Marketing & strategie

Základy pro ty, kteří vědí, že si nejsou jisti.

Každá organizace potřebuje vědět, komu a čím je užitečná

 • Marketing je zprofanované slovo. Ale nebudeme ho nahrazovat. Potřebujeme ho.
 • Pozor, neznamená reklamu. Je to způsob, jak získávat zákazníky a peníze.
 • Podstata je stejná pro úplně každého - velkou firmu či živnostníka.

Především musíte mít jasno, pro koho jste užiteční. 

 • Při tvorbě firemní strategie se tomu říká "poslání" - co je smysl vaší existence.
 • Znát skutečné potřeby svých (zejména budoucích) zákazníků.
 • Umět vysvětlit, proč jsou vaše produkty tím nejlepším možným řešením právě pro ty, kteří pro vás představují (nejvýznamnější) cílovou skupinu.

Produkt - výrobek nebo služba.

Cílová skupina - subjekty (lidé nebo firmy), kteří kupují vaše produkty.

Marketingová strategie (koncepce) = plán rozvoje podnikání. Nesmí to být hromada frází, ale jasně formulované principy a priority. Udělejme si jasno, co konkrétně potřebujeme. Pro začátek ty nejdůležitější a nejjednodušší situace / otázky.

 • Proč se vlastně máme snažit získat nové zákazníky?
  [Může zaznít: Máme jich až moc - vždyť máme nedostatek kapacit!]
 • Jaké ceny jsou nejlepší? Proč a kdy je či není správně mít je co nejvyšší?
 • Jaký je skutečný přínos zákazníků? Jak úspěšný by mohl být nový produkt? Jak hodnotit obchodníky? Za jakých okolností je efektivní web? Atd. atp.

Je jich velmi mnoho. Pokud si je připustíte. Resp. umíte položit. Dovolíte, aby se o tom diskutovalo. Začnou se rojit jak mravenci.

Dokud je člověk jediný, kdo má v hlavě představu o budoucnosti firmy, nemusí s nikým nic sdílet či si vyjasňovat. Ovšem téměř jistě platí "víc hlav, víc rozumu" (a to i v případě, kdy ta další hlava má svůj rozum, protože umí tu druhou inspirovat). O řadě dalších pozitivních efektů nemluvě. Proto když už si člověk nevystačí sám a musí s někým spolupracovat, je potřeba se domluvit o tom, co se má dělat. Když ostatní nevědí, co se děje a proč (a jaké to bude mít důsledky), tak mohou vzniknout významné potíže.

Je potřeba srozumitelně pojmenovat, co máte v úmyslu (příklad):

 • Mít více lepších zákazníků a zbavit se těch, na kterých proděláváme.
 • Uvést na trh úplně nový skvělý převratný produkt.
 • Změnit organizaci obchodu.

A u každého z těch záměrů poctivě odpovědět na otázky:

 • Proč - to je nejdůležitější. Nebránit se otázkám, které to vyvolá.
 • Co - co to konkrétně znamená - co všechno se stane / změní.
 • Jak - mělo by být zřejmé, že to není fikce či zbožné přání.

Nemusí (či spíše nemůže) to být hned ani "dokonalé". Naopak - nebude to nikdy hotové.

 • Zaznamenat, co o tom víme teď. 
 • Dohodnout se, kdo co má promyslet či zjistit / ověřit.
 • Vrátit se k tomu, upřesnit a tak pořád dokola.

Marketing

 • Pasívní - oprašujeme předloňské modely ve výkladní skříni. Čekáme, až si nás zákazníci najdou a pěkně poprosí, abychom byli tak laskavi a něco pro ně dělali.
 • Aktivní - hledáme možnosti, jak najít a oslovit zákazníky způsobem, který jsme dosud nezkusili - některé vyjdou, některé ne.
 • Web je váš nejlepší obchodník - doba se mění a my s ní - respektujeme to, že lidé, pokud něco potřebují, použijí hledání na internetu.

Systematická akvizice - podstata aktivního marketingu

 • Aktivní akvizice - komplexní řízená / hodnocená aktivita obchodníků, kdy minimálně jeden z nich má jako prioritu vyhledávání potenciálních zákazníků a jejich aktivní oslovování. Může to být psaní a telefonování nebo něco jiného – aktivita vychází on nás.
 • Pasívní akvizice – web & reklama/obsah – spoléhá na to, že potenciální zákazník něco potřebuje a sám to hledá. Nejhorší možná varianta je to, když vložíte peníze do reklamy (jakéhokoli typu) a nemáte nastaven systém, který umožní alespoň zhruba identifikovat, zda tato reklama má nějaký účinek.
 • Rozvoj vztahů (viz blog) - pokud máme kontakt na konkrétního člověka u potenciálního zákazníka, tak (podle daných pravidel) se mu nic nevnucuje, ale zveme ho na všechny zajímavé akce (nejen vlastní), oslovujeme ho na sociálních sítích (pěstujeme sounáležitost a důvěru) pravděpodobně nedoceněná (pracná) záležitost - na druhé straně do budoucna jediný vydatnější zdroj zákazníků.
 • ABM (account based marketing) - extrémně cílené oslovení konkrétních prioritních potenciálních zákazníků všemi dostupnými prostředky (může se hodit, ale je potřeba dobře vědět, co dělám).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.