Optimalizace systému ekonomického řízení

Analýza stavu a rozvoj metod ekonomického řízení (analýzy a plánování).

Neplatíte nic

Nebo tolik, kolik budete chtít.
Mám zájem

Naprosto nezávazně.

 1. Zmapujeme zpracování informací a metody řízení. Navrhneme postupný rozvoj. Žádné bláboly - pouze zdravý rozum.
 2. Umožníme změnu - nabídneme MBO pro efektivní zadávání a plnění úkolů.
 3. Vysvětlíme principy řízení rizik a digitalizace (moderní správy informací).

Smysl prověrky controllingu

Najít úzké místo (primární omezení)

 • Ověřit správnost, vhodnost a úplnost metod využívaných v ekonomickém řízení.
 • Analyzovat z hlediska ekonomické efektivnosti nákupní a prodejní procesy, způsob hodnocení účinnosti a návratnosti opatření na podporu prodeje (marketingový controlling) a ostatních podnikových aktivit.
 • Identifikovat vazby mezi těmito činnostmi a mezi organizací práce, systémem zadávání úkolů a odměňováním.

Konkrétně

 • Zdokonalit schopnosti řídících pracovníků efektivně komunikovat.
 • Zvýšit úroveň formalizace podnikových informací.
 • Zlepšit vnímání záměrů, cílů a metod pro jejich dosažení.
 • Předložit náměty na zdokonalení metod plánování a analýzy výsledků.

Podoba a předpokládaný postup

Přehledová analýza stavu a fungování metod ekonomického řízení. Základní (nejjednodušší) verze má standardní podobu a standardní cenu - zadarmo.

 • Zahájíme půldenní přípravou (předání či zpřístupnění podnikové dokumentace).
 • Půldenní schůzka s vrcholovým managementem.
 • Seznámení s firmou (provozem), dle potřeby (maximálně čtyři) návštěvy za účelem řízených rozhovorů s manažery.
 • Závěrečná schůzka s vedením.

Výstupy auditu metod ekonomického řízení

 • Úvodní studie - zpracování informací poskytnutých v průběhu vstupní analýzy.
 • Rozbor využívaných ukazatelů a jejich účinnosti (k jakým rozhodnutím jsou informace využívány).
 • Návrh opatření ke zvýšení kvality informací využívaných při řízení firmy.
 • Nástin projektu dalšího rozvoje systému řízení.
 • Podněty v oblasti zvyšování kvalifikace řídících pracovníků.

Přínosy auditu controllingu

 • Změna uvažování spolupracovníků ‑ zlepšení a sjednocení přístupu k hodnocení cílů a výsledků.
 • Posílení pružnosti a akceschopnosti firmy lepší interpretací příležitostí a ohrožení.
 • Přehled a možnost efektivně využívat firemní potenciál ‑  možnosti a schopnosti lidí, rezervy výkonu, poznat slabá místa, zabránit prostojům a přetěžování kapacit. Zdokonalit systém řízení.
 • Zlepšit (vyšší účelnost) hodnocení výkonu ekonomické efektivnosti obchodníků, produktů, zákazníků, organizačních jednotek a všech ostatních faktorů ekonomické efektivnosti. Tím vytvořit podmínky pro rozvoj systému motivace a rozvoje dovedností.
 • Zásadně zlepšit podmínky pro rozhodování především s ohledem na kvalitu informací. Pomoci řídícím pracovníkům osvojit si moderní metody získávání a vyhodnocování informací.
 • Formulovat zadání pro optimalizaci podmínek využití informačních systémů. Navrhnout metody pro zvýšení využití informací, rozvoj informačních technologií, vybudování účelových nadstaveb pro alternativní a rozšířené využití dat.

Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.