Řízení pracovního výkonu

Koubek: Postaru se řídit nedá.

Tradiční přístup k zabezpečování žádoucího pracovního výkonu pracovníků se vyznačuje direktivními metodami a odpovídá mu příkazový typ řízení. Hodnocení pracovního výkonu je pak založeno na tom, jak pracovník jemu přikázané úkoly plní, či — lépe řečeno — v příslušném období splnil (hodnocení je zaměřeno na minulost).

Je nesporné, že to takto nepůjde

Bude doplněno.

Dílčí témata