Audit marketingu

Analýza stavu a návrh rozvoje obchodu.

Neplatíte nic

Nebo tolik, kolik budete chtít.
Mám zájem

Naprosto nezávazně.

 1. Analyzujeme zákaznické a produktové portfolio.
 2. Prověříme metody komunikace.
 3. Navrhneme a vysvětlíme žádoucí změny.

Smysl prověrky marketingu

Najít úzké místo (primární omezení)

 • Ověřit správnost, vhodnost a úplnost metod využívaných v marketingu.
 • Analyzovat postupy a nástroje.
 • Identifikovat vazby mezi marketingem, péčí o zákazníky, řízení vývoje.

Konkrétně

 • Zlepšit vnímání záměrů, cílů a metod pro jejich dosažení.
 • Předložit náměty na zdokonalení metod komunikace a systému řízení zákaznického a produktového portfolia.

Podoba a předpokládaný postup

Přehledová analýza stavu a fungování marketingu. Základní (nejjednodušší) verze má standardní podobu a standardní cenu - zadarmo. Zadarmo jsou audity proto, abyste neměli důvod ho neudělat.

 • Zahájíme půldenní přípravou (předání či zpřístupnění podnikové dokumentace). Analýza metodiky akvizice, cenotvorby, klasifikace zákazníků atd.
 • Půldenní schůzka s vrcholovým managementem.
 • Seznámení s firmou (provozem), dle potřeby (maximálně čtyři) návštěvy za účelem řízených rozhovorů s lidmi z obchodu (marketing, akvizice, péče o zákazníky).
 • Závěrečná schůzka s vedením.

Výstupy auditu marketingu

 • Úvodní studie - zpracování informací poskytnutých v průběhu vstupní analýzy.
 • Rozbor využívaných metod a jejich účinnosti (k jakým rozhodnutím jsou informace využívány).
 • Návrh opatření ke zvýšení ekonomické efektivnosti zákaznického a produktového portfolia.
 • Podněty v oblasti zvyšování kvalifikace pracovníků obchodu.

V nejlepším případě se dozvíte, že už to lepší být nemůže. V nejhorším se nedozvíte nic, co byste už nevěděli. Ani jedno není moc pravděpodobné. Pokusíme se vše, co zjistíme, co nejdůkladněji vysvětlit. Když nám pomůžete tím, že se budete ptát na to, co bude nejasné, jenom dobře. Sami se rozhodnete, co dělat dál.

Přínosy auditu marketingu

Získané informace by měly být využity pro:

 • Změnu uvažování spolupracovníků ‑ zlepšení a sjednocení chápání potřeb a postojů zákazníků a užití dodávaných produktů pro zvyšování jejich výkonu.
 • Posílení pružnosti a akceschopnosti firmy lepší interpretací příležitostí a ohrožení.
 • Přehled a možnost efektivně využívat firemní potenciál ‑  možnosti a schopnosti lidí, rezervy výkonu, poznat slabá místa, zabránit prostojům a přetěžování kapacit. Zdokonalit systém řízení.
 • Zlepšit (vyšší účelnost) hodnocení výkonu akvizice i péče o zákazníky, produktů a zákazníků. Tím vytvořit podmínky pro rozvoj systému motivace a rozvoje dovedností (jako standardní obecný rozhodující faktor výkonu obchodu).
 • Zlepšit podmínky pro zjednodušení a automatizaci díky kvalitě informací. Zlepšit znalosti zákazníků, přesnější segmentace atd.
 • Identifikovat příležitosti a formulovat předběžné zadání pro lepší využití informačních systémů a firemních dat včetně získávání nových dat lepší péčí o zákazníky. Navrhnout účelové nadstavby pro alternativní a rozšířené využití dat.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.