Inovace systému projektového řízení

Nestačí certifikát za absolvování kurzu nebo zvládnutí testu na některou z formálních metodik.
Potřebujete jednoznačná a nesporná pravidla.

Zjednodušený rámcový postup.

  • Analýza současného stavu.
  • Aktualizace podnikové strategie.
  • Projektový záměr "Rozvoje projektového řízení".

Pokud budete hledat zkratky, s velkou pravděpodobností celou myšlenku zdiskreditujete, případně deformujete představy a názory (možná i faktické požadavky) a je docela možné, že se těch deformací už nezbavíte. Nejspíše je pro projekty primárním krokem vyjasnit si, co je co - viz rozvoj dovedností, nejdříve na úrovni vrcholového vedení. Dokud není jasno, co je čím myšleno, těžko začíta najít správný směr.