Jak předat povinnosti prostřednictvím procesního modelu

Je z obvyklé podoby sjednávání pracovních povinností - popisů pracovních pozic / náplní dostatečně zřejmé, jaké dovednosti jsou pro její výkon potřebné? Jak je získat?

Co potřebujeme?

Nezabývejme se "obvyklým způsobem" a jeho nedostatky. Formulujme (přispějte) kritické požadavky na způsob předávání povinností a rozvoj dovedností.

  • Jasně a srozumitelně definovaný postup / způsob provedení činnosti.
  • Jednoznačně vymezené dovednosti, potřebné k jeho provádění (nejde o triviální úkony, u kterých jsou potřebné dovednosti - např. opírat se o lopatu či mávat krumpáčem - naprosto... i když bůhví - možná i takové je dobré pokrýt).
    • Popsat (aneb jaké dovednosti potřebuje člověk v roli "kopáč kanálů" pro zvládání této role - a z logiky věci se nemá jednat o dovednost "umí kopat kanály", u činnosti "zaúčtovat fakturu přijatou" musí být definovány všechny součásti dané způsobilosti - pochopitelně část výchozích předpokladů může pokrýt "maturitní zkouška z účetnictví", ale je pravděpodobné, že nám tento přístup život spíš zkomplikuje, než usnadní).
    • Hned si k nim dát i - povinný - test způsobilosti.
    • Což znamená nutně definovat způsob předání (jaký výcvik/xxx musí dotyčný absolvovat, pokud testem neprojde).
    • Podobu kontroly (jejíž zjištění mohou vést k opakování testu či výcviku).

Součástí metamodelu bude i katalog typových rolí, katalog typových činností a tím pádem i katalog typových dovedností. Bude zajímavé, co se do nich dostane.

Bude doplněno.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.