Ceny software

Platíte za užitek, který aplikace přináší.

Ceny za využivání funkčnosti Cena v Kč
bez DPH
Analýza, návrh, koncepce aplikace. zdarma
Vývoj, testování, úpravy a opravy, provoz, rozvoj a údržba. zdarma
Nasazení, převod dat, propojení na ostatní systémy. zdarma
Paušál vyjadřuje podíl na hodnotě užitku, kterou díky aplikaci získáváte. Měsíčně obvykle za uživatele nebo počet položek. Když ji nevyužíváte, nic neplatíte (typy zpoplatnění se mohou lišit). Nulové riziko.
Jednoduché doplňky v Office (např. pomoc s formátováním, propojováním apod.) zdarma
Základní aplikace propojená na firemní či jiná data. 100
Intranetový modul (např. MBO, správa dokumentace). 250
Aplikace pro podporu tvorby nabídek (základní verze). 950
Specializovaný nezávislý systém pro řízení výroby a zásob. 1 500

Konečná cena bude vždy individuální.
[zde jeden uživatel, každý další progresívně méně]

Jediný rozumný princip poskytování software je jeho pronájem. Zejména proto, že dnes prakticky vše musí běžet v cloudu. Funkčnost musí být trvale rozvíjena. Navíc nedává smysl vytvářet obdobné aplikace pořád znovu. O to více je potřeba mít možnost přesně nastavit, co a jak se bude využívat. Za podstatnou považujeme možnost využívat vždy nejjednodušší možné rozhraní a sofistikované inteligentní chování systému pro využití pokročilé funkčnosti.

Pokud jsou vaše data v cloudu, máte trvale k dispozici možnost si stáhnout jejich aktuální verzi ve standardním formátu. Krom toho se automatizovaně vytváří v nastavené periodě záloha, která se ukládá na sjednané úložiště.