Podnikejte efektivněji

14. 04. 2021 Petr Opletal

Workshop Jak podnikat efektivněji přinesl otázky: Existuje jednoduchý konkrétní a současně univerzální návod na zvýšení efektivnosti? Jak efektivnost vyjádřit? Kde a jak hledat možnosti zefektivnění?

Podnikejte efektivněji

Efektivnost - účinnost spotřeby zdrojů

Víte, co je to efektivnost? Monitorujete a řídíte výkon a náklady firmy? Je jasné, co je dobré pod těmi pojmy chápat?

 • Výkon = užitek získaný od zákazníků, pro které mají naše produkty hodnotu. Dokonalý přehled, jak/proč vznikajíi tržby (jaké produkty jsou pro koho zajímavé).
  • Struktura - které produkty kterým zákazníkům.
  • Množství (totéž - dle produktů a zákazníků).
  • Cena (také budou u každé kombinace jiné).
 • Náklady = hodnota spotřebovaných zdrojů (nutných pro vznik produktů)
  • Variabilní - podle produktů & množství.
  • Fixní - podle účelů (důvodů jejich vynakládání).

Což znamená controlling. Bez analýzy a plánování (špička ledovce, podstatný je způsob vzniku nákladů a výkonů až na úroveň jednotlivého artiklu a zákazníka) efektivnost řídit nelze. Přičemž toto nejsou faktory, ale důsledky jejich působení - skutečné faktory budeme muset hledat (abychom je mohli ovlivnit).

První chybou je snaha obejít se bez účetnictví a analýzy ekonomických dat.

Efektivnost zvyšování výkonů

Abychom mohli zlepšit ekonomickou efektivnost (EE), musíme buď zvýšit objem prodeje (tržby), nebo snížit náklady (resp. zvyšovat výkon rychleji než náklady v dlouhodobém i střednědobém horizontu). Popř. změnit strukturu tržeb. Diskusi o nákladech najdete ve třetí části.

Druhá chyba je neplánovat.

Což je nevyhnutelný důsledek té první. Tím, že neplánujeme, rezignujeme na podložené rozhodování o podobě a obsahu našich činností a tím přestáváme být aktivním prvkem, který může ovlivňovat budoucnost. Plánovat neznamená "vymýšlet" si, co asi nastane. Plán je výsledek analýzy stavu a vývoje sebe i prostředí. Poznání příčinných souvislostí a nalezení možných změn, které mohou zlepšit naše výsledky. Z nich vybereme ty s nejlepším poměrem výkon/spotřeba (riziko, ...) a odhadneme, jaké budou mít důsledky. 

Výkon (příspěvek na krytí) můžeme zvýšit následujícími způsoby.

 • Zvýšíme ceny (musíme udržet objem). Nebo objem (prodej). Nebo obojí. Poněkud sporné je, jestli se to dá udělat jednoduše. K tomu se dostaneme.
 • Vyřadíme ze sortimentu produkty s nejnižší EE & zbavíme se zákazníků s nejnižší EE - pokud to vazby mezi produkty dovolují (produkt není vázán na jiný - což by mělo vést k tomu, že jeho EE není posuzována samostatně; pozor správa produktového a zákaznického portfolia je poměrně komplexní záležitost).

Třetí chyba - výkon hodnotíme pomocí tržeb a nikoli příspěvku na krytí.

Čtvrtá chyba - neřídíme EE zákaznického a produktového portfolia (definovaný životní cyklus a kritéria pro hodnocení - jasná pravidla, závazné postupy, průběžná analýza a plánování).

Pátá chyba - správu zákaznického a produktového portfolia nemáme proto, že je obtížné ji zavést + není jasné, jaký by byl přínos. Aneb odpor ke změnám (víra ve snadná a jednoduchá kouzla, pohodlnost, nedůvěra, ...).

Ptejte se! A přečtěte si pokračování Jak zvýšit výkon firmy. Snižování nákladů se věnujeme v třetí části. Postupně budou přibývat další díly. Pokud o téma máte zájem, pošleme upozornění! 

Obecná doporučení pro konkrétní přínosy

Inu, jak vyplývá i z té formulace, je dost naivní něco takového očekávat. Webinář pro AMSP hledal možnosti zvyšování efektivity malých a středních B2B firem. Se zástupci nesourodé skupiny firem jsme se snažili najít společné faktory ovlivňující efektivnost. A vymyslet opatření, která by ji umožnila zvyšovat. Snad by to šlo, pokud bychom měli alespoň nějaké skutečné případy. Třeba jako:

 • Změna způsobu práce obchodu.
 • Inovace cenotvorby.
 • Řízení výroby / kapacit.

Obvykle je problémem terminologie a náročnost využití obecných principů. Ukázalo se, že když se to pokusíme obejít, je to ještě horší. 😟 Můžeme jen naznačit, odkud se dají začít hledat možnosti zlepšování. U každé firmy to budou jiné konkrétní příčiny, možnosti a opatření.

Nemáme jednoduché zaručené návody, jak si zajistit mávnutím kouzelného proutku trvalou prosperitu. Můžeme poskytnout jen doporučení, kam zaměřit pozornost, aby vaše úsilí přinášelo vyšší užitek. Pokud budete chtít zvýšit efektivnost vaší firmy, musíme společně důkladně rozebrat konkrétní podmínky a pochopit příčiny současného stavu. Jinak naděláme víc škody, jak užitku.