Procesy

Rozumné využití procesního přístupu může několikanásobně zvýšit výkon organizace .

Autoritou na toto téma je Michael Hammer (Agenda 21 - citace části "Jak zkrotit šelmu vývoje software").

  • Nejedná se o nic zázračného - procesy jsou zákonitou reakcí na dominanci zákazníků, na převis nabídky nad poptávkou. Jsou návodem na implementaci konceptu "zákazníkem řízené organizace". Agenda 21 nás vyzývá, abychom přizpůsobili podnik svým zákazníkům.
  • Procesní přístup znamená zrušit funkční hierarchii.
  • Procesy znamenají dodržování povinností.Business Process Owner schema - Process Management is a journey, not a destination
  • Povinnosti jsou srozumitelná a jednoznačná pravidla.
  • Činnosti, která nejsme schopni měřit (sledovat, evidovat, hodnotit, kontrolovat), nelze řídit, proto je v podstatě zbytečné se jimi zabývat.
  • Nebo je nutno je upravit tak, aby měřitelné a řiditelné byly.
  • Procesy znamenají jasná kritéria ekonomické efektivnosti (viz procesní controlling a úvaha o nákladech nákupu, založená na Agendě 21).
  • Každý proces musí mít svého vlastníka - vedoucího týmu, který zodpovídá za jeho výkonnost. S vlastníky procesů je to možná trošku složitější, než to vypadá na první pohled.

Rozhodně nemá smysl říkat, že by se to či ono "mělo dělat tak a tak ..." nebo předpokládat, že tím, že se postup či náležitosti popíší, budou automaticky dodržovány. Příkladem je to, jak formulujeme spolupráci s externími partnery ... můžeme se dopouštět té chyby, že si budeme myslet, že ti jsou "povinni" něco dodržovat. Ve skutečnosti je to tak, že naši manažeři a jiní lidé, kteří zodpovídají za definici (a rozvoj) vztahu s partnerem, jsou povinni zajistit, aby byl rozumný předpoklad, že se tito partneři budou chovat v souladu s našimi zájmy.

Velmi působivá (byť nicneříkající) definice (na otázku "What is BPM?", dle Terry Schurter): "Business Process Management (BPM) is a natural and holistic management approach to operating business that produces a highly efficient, agile, innovative, and adaptive organization that far exceeds that achievable through traditional management approaches.""

Viz též

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.