Procesní přístup

Rozumné využití procesů může radikálně zvýšit výkon organizace. Stačí to pojmout korektně.

Autoritou na toto téma je Michael Hammer (Agenda 21 - pokud chcete lépe pochopit, jak je potřeba k procesům přistupovat, přečtěte si "Jak zkrotit šelmu vývoje software").

 • Nejedná se o nic nadpřirozeného - procesy jsou reakcí na dominanci zákazníků, na převis nabídky nad poptávkou. Jsou návodem na implementaci konceptu "zákazníkem řízené organizace" a "znalostí". Agenda 21 nás vyzývá, abychom přizpůsobili podnik svým zákazníkům.
 • Procesní přístup znamená zásadně změnit organizaci - podobu práce řídících pracovníků. Odstranit rudimenty funkčního uspořádání.
 • Procesy znamenají stanovení a dodržování povinností.Business Process Owner schema - Process Management is a journey, not a destination
 • Povinnosti jsou srozumitelná a jednoznačná pravidla. Usnadňují prováděné činnosti.
 • Pravidla jsou dodržována.
 • Činnosti, která nejsme schopni měřit (sledovat, evidovat, hodnotit, kontrolovat), nelze řídit, proto je v podstatě zbytečné se jimi zabývat. Nebo je nutno je upravit tak, aby měřitelné a řiditelné byly.
 • Procesy umožňují jasná kritéria ekonomické efektivnosti (viz procesní controlling a úvaha o nákladech nákupu, založená na Agendě 21).
 • Každý proces musí mít svého vlastníka - vedoucího týmu, který zodpovídá za jeho výkonnost. S manažery procesních oblastí je to možná trošku složitější, než to vypadá na první pohled.
 • Pokud se definice procesu rozchází s realitou, je vždy chyba v popisu, nikdy v realitě - korektní implementace péče vlastníka o oblast. Tím se rozumí povinnost manažera upravit buď model nebo realitu (dovednosti, podmínky & prostředky) tak, aby v souladu byly (resp. naučit svůj tým, aby ve vlastním zájmu průběžně hlídal, zda se mu daří využívat navrženou architekturu).

Rozhodně nemá smysl říkat, že by se to či ono "...mělo dělat tak a tak..." nebo předpokládat, že tím, že se postup či náležitosti popíší, budou automaticky dodržovány. Příkladem je to, jak formulujeme spolupráci s externími partnery ... můžeme se dopouštět té chyby, že očekáváme, že budou (sami od sebe) cosi "dodržovat".

Ve skutečnosti (na příkladu spolupráce):

 • Interní manažeři zodpovídají za definici (vyjasnění a rozvoj) vztahu s partnerem. Nikoli formálně, ale konkrétně - realisticky, jednoznačně a akceptovatelně (pro všechny účastníky) - nikoli jednorázově, ale adaptivně.
 • Jsou povinni průběžně zajišťovat takové podmínky, aby existoval rozumný předpoklad, že se partneři budou chovat v souladu se společnými zájmy.
 • Musí průběžně upřesňovat podmínky spolupráce (aneb potřebují mechanismy, jak výše naznačené chování vymáhat, popř. k němu partnera stimulovat). To vyžaduje odpovídající dovednosti.

Velmi působivá (byť nicneříkající) definice (na otázku "What is BPM?", dle Terry Schurter): "Business Process Management (BPM) is a natural and holistic management approach to operating business that produces a highly efficient, agile, innovative, and adaptive organization that far exceeds that achievable through traditional management approaches."

Tím je moc pěkně vyjádřeno, jaké by to bylo pěkné, kdyby to bylo dokonalé. Objasnuje účel, nedává v nejmenším návod, jak toho dosáhnout. Rozhodně se to nestane samo od sebe. Vždy je něco za něco. Pro některé firmy je procesní přístup za hranicí ekonomické efektivnosti (ať už z jakýchkoli důvodů). Vždy ale stojí zato si to ověřit.

Potenciál je většinou skutečně překvapivý.

Pokud jsou pochybnosti o "několikanásobném" zvýšení výkonu organizace, tak jde o způsob měření výkonu. Doporučená metrika je příspěvek na krytí. Dá se uvažovat o produktivitě zdrojů - typicky objem PnK připadajícího na kritické / omezené zdroje, což je celkem komplikované. Záleží na podnikové strategii, klidně to může být i růst.

Přečtěte si také (nebo se zeptejte, jestli by procesní přístup mohl být zajímavý i ve vaší firmě)

Pokud máte zájem o upřesnění některého z témat procesního přístupu, navrhněte.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.