Zadání

Proč je obtížné sjednat zadání pro internetový marketing a obdobné činnosti.

Korektní zadání by mělo být:

 • Jednoznačné.
 • Úplné.
 • Akceptovatelné (předem daná akceptační kritéria).

Proč to jde těžko nebo vůbec:

 • Požadovaný výsledek je definován velmi neurčitě (např. "více zájemců").
 • Faktický výsledek závisí na příliš mnoha faktorech (nejen na úrovni vytvářeného řešení).
 • Zadavatel nezná technické možnosti a omezení.
 • Realizátor si musí ověřit poskytnuté informace a v případě internetového marketingu převést do podoby využitelné pro ovlivnění potenciálních zájemců.
 • Neví se, kolik práce (na obou stranách) to bude vyžadovat.
 • Neznáme situaci na trhu a nejsme schopni dostatečně přesně odhadnout její vývoj. 
 • Nelze spočítat optimální úroveň úsilí, které přináší maximální jednotkový užitek.
 • Všechny podmínky se v čase (i působením vytvářeného řešení) mění.

Jediným rozumným řešením je:

 • Domluvit se s realizátorem na mezních nákladech na jednotku užitku a svěřit mu nalezení optimálního scénáře.
 • Nechat si vysvětlit, proč chce postupovat tak, jak chce. Pokud to nedokáže vysvětlit… "šestiletému dítěti" (A. Einstein), tak tomu "nejspíše sám moc nerozumí".
 • Vyžadovat dokumentaci, aby se to dalo případně prověřit.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.