Analýza využití času

Bez poctivé evidence to nepůjde.

K čemu je snímek dne

Nemusí to být jen den - jde o jakýkoli časový úsek. Smyslem by mělo být lépe pochopit, jak člověk využívá svůj čas. Jde to aplikovat i na práci ostatních, ale to je výrazně něco jiného. Takže:

 • K čemu je evidence spotřeby času užitečná?
 • Co a jak evidovat?
 • Jak záznamy analyzovat? 
 • Jaký bude přínos - jak konkrétně výsledky využijeme?

Užitek/potřeby

Prostřednictvím záznamu a následné analýzy chceme dosáhnout:

 • Nevynechávat při plánování práce (využití času) aktivity, kterým se nelze vyhnout (zjistit, co všechno děláme a jak se to dá roztřídit - klasifikovat typy). 
  • Tedy přesněji odhadovat termíny, ve kterých je reálné práci dokončit.
  • Lépe/účelněji hospodařit s rezervami.
 • Mít přesnější odhad trvání obyklých typů činností.
 • Analýzou skutečnosti zvýšit pravděpodobnost nalezení možností pro zlepšování způsobu provádění práce (produktivitu) atd.

Mohou být i jiná očekávání. Měla by být dle možností naprosto jednoduchá & konkrétní. Realistická, smyslupná, srozumitelná, obhajitelná.

Evidence

Technický popis konkrétních elementů je věcí té které aplikace, kterou využijeme. Měla by ovšem umožnit záznam následujících údajů (vždy s možností dodatečně či zpětně ať už doplnit nebo upřesnit) s inteligentním předvyplněním.

 • Aktivita - měla by se nabízet aktivita, která je "na řadě" podle plánu prací termínového kalendáře. Tedy již existující. Popř. nemusí být v kalendáři (což by mělo být chápáno jako naprosto nežádoucí), ale v seznamu aktivních úkolů (což je možné a užitečné, pokud je potřeba pracovat na něčem, co se nemohlo předem naplánovat). Případně vytvořit novou - tím vzniká v seznamu prací.
  • Pokud se nabídnutá aktivita "odmítne", musí být buď nastaveno, co se má defaultně stát (přeplánování, zrušení) nebo je nutno určit, co se s danou činností v kalendáři má stát. 
   Každopádně tam nemůže zůstat, pokud již měla být zahájena.
  • Musí být možno zadat neplánovanou aktivitu. Defaultní hodnota je název generovaný podle času, popř. dalších zadaných údajů
  • Aktivita si sebou nese další atributy - typ a tím případně parametry pro její použití. 
  • Musí se odkazovat na nadřazenou záležitost (aktivitu vyššího řádu). Popř. by mělo být možné ji propojit s více záznamy (různého typu).
 • Čas (termín) zahájení.
 • Okamžik ukončení či přerušení.
 • ...cokoli dalšího bude potřeba dle konkrétních podmínek.

Systémové [úkol, nikoli "záznam práce"]:

 • Stav
 • Historie přerušení [od, do, inenzita, ...]
 • Při přerušení zadaný odhad zbývající pracnosti. Popř. zadaný termín pokračování, aby se při přeplánování dal

Nepovinně:

 • Intenzita / produktivita - koeficient, kterým se z absolutního času získává skutečná časová náročnost. Odhad.
 • Místo a další údaje odpovídající např. záznamu činnosti v kalendáři.
 • Prostředí (typ & úroveň), ...

Počítané:

 • Trvání (doba) - od zahájení do ukončení × intenzita.

Údaje na úrovni aktivity (popř. jinde):

 • Hodnota (přínos).
 • Výsledek (úroveň / kvalita / ...). Popř. odkazy...
 • Termínový limit.
 • Kapacitní limit.

Může být jen jedna aktivní činnost. Před zahájením další je nutno aktivní ukončit nebo přerušit. Musí být jasné, jaké typy činností má a které nemá smysl zaznamenávat (zjednodušeně nemá smysl zadávat ty, kterým nelze přiřadit "platný" typ... což možná vede k doporučení, aby ty typy byly definovány dle možností všechny a určeno, jak s nimi lze pracovat).

Analýza a využití

Rezervy

 

Způsob používání

Začínáme

Používáme & zdokonalujeme 

Pokročilý režim 

Metodickou (asi částečně převzít a provázat) polohu toho, proč a jak evidovat činnosti. Jaké atributy se u čeho dají použít.
Příklady (celková situace - v různých fázích zvládnutí problému... začátek, jak použít pro zahájení plánování, jak využívat pro zlepšování, jak použít pro vykazování či pokročilejší analýzu... např. určování hodnoty kapacity...

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.