Cena v tržním prostředí

Jak funguje cenotvorba.

Základy ekonomie - cena vzniká na trhu

Což běžný člověk chápe jako floskuli. Co to vlastně znamená?

  • Existuje konkrétní produkt (výrobek nebo služba). Není jedinečný - může jej poskytovat víc dodavatelů (je více stávajících nebo odvětví nemá významné bariéry vstupu).
  • Poskytují (nabízejí) ho jiným subjektům - tím vzniká nabídka.
  • Pokud existují (nechme stranou, co vzniká či zaniká dřív) zákazníci, kteří o tento produkt mají zájem, je na druhé straně poptávka.
  • Poptávající porovnává:
    • Užitek, který mu produkt může přinést, o ostatními užitky, které může získat (směnou za své peníze). 
    • Podle těch srovnatelných zná hodnotu (finanční vyjádření užitku v konkrétních podmínkách).
    • Zná ceny, za které mu produkt nabízejí jeho poskytovatelé. Pokud žádný ze zákazníků nechce koupit a některý producent má u svého plnění rezervu nebo je jiným způsobem schopen zajistit ekonomickou efektivnost, může svoji nabídkovou cenu snížit (nebo z odvětví odejít).

Cena vzniká tím, že poptávající i nabízející hledají takovou podobu produktu a spolupráce, aby pro obě strany byla výhodná.

Pokud je na obou stranách více aktérů a trvá to delší čas, cena vyjadřuje obecně vnímanou hodnotu produktu. Ale i v jednání dvou subjektů o individuálním plnění to probíhá v podstatě stejně.

Viz též článek Hodinová sazba, část Jak vzniká cena.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.