Procesní přístup v reálném světě

Dost často se dobrá myšleka dostane do rukou šarlatánů. Záleží na nás, nakolik a jak dlouho je necháme ji zneužívat.

Co obvykle považujeme za "procesy"?

Úplně upřímně. Kdo z nás si myslí, že jeho "chápání" procesního přístupu (v jeho konkrétní organizaci, podmínkách) je shodné s tím, co tím pojmem myslí autority, jeho nadřízení, podřízení a metodik? 

Procesy jsou v našich organizacích (a tím myslím většinu subjektů západního světa) pojímány dle aktuální úrovně znalostí týmu, který se snaží tento přístup prosadit. Silně ovlivněno lokálními zájmy a představami o tom, co je výhodné a užitečné. Primárně ochotou řídících pracovníků převzít roli, která se pro jeho uplatnění předpokládá. Která je jeho podmínkou.

Jaký zájem mají manažeři?

Asi víme, že lidé se chovají podle toho, za co jsou pozitivně/negativně hodnoceni. Když hodnoceni nejsou, chovají se podle vlastní hodnotové struktury směrem k maximalizaci osobního prospěchu.

Fungují?

Když něco "nefunguje", tak proč se o tom "bavíme"? Když se porouchá auto, tak také netvrdíme, že žádné auto nikdy nemůže jezdit. Necháme ho opravit nebo si pořídíme nové.

Častá výhrada je "...ale lidé si své povinnosti neplní." Což má být důvod, proč by "to" nemělo fungovat

Bude doplněno.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.