Jak sjednat náročnou spolupráci

Proč je obtížné sjednat zadání pro poradenství, marketing a obdobné činnosti.

Zadání je nutné

Korektní zadání jakékoli spolupráce by mělo být:

 • Jednoznačné.
 • Úplné.
 • Akceptovatelné (předem daná akceptační kritéria).

Včetně pár dalších nezbytných atributů rozumné dohody - termín či podmínky průběhu, osoby a obsazení, známá omezení atd. 

Proč to jde těžko nebo vůbec

Při vyjednávání o podobě náročnější spolupráce se dost často není snadné dohodnout na tom, co vlastně vůbec zadavatel potřebuje, natož co přesně má být výsledkem. Tedy vlastně většinou ani jedna strana pořádně neví, co přesně se bude dělat.

 • Požadované plnění je definováno velmi neurčitě (např. "více zájemců"... pozor, i "vyšší prodej" je brutálně neurčité zadání, více samostatně).
 • Faktický výsledek (dopad, následky spolupráce) závisí na příliš mnoha faktorech (nejen na úrovni získaného výstupu / poskytované služby).
 • Zadavatel nezná technické možnosti a omezení.
 • Realizátor si musí ověřit poskytnuté informace (např. u internetového marketingu převést do podoby využitelné pro ovlivnění potenciálních zájemců).
 • Neví se, kolik práce (na obou stranách) to bude vyžadovat.
 • Neznáme situaci na trhu a nejsme schopni dostatečně přesně odhadnout její vývoj.
 • Nelze spočítat optimální úroveň úsilí, která přináší maximální výkon (jednotkový užitek).
 • Všechny podmínky se v čase (i působením vytvářeného řešení) mění.

Dají se vymýšlet různé obezličky. Hledat způsob, jak přehodit zodpovědnost na toho druhého. Chytračit. To ale nevede k potřebným užitkům.

Jediné rozumné řešením

Zadavatel se musí:

 • Domluvit se s realizátorem na mezních nákladech na jednotku užitku (případně pravidlech pro dynamické řízení této veličiny) a svěřit mu nalezení optimálního scénáře.
 • Nechat si vysvětlit, proč realizátor chce/bude postupovat tak, jak navrhuje. Pokud to dodavatel nedokáže vysvětlit… "šestiletému dítěti" (A. Einstein), tak tomu "nejspíše sám moc nerozumí".
 • Pokud tomu nerozumíte vy, nemáte správného partnera.
 • Vyžadovat dokumentaci, aby se to dalo případně prověřit. Není důležité, jestli úplně přesně víte, jak si prověřit, zda skutečnost té dokumentaci odpovídá či zda máte vůbec úmysl to dělat. Dáváte najevo, že se to může stát.

Tak to děláme.

Naučte se vybrat si správného partnera.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.