Procesní přístup

Rozumné využití procesů může radikálně zvýšit výkon organizace. Stačí to pojmout korektně.

Autoritou na toto téma je Michael Hammer (Agenda 21 - pokud chcete lépe pochopit, jak je potřeba k procesům přistupovat, přečtěte si "Jak zkrotit šelmu vývoje software").

  • Nejedná se o nic nadpřirozeného - procesy jsou reakcí na dominanci zákazníků, na převis nabídky nad poptávkou. Jsou návodem na implementaci konceptu "zákazníkem řízené organizace" a "znalostí". Agenda 21 nás vyzývá, abychom přizpůsobili podnik svým zákazníkům.
  • Procesní přístup znamená zásadně změnit organizaci - podobu práce řídících pracovníků. Odstranit rudimenty funkčního uspořádání.
  • Procesy znamenají dodržování povinností.Business Process Owner schema - Process Management is a journey, not a destination
  • Povinnosti jsou srozumitelná a jednoznačná pravidla.
  • Činnosti, která nejsme schopni měřit (sledovat, evidovat, hodnotit, kontrolovat), nelze řídit, proto je v podstatě zbytečné se jimi zabývat. Nebo je upravit tak, aby měřitelné a řiditelné byly.
  • Procesy znamenají jasná kritéria ekonomické efektivnosti (viz procesní controlling a úvaha o nákladech nákupu, založená na Agendě 21).
  • Každý proces musí mít svého vlastníka - vedoucího týmu, který zodpovídá za jeho výkonnost. S manažery procesních oblastí je to možná trošku složitější, než to vypadá na první pohled.

Rozhodně nemá smysl říkat, že by se to či ono "mělo dělat tak a tak ..." nebo předpokládat, že tím, že se postup či náležitosti popíší, budou automaticky dodržovány. Příkladem je to, jak formulujeme spolupráci s externími partnery ... můžeme se dopouštět té chyby, že si budeme myslet, že ti jsou "povinni" něco dodržovat. Ve skutečnosti je to tak, že naši manažeři a jiní lidé, kteří zodpovídají za definici (a rozvoj) vztahu s partnerem, jsou povinni zajistit, aby byl rozumný předpoklad, že se tito partneři budou chovat v souladu s našimi zájmy (aneb potřebují mechanismy, jak toto chování vymáhat).

Velmi působivá (byť nicneříkající) definice (na otázku "What is BPM?", dle Terry Schurter): "Business Process Management (BPM) is a natural and holistic management approach to operating business that produces a highly efficient, agile, innovative, and adaptive organization that far exceeds that achievable through traditional management approaches."

Tím je moc pěkně vyjádřeno, jaké by to bylo pěkné, kdyby to bylo dokonalé. Objasnuje účel, nedává v nejmenším návod, jak toho dosáhnout. Rozhodně se to nestane samo od sebe. Vždy je něco za něco. Pro některé firmy je procesní přístup za hranicí ekonomické efektivnosti (ať už z jakýchkoli důvodů). Vždy ale stojí zato si to ověřit.

Pokud jsou pochybnosti o "několikanásobném" zvýšení výkonu organizace, tak jde o způsob měření výkonu. Doporučená metrika je příspěvek na krytí. Dá se uvažovat o produktivitě zdrojů - typicky objem PnK připadajícího na kritické / omezené zdroje, ale to je příliš komplikované. Záleží na podnikové strategii, klidně to může být i růst.

Přečtěte si také (nebo se zeptejte, jestli by procesní přístup mohl být zajímavý i ve vaší firmě)

Pokud máte zájem o upřesnění některého z témat procesního přístupu, navrhněte.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.