Ověření produktivity administrativy

Zvyšte produktivitu práce a kvalitu informací.

Zajímá mě to

Ozveme se.

Nic neplatíte

Záleží nám na tom, abyste si mohli bez obav ověřit, jak jste na tom. Nebudeme vám nic nutit. Sami vyhodnotíte, co potřebujete.
  1. Vyhodnotíme, co kdo jak dělá.
  2. Ukážeme a vysvětlíme možnosti a alternativní postupy.
  3. Navrheme, co je rozumné změnit.

Charakteristika projektu

Primárním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Důkladně zmapujeme významné činnosti (vznešeně se tomu říká "procesní model", ale nebude to nic "drastického", jenom to, co představuje 80% spotřeby kapacit). U každého člověka, který pracuje s počítačem, ověříme co a jak dělá (přidáme/ověříme typická pochybení, která již známe). Pokusíme se přijít na to, jaká je faktická podstata jeho práce. Když to bude jenom trošku možné, upozorníme na nejčastější chyby. Všechny zjištěné konkrétní problémy zapíšeme a (pokud s tím budou všichni souhlasit) společně d možnými úpravami zveřejníme (beze jmen), aby se všichni mohli poučit a inspirovat.

Podíváme se, jaké technologie používáte ... a jak.

Navrhneme opatření pro rychlé a jednoduché změny ("quick-wins" ... změnu podoby reálných transakcí, nikoli způsobu práce se standardními aplikacemi) - jedná se o nejkřiklavější záležitosti, u kterých bude stačit prostě akceptovat, že se mají dělat jinak (nevyžadují žádné úpravy či zásahy - je to prostě upozornění typu "Nešlapej do kaluže, budeš mít mokré boty."). Navrhneme komplexnější úpravy (technické) podoby zpracování informací - tzn. především úpravy (administrativních) pracovních postupů, které souvisí s rozšířením technologií, změnami konfigurace či doplněním funkčnosti (např. smlouvy, nabídky apod.). O jejich realizaci rozhodnete sami. Nepatří do rámce projektu.

Průběh prověrky administrativy

Soustředíme se na postupy v oblasti zpracování informací.

  • Nezbytnou součástí je orientační zmapování obecných faktorů výkonu.
  • Výsledkem bude komplexní doporučení, ve kterých oblastech jsou zřejmé rezervy (možno pokračovat výkonovou analýzou nebo procesní analýzou).
  • Vycházíme ze známých obecných potíží, které většina z nás s má s ovládáním a rozumným využitím nejběžnějších aplikací a způsobem práce s informacemi.

Až do okamžiku, kdy si objednáte školení, doplnění funkčnosti či zavedení intranetového řešení, nic neplatíte - celá analýza a komplexní soubor doporučení je zdarma.

  • Jednotlivé návrhy budou mít odhad nákladů i hodnoty přínosů. Pokud budete navržená opatření (příklad) chtít realizovat, už to zadarmo být nemůže - ale vždy budete platit až poté, co si ověříte, že změna je pro vás přínosem.
  • Takže když budete chtít nasadit doplňky k aplikacím, zprovoznit dodatečné technologie či nové aplikace, bude to samostatná, již hrazená akce s cenovou nabídkou.
  • Prakticky vždy bude doporučeno podnikové vzdělávání - ovšem nikoli formou obecného výkladu, ale vždy na principu learnig by doing.
  • To, co realizovat, budete vybírat na základě relativně dobře podloženého odhadu zvýšení produktivity a snížení pravděpodobnosti vzniku problémů (viz doporučení jak zjistit, jestli se mi to vyplatí).
Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Práce s informacemi