), našla člověka, který "expertům" ze studia dokázal (ukázal), že to "jde". Komplikace, zmatky, vícenáklady, zoufalství. Takhle by to fungovat nemělo.
Na druhé straně - jak vidno, "když se chce (nebo 'musí'), tak to jde".

Jak tedy postupovat

Chytře a s rozvahou. Asi není rozumné očekávat nápady na změny organizace práce od lidí, kteří se starají o počítače (viz Co očekávat...). Asi ani od těch, kteří je používají. Nejspíš to nemá cenu zkoušet, pravděpodobnost úspěchu je mizivá. Je rozumné najít "správného" partnera (viz příhoda s webem) předem než "pozdě bycha honiti" (pomůže otázka "co všechno potřebuji znát, abych se v této situaci mohl správně rozhodnout" a nevymlouvat se na to, že skoro jistě nikoho nenajdu).

 • Nejdříve si nechte pomoci (někým zvenčí - provozní slepota) upřesnit věcnou podstatu toho, co potřebujete. Hledáte minimální možnou změnu, která přináší smysluplný užitek.
  Kompetentního člověka poznáte podle toho, že umí položit otázky, u kterých se budete cítit zahanbeně a budete mít tendeci mlžit. Bude se ptát, proč děláte to, o čem je řeč, právě tak, jak to děláte a jaké/nakolik si uvědomujete důsledky a souvislosti. Pokud se bude ptát takto, není to váš nepřítel. Tak se chovejte kooperativně. Pokud se ptát nebude a slíbí cokoliv snadno a rychle, asi to bude naopak. Ale není to dogma.
 • Nechte si ukázat, jak by to mělo fungovat. Když to pochopíte a bude se vám to líbit, tak tomu člověku za onu demonstraci zaplaťte odměnu, na které se domluvíte předtím, než ji začne připravovat. Někdo to má už hotové a můžete se podívat zadarmo.
 • Zrealizujte onu minimální změnu. Ať už sami, se svými IT-íky, tím člověkem zvenčí nebo s někým jiným. Měla by otevřít spoustu dalších příležitostí. Otázek. Plaťte až to funguje, podmínky si domluvte předem.
 • Pokud to bude užitečné, pokračujte.
  Vždy jen tím, co uvidíte na vlastní oči a čemu rozumíte (protože podle Einsteina když někdo nedokáže své téma vysvětlit šestiletému dítěti, tak tomu sám moc nerozumí - s někým takovým nemá smysl spolupracovat).

Rozhodně by to tak mělo být při každém přechodu na novou technologii. Bez ohledu na to, jak moc jste si jisti (či někdo tvrdí), že vám "určitě bude užitečná".

Pokud máte pochybnosti, promluvte si o tom s námi.

Příběh bude pokračovat. Zatím není jasné jak, ale bude to bezpochyby zajímavé.  Postupujeme dle výše uvedeného návodu. Pošlete nám svůj e-mail, ať vám pokračování neuteče.