Analýza ekonomické efektivnosti záměru

Pokud existují příležitosti či hrozby, je potřeba na ně reagovat.

Jak a proč analyzovat rizika a přínosy

Můžeme se vymlouvat, že nevíme, co by změna znamenala či co všechno by to znamenat mohla. Naší povinností ovšem je právě na tyto otázky vynaložením přiměřeného úsilí odpovědět a na základě získaných informací se rozhodnout.

Pokusíme se vysvětlit, jak postupovat v případě, kdy jsou možné důsledky provedení určitého opaření velmi rozsáhlé a je velmi obtížné posoudit, s jakou pravděpodobností se vyplatí (typicky vzdělávání, nový produkt, akvizice, organizační změna apod.).

Výchozím předpokladem je, že máme k dispozici následující mechanismy:

  • Systém pro sběr a klasifikaci problémů, požadavků a podnětů.
    Říkejme jim záměry. Součástí identifikace každého potenciálního záměru je seznam vazeb na oblasti, kterých se dotýká. Je možné pravděpodobné problémy jednotlivých oblastí definovat ad-hoc, ale dlouhodobý profil - přehled událostí, které v dané oblasti proběhly, je zásadně důležitý pro správné posouzení závažnosti a charakteru (o frekvenci a tím pádem reálném vlivu ani nemluvě).
  • Pravidla / model pro komplexní vyjádření důsledků zamýšlených/provedených změn. 
  • Většinou se změny týkají dovedností lidí a pracovních postupů, ale platí to obecně - musíme mít informace o tom, jaká je současná úroveň toho, co hodláme měnit (dovedností nebo technologií) a jak vypadají - jaký účinek a jaké požadavky mají potenciální úpravy (např. u rozvoje dovedností - co se lidé naučí, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.