Procesy

Rozumné využití procesního přístupu může několikanásobně zvýšit výkon organizace .

Autoritou na toto téma je Michael Hammer (Agenda 21 - citace části "Jak zkrotit šelmu vývoje software").

  • Nejedná se o nic zázračného - procesy jsou zákonitou reakcí na dominanci zákazníků, na převis nabídky nad poptávkou. Jsou návodem na implementaci konceptu "zákazníkem řízené organizace". Agenda 21 nás vyzývá, abychom přizpůsobili podnik svým zákazníkům.
  • Procesní přístup znamená zrušit funkční hierarchii.
  • Procesy znamenají dodržování povinností.Business Process Owner schema - Process Management is a journey, not a destination
  • Povinnosti jsou srozumitelná a jednoznačná pravidla.
  • Činnosti, která nejsme schopni měřit (sledovat, evidovat, hodnotit, kontrolovat), nelze řídit, proto je v podstatě zbytečné se jimi zabývat.
  • Nebo je nutno je upravit tak, aby měřitelné a řiditelné byly.
  • Procesy znamenají jasná kritéria ekonomické efektivnosti (viz procesní controlling a úvaha o nákladech nákupu, založená na Agendě 21).
  • Každý proces musí mít svého vlastníka - vedoucího týmu, který zodpovídá za jeho výkonnost. S vlastníky procesů je to možná trošku složitější, než to vypadá na první pohled.

Rozhodně nemá smysl říkat, že by se to či ono "mělo dělat tak a tak ..." nebo předpokládat, že tím, že se postup či náležitosti popíší, budou automaticky dodržovány. Příkladem je to, jak formulujeme spolupráci s externími partnery ... můžeme se dopouštět té chyby, že si budeme myslet, že ti jsou "povinni" něco dodržovat. Ve skutečnosti je to tak, že naši manažeři a jiní lidé, kteří zodpovídají za definici (a rozvoj) vztahu s partnerem, jsou povinni zajistit, aby byl rozumný předpoklad, že se tito partneři budou chovat v souladu s našimi zájmy (aneb potřebují mechanismy, jak toto chování vymáhat).

Velmi působivá (byť nicneříkající) definice (na otázku "What is BPM?", dle Terry Schurter): "Business Process Management (BPM) is a natural and holistic management approach to operating business that produces a highly efficient, agile, innovative, and adaptive organization that far exceeds that achievable through traditional management approaches."

Tím je moc pěkně vyjádřeno, jaké by to bylo pěkné, kdyby to bylo dokonalé.

Viz též

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.