Ceny software

Platíte za užitek, který aplikace přináší.

Ceny za využivání funkčnosti  Cena v Kč
bez DPH
Analýza, návrh, koncepce aplikace. zdarma
Vývoj, testování, úpravy a opravy, provoz, rozvoj a údržba. zdarma
Nasazení, převod dat, propojení na ostatní systémy. zdarma
Paušál vyjadřuje podíl na hodnotě užitku, kterou díky aplikaci získáváte. Měsíčně obvykle za uživatele nebo počet položek. Když ji nevyužíváte, nic neplatíte (typy zpoplatnění se mohou lišit). Nulové riziko.
Jednoduché doplňky v Office (např. pomoc s formátováním,   zdarma
Základní aplikace propojená na firemní či jiná data. 100
Intranetový modul (např. MBO, správa dokumentace). 250
Aplikace pro podporu tvorby nabídek (základní verze). 950

Konečná cena bude vždy individuální.

Funkčnost musí být trvale rozvíjena. Jediný rozumný princip poskytování software je jeho pronájem. Zejména proto, že dnes prakticky vše musí běžet v cloudu. Takže nedává smysl je dělat pro každého zvlášť. O to lépe je potřeba mít možnost nakonfigurovat, co bude potřeba.