Jak vybrat konzultanta

08. 02. 2021 Petr Opletal

Pokud chcete s někým spolupracovat, musíte si ho vybrat. To je primární zodpovědnost. Spolupráce není to, když si u holiče sednete do křesla a řeknete "Dělej, co umíš" (ani když mu budete vnucovat, aby dělal, co si myslíte vy).

Jak vybrat konzultanta

Výběr dodavatele a obsah spolupráce

Zjednodušeně a zkráceně.

 • Víte, co potřebujete.
 • Hledáte optimální poměr výkon/cena. Potřebujete nejvyšší možný dlouhodobý užitek, nikoli nejnižší možné jednorázové náklady.
 • O spolupráci má zájem víc než jeden dodavatel.
 • Máte jasně & srozumitelně & jednoznačně definován užitek (resp. jste schopni se na tom s uchazeči domluvit - rozhodně se nejedná o podíl na zisku či jeho přírůstku, metriky pro vyhodnocení získaného prospěchu musí být zcela konkrétní a nesporné).
 • Na tento jednoznačně vymezený užitek je navázána výše odměny konzultanta.
 • Na odměnu má nárok po získání (dle dohodnutých pravidel) sjednaného užitku.
 • Umožníte a dodavatel je schopen a ochoten provést vstupní analýzu, ze které musí vypadnout upřesnění záměru, přesná pravidla a podmínky spolupráce, rámcový plán projektu a konkrétní plán první etapy.

Solidní dodavatel na tento scénář přistoupí.

Pokud na to přistoupit nechce, měli byste to správně vyhodnotit. 😎

Vybrat konzultanta je jednoduché

Pokud je takový jenom jeden, je potřeba vynaložit přiměřené úsilí (dle významu akce - podle potenciálního dopadu na dlouhodobý výkon firmy) k oslovení dalších. Pokud je očekávaný vliv více jak jednoroční hrubý zisk (příspěvek na krytí) a/nebo řádově v mil. Kč a více, tak by asi mělo být nezávislých uchazečů víc. Ne za každou cenu.

Vzhledem k tomu, že při této podobě spolupráce je poměrně vysoká pravděpodobnost, že projekt buď velmi rychle skončí, nebo dopadne dobře, tak není nezbytně nutné mít více uchazečů (mohou se obtížně hledat a čas jsou peníze).

Také si můžete vyžádat expertní posouzení výstupů analýzy nezávislým subjektem, od koho budete chtít upozornění na sporné & vysvětlení nejistých částí dokumentace + z toho plynoucí doporučení. Závěry a změny musíte přijmout sami. Dotyčný expert se může hodit i pro dozor/audit projektu.

Výkon a hodnota plnění

Vám nebo konzultantům může připadat, že není možné se dohodnout na odměně za výsledky, protože v naprosté většině projektů, u kterých budete využívat externí poradenství, se výsledky projevují v dlouhodobém horizontu a to obvykle nepřímo.

Moc logické to není - řekl bych "Tím spíš."

Snadno poznáte, jestli dotyčný ví, o čem mluví. Pokud ano:

 • Navrhne takové metriky, které umožní na nepřímých hodnotách sledovat účinnost prováděných opatření. Což je stejně nezbytné pro řízení & korekce projektu.
 • Vnímá spolupráci jako dlouhodobou, čímž se přihlásí ke zodpovědnosti za kvalitu a robustnost (údržbu/metodiku) či nejlépe rozvoj vybudovaného řešení. Toto je klíčový faktor - pokud nebude člověk, který je za architekturou řešení, s tímto řešením dlouhodobě svázán, nemá smysl si namlouvat, že učiní vše pro jeho provozní efektivnost.
  Mělo by to být tak, že pokud má rozumný předpoklad, že se o to, co spoluvytvářel, bude starat dlouhodobě, bude se snažit minimalizovat rozsah budoucích problémů a pracnost - pokud se s ním dohodnete, že hodnota podpory se odvíjí od užitku, který řešení přináší, nikoli od množství práce, kterou bude muset dělat.

Tomuto tématu se věnuje článek "(Proč nepoužívat) hodinovou sazbu". 😉

Zodpovědnost za výsledky

Nemusí se nám to líbit. Ale zkusme se nad tím zamyslet.

 • Slušný konzultant musí být schopen vyhodnotit:
  • Realističnost záměru zadavatele.
  • Jeho realizovatelnost i jeho potenciál/hodnotu (přínos).
  • Způsobilost zadavatele účastnit se, převzít a využít výsledky.
 • Když mu vychází, že někde něco skřípe, měl by být schopen se se zadavatelem dohodnout na nezbytných změnách (i v průběhu projektu).
 • Jestliže se není schopen domluvit, měl by ve vlastním zájmu okamžitě odejít.

Když nebudeme hledat obezličky a spekulovat "...co by kdyby...", tak vyjde, že zodpovědnost za účelnost spolupráce s konzultantem je jednoznačně na zadavateli.

Stačí se vyhnout se svodům "jednodušších" cest.

Pokud potřebujete konzultanta pro získání alibi, měli byste mu to říci. Domnívám se, že někteří budou nadšení a získáte potřebný užitek za zlomek nákladů oproti předstírání práce na skutečném řešení.

Inspiraci poskytnul příspěvek a diskuse na LinkedIn o tom, kdo je ve vztahu zadavatel × konzultant ten "špatný". Také se můžete podívat na článek o manažerech a konzultantech. Dle přání se tématu budeme věnovat ve workshopech na přání.

Rádi pomůžeme.