Analýza ekonomické efektivnosti záměru

Pokud existují příležitosti či hrozby, je potřeba na ně reagovat.

Není možné se vymlouvat, že nevíme, co by to znamenalo či co všechno by to znamenat mohlo. Naší povinností je přesně na tyto otázky vynaložením přiměřeného úsilí odpovědět a na základě získaných informací se rozhodnout. Co je to ekonomická efektivnost, víme. Jak vypadá velmi rámcové posouzení toho, zda se "něco" vyplatí či nikoli, taky. Zde se pokusíme vysvětlit, jak postupovat v případě, kdy jsou možné důsledky provedení určitého opaření velmi rozsáhlé a je velmi obtížné posoudit, zda se určité opatření vyplatí (typicky vzdělávání, nový produkt, akvizice, organizační změna apod.). Výchozím předpokladem je, že máme k dispozici následující mechanismy:

  • Systém pro sběr a klasifikaci problémů a podnětů. Součástí identifikace jsou oblasti, které daný problém postihuje. Samozřejmě je možné pravděpodobné problémy jednotlivých oblastí definovat ad-hoc, ale dlouhodobý profil - přehled událostí, které v dané oblasti proběhly, je pro správné posouzení závažnosti a charakteru (o frekvenci a tím pádem reálném vlivu ani nemluvě).
  • Pravidla / model pro vyjádření důsledků provedených změn.
  • Většinou se změny týkají lidí a jejich dovedností, ale platí to obecně - musíme mít informace o tom, jaká je současná úroveň (např. dovedností) a jak vypadají - jaký účinek a jaké požadavky mají potenciální úpravy (např. rozvoj dovedností ... zjednodušeně co se lidé naučí, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát).

Oblast

Co se v organizaci děje a co je pravděpodobně možno zlepšit. Zpracovaná verze seznamu problémů - zobecnění příčin a důsledků toho, že ne vždy všechno funguje spolehlivě či s využitím disponibilních možností.

Omezení

Změna

Co sebou změna nese:

  • Náklady.
  • Přepokládané změny
  • Jejich efekt na výkony a náklady.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.