Jak vybrat dodavatele

Potřebujete takového, který na sebe vezme zodpovědnost za výsledky spolupráce.

Základní princip

Pro náročnější oblasti, ve kterých potřebujete partnera s know-how, které jen těžko můžete posoudit (není jednoduché si ověřit způsobilost potenciálního dodavatele - a přiznejme, že to vlastně není možné ani pomocí referencí - je obtížné pochopit cizí realitu a s velkou pravděpodobností nelze podle výsledků ~ možná ani podle průběhu ~ odhadnout, jestli bude spolupráce fungovat i ve vašem případě + stále platí, že nejspíš nemáte dostatek kvalifikace, abyste byli schopni vyhodnotit, jak to doopravdy se způsobilostí partnera je... asi je to na samostatný článek), možná stačí hledat někoho, kdo chápe novou roli dodavatele ve 21. století.

Dodavatel je garantem optimální úrovně výkon/cena plnění.

Tím se rozumí, že snaha "najít" nejvýhodnější řešení přechází ze zákazníka na dodavatele. Protože on své branži rozumí nejlépe. Pokud tedy budete hledat náhradu za současného dodavatele, soustředíte se na důvěryhodnost těch potenciálních. Nehledáte "nejlevnější" jednorázovou dodávku, ale nejlepšího možného partnera.

Možná to na první pohled vypadá podivně. Perspektivou "starého" (nákladového) světa. Doby, kdy panoval převis poptávky nad nabídkou. Jenže to už dost dávno není pravda.

 • Dnes je velmi snadné vyměnit dodavatele.
 • Vztah mezi zákazníkem a dodavatelem v B2B stále více závisí na důvěře.
 • Skutečným expertem na svoji oblast je dodavatel.
  Samozřejmě nemá zákazníkovi doporučit konkurenci, ale v rámci vlastní produktové a zákaznické strategie optimalizovat své produkty tak, aby prokazatelně zákazníkovi poskytovaly nejlepší poměr výkon/cena.

Měl by převzít nezbytný díl zodpovědnosti.

 • Pokud dodáváte speciální obráběcí nástroje, musíte dostatečně zvládnout výrobní technologie, ve kterých se budou používat. Vlastně celý výrobní proces zákazníka, protože v něm můžete najít místa, která lze výrazně zefektivnit a konstruktéry a technology zákazníka to nenapadne, protože nemají potřebné znalosti.
 • Jasně je to vidět na jednoduchých scénářích, jako je outsourcing účetnictví nebo právních služeb.
 • V IT, marketingu a řadě dalších oblastí musí mít potenciální poskytovatel služeb jednoznačně nesrovnatelně vyšší kvalifikaci než zadavatel. A je prakticky nemožné se domluvit na jednoznačných výsledcích předem.

Jak v takových případech postupovat? Něco je naznačeno, ale znamená to především naučit se nově organizovat výběr & posouzení nabídek (začít korektní výzvou k podání nabídek atd.).

Dohodněte se na užitku

Pokud máte dostatek sebedůvěry, hledejte partnera, který bude ochoten spolupracovat nikoli tak, že svoji odbornou převahu využije primárně pro svůj prospěch, ale bude schopen se dohodnout na tom, že se postará o dosažení takových výsledků, které potřebujete. Což znamená:

 • Umíte ty výsledky jednoznačně definovat a měřit. Jsou to vaše interní ukazatele výkonu. Dokonale jim rozumíte (příklad - outsourcing marketingu má přivést nové zákazníky = je jasné, jak budeme vyhodnocovat způsob jejich získání a jak vyjádříme účinnost outsourcovaných aktivit... může se to časem vyvíjet; pozor, pokud máte pocit, že interně byste to dělat nemuseli, je pravděpodobné, že si velmi výrazně nerozumíme; zkusíme nějaké další příklady). Což znamená, že musíte partnerovi umožnit dostatečně prozkoumat reálné podmínky, procesy, pochopit podstatu, odstranit omezení atd.
 • Dokážete se dohodnout, jaký průběh v jakých časových horizontech lze očekávat. Jak to budete vyhodnocovat. Co jsou možné faktory, které mohou výsledky ovlivňovat. 
 • Zvládnete integrovat outsourcované činnosti (umožnit dodavateli dělat a ovlivňovat uvnitř vaší firmy vše, co je pro úspěšné zvládnutí dohodnutých aktivit nutné - prostě umíte nastavit pravidla spolupráce a zajistit jejich dodržování).
 • Víte, jakou hodnotu pro vás ty výsledky mají.
Dál je to jednoduché.
 • Vysvětlujte, o jakou dohodu usilujete a proč. Je to důležité, protože tento přístup není obvyklý a ani osvícený dodavatel nemusí napoprvé chápat výhody, které to oběma stranám přináší.
 • Plaťte až za dosažené výsledky - pokud na to přistoupí, téměř jistě máte partnera, který chápe, že profitovat můžete pouze společně. Nebude problémy a nedostatky zdůvodňovat (ex post) chybami, které jste udělali. Nepřipustí je. Pomůže jim předejít. Nebo když si nedáte říci, tak se rozloučí.
 • Pro jistotu si zkuste vyžádat něco nelogického či proti dobrým mravům. Pokud na to dodavatel přistoupí, je to varovný signál - a je potřeba si o tom promluvit (může to být jen špatné pochopení).

Přiměřené úsilí věnované výběru partnerů se rozhodně vyplatí. Partnerství. Dlouhodobá spolupráci. Nikoli přenesení (ne)zodpovědnosti na externí subjekt.