Podnikejte efektivněji

14. 04. 2021 Petr Opletal

Workshop Jak podnikat efektivněji přinesl otázky: Existuje jednoduchý konkrétní a současně univerzální návod na zvýšení efektivnosti? Jak efektivnost vyjádřit? Kde a jak hledat možnosti zefektivnění?

Podnikejte efektivněji

Webinář pro AMSP hledal možnosti zvyšování efektivity malých a středních B2B firem. Se zástupci nesourodé skupiny firem jsme se snažili najít společné faktory ovlivňující efektivnost. A vymyslet opatření, která by ji umožnila zvyšovat.

Obvykle je problémem terminologie a náročnost využití obecných principů. Ukázalo se, že když se to pokusíme obejít, je to ještě horší. 😟 Podívejme se, odkud je možné začít hledat možnosti zlepšování. U každé firmy to budou jiné konkrétní příčiny, možnosti a opatření. Nejdřív si musíme udělat jasno v tom, o čem je vlastně řeč. Nejedná se o jednoduché zaručené návody, jak si zajistit mávnutím kouzelného proutku trvalou prosperitu. 

Pouze doporučení, kam zaměřit pozornost, aby vaše úsilí přinášelo vyšší užitek.

Efektivnost - účinnost spotřeby zdrojů

Víte, co je to efektivnost - monitorujete či dokonce řídíte výkon a náklady firmy?

 • Výkon = užitek získaný od zákazníků, pro které mají naše produkty hodnotu.
  • Struktura - které produkty kterým zákazníkům.
  • Množství (totéž - dle produktů a zákazníků).
  • Cena (také budou u každé kombinace jiné).
 • Náklady = spotřeba zdrojů (nutných pro vznik produktů)
  • Variabilní - podle produktů.
  • Fixní - podle účelů.

To je controlling. Bez analýzy a plánování těchto hodnot (špička ledovce, podstatný je způsob jejich vzniku až na úroveň jednotlivého artiklu a zákazníka) efektivnost řídit nelze. Přičemž tohle ani nejsou faktory, ale důsledky jejich působení - skutečné faktory budeme muset hledat (abychom je mohli ovlivnit).

První chybou je snaha obejít se bez účetnictví a analýzy ekonomických dat.

Efektivnost zvyšování výkonů

Abychom mohli zlepšit ekonomickou efektivnost (EE), musíme buď zvýšit objem prodeje (tržby), nebo snížit náklady (resp. zvyšovat výkon rychleji než náklady v dlouhodobém i střednědobém horizontu). Popř. změnit strukturu tržeb.

Druhá chyba je neplánovat.

Výkon (příspěvek na krytí) můžeme zvýšit následujícími způsoby.

 • Zvýšíme ceny. Nebo objem. Nebo obojí.
 • Vyřadíme ze sortimentu produkty s nejnižší EE & zbavíme se zákazníků s nejnižší EE - pokud to vazby mezi produkty dovolují (produkt není vázán na jiný - což by mělo vést k tomu, že jeho EE není posuzována samostatně; pozor správa produktového a zákaznického portfolia je poměrně komplexní záležitost).

Třetí chyba - výkon hodnotíme pomocí tržeb a nikoli příspěvku na krytí.

Čtvrtá chyba - neřídíme ekonomickou efektivnost zákaznického a produktového portfolia (definovaný životní cyklus a kritéria pro hodnocení - jasná pravidla, závazné postupy, průběžná analýza a plánování).

Pátá chyba - správu zákaznického a produktového portfolia nemáme proto, že je obtížné ji zavést + není jasné, jaký by byl přínos. Aneb odpor ke změnám (víra ve snadná a jednoduchá kouzla).

Ptejte se! A přečtěte si pokračování Jak zvýšit výkon firmy. Snižování nákladů se budeme věnovat v některém dalším pokračování. Pokud o to téma máte zájem, pošleme upozornění!