Výkon akvizičního webu

Čím získáváme užitek a jak vyjádřit a řídit výkon internetového marketingu.

Princip "Co nelze měřit, nelze řídit." - imperativ každé aktivity - tedy i internetového marketingu. Jestliže vynakládáme zdroje (čas, peníze atd.), očekáváme:

 • Získání užitku. Vyjma případu, kdy to děláme výhradně pro vlastní uspokojení.
 • Platí to i pro web.
 • Není dobrý nápad míchat osobní potěšení a efektivnost. Většinou to nejde příliš dohromady.

Co očekáváme od firemního webu

Je potřeba rozlišovat.

 • Pokud je web osobní aktivita, která uspokojuje vlastní potřebu, hodnota odpovídá vynaloženým zdrojům. Existuje pouze tato nákladová hodnota. To je případ, kdy si vytvářím web pro vlastní potěšení a je mi absolutně lhostejné, jestli na něj někdo přijde a co tam bude dělat.
 • V každém jiném případě - i pokud jsou očekávání získaného užitku velmi nekonkrétní (např. "zvýšení odborné prestiže", "známost značky" apod.), je naprosto nezbytné vyjádřit získávanou hodnotu. Na ocenění nehmotných aktiv je spousta více či méně sofistikovaných metod, nejjednodušší je naplánovat budoucí vývoj bez vlivu uvažované aktivity a s ní. Užitek je změna hodnoty firmy (vyjádřená libovolným způsobem, standardně schopností vytvářet kapitálový výnos).
 • Pokud budujeme web (internetový marketing) se záměrem dosažení zisku (vyššího užitku, než je hodnota spotřebovaných zdrojů), snažíme se určit nejefektivnější rozsah zdrojů - což je nově získaný užitek na jednotku hodnoty zdrojů.

Firemní web v B2B získává nové zákazníky

Užitky fungování akvizičního webu v B2B jsou v různých časových horizontech různé.

 • V dlouhodobém horizontu funguje stejně jako všechny ostatní firemní mechanismy - navyšuje dlouhodobý (budoucí) hrubý zisk firmy.
 • To dělá prostřednictvím hlavního způsbou na straně prodeje (ovlivnění nákladové strany užitím v nákupu či personální práci je jiné téma) - zvyšováním ekonomické efektivnosti zákaznického a produktového portfolia.
 • Což znamená získávat nové efektivnější zákazníky. Kvalitnější informace o trhu.

Hodnota (nového) zákazníka je celkový absolutní objem příspěvku na krytí (hrubého zisku), který zákazník vytvoří v průběhu celého / zbývajícího trvání spolupráce. Je tedy dobré znát:

 • Typy zákazníků (dle životnosti a efektivnosti).
 • Průměrnou dobu trvání spolupráce dle typu.
 • Efektivnost a průměrný objem prodejů dle typu.

Statistika. Žádná jaderná fyzika.

Pokud celkový absolutní objem PnK vzbuzuje pochybnosti, promluvme si o tom.

Životní cyklus potenciálního zájemce

Ke získání zákazníka vede celkem dlouhá cesta. Od návštěvníka webu prochází několika stavy.

 • Člověk (v případě B2B pracující pro potenciálního zákazníka - organizaci) dělá svoji práci. Ta vyvolá potřebu pořídit něco, co můžeme dodat. Tím vstoupí do prvního vývojového stadia. 😎
  Nutno vyjasnit rozdíly mezi B2B a X2C.
 • Hledač: Zkusí najít řešení na Internetu. Obvykle použije vyhledávač (chce to vyřídit co nejdříve - což je rozdíl oproti běžným nákupům). Pomocí výsledků se v tom lepším případě dostane na naše stránky. Na odkaz klikne, pokud to, co bude zobrazeno, odpovídá tomu, co skutečně potřebuje. Navíc ho to osloví - klíčové slovo, které ho přimělo daný výsledek vyhledávání vůbec vnímat. Proto je tak důležité zabývat se tím, co se ve výsledcích zobrazuje. U reklam je to jednoduché, ale v případě organického vyhledávání už je to o něco náročnější.
 • Návštěvník: Po zobrazení stránky, na kterou ho navedl nalezený odkaz jde pouze o to, aby se při prvním pohledu na ni nerozhodl odejít.
  [Převést]
  Je potřeba vědět, proč lidé ze stránek odcházejí - nejčastěji proto, že se jim nebude chtít se vyznat v něčem, co na první pohled vypadá příliš složitě a navíc tam není nikde to slovo, které ho zaujalo ve výsledcích vyhledávání a které reprezentuje řešení jeho potřeby. Nesmíme jej odradit.
  Docela dobrý scénář může být, když mu nabídneme, aby si vybral z jednoduchých možností.
  Proč se snažit o extrémně konkrétní přistávací stránky ... příklad EET ~ pro restaurace ...
 • Zájemce: Projde několik stránek. Něco ho zaujme. Zapamatuje si některé klíčové slovo. Po nějaké době se na stránky vrátí. V takovém okamžiku by bylo žádoucí zkusit navázat kontakt - navrhnout mu, aby řekl, co jej zajímá a jestli mu můžeme poslat bližší informace, popř. mu průběžně zasílat notifikace o změnách obsahu webu (v tradičním pojetí newsletter).
 • Kontakt:Získá dojem, že firma by mohla být přijatelným informačním zdrojem, popř. potenciálním partnerem. Proto se rozhodne kontakt navázat. Část lidí - podle naléhavosti situace - nebude nic vyplňovat a čekat, až se jim někdo ozve. Rovnou zavolají. Část naopak. Někteří udělají obojí.
 • Poptávající: Je ochoten se dohodnout na spolupráci. Chce to zkusit. Měl by získat takovou zkušenost, kterou si představoval při návštěvě stránek. Pokud bude výrazně zklamaný, bude těžké ho udržet. Proto je naprosto klíčové jednak na stránkách fabulovat na přijatelné úrovni, jednak velmi pečlivě ověřit, co si zákazník představuje a věnovat značnou pozornost vysvětlení všech podmínek spolupráce. Nebát se upozornit i na potenciální nepříjemnosti - to má obvykle překvapivě pozitivní efekt.
 • Zákazník (potenciální): Proběhla první zakázka. První faktura a úhrada. Je potřeba se dohodnout na pokračování spolupráce. Pokud budete mít zájem, vybudujeme s vámi efektivní systém akvizice.

A teprve až je první obchod uzavřen (tedy včetně zaplacení) a je reálná šance, že se z toho potenciálního zákazníka stane trvalý zákazník, je rozumné jej vnímat jako součást zákaznického portfolia. 

Jiné téma je, jak dlouho by měl být považován za "nového zákazníka" a co to znamená. Doporučený způsob hodnocení výkonu akvizičního webu je považovat za získaný užitek navázání spolupráce s těmi zákazníky, o kterých jsme dosud nevěděli (a to pravděpodobně ani na úrovni plánu aktivní akvizice - nutno vyjasnit).

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Evidovat a analyzovat

Musíme v reálném provozu (např. telefon) u každého nového zájemce zjistit, jak kontakt získal. Protože velká část z těch, které naše stránky zaujmou, nebude klikat a psát. Prostě vytočí číslo (někteří to umí rovnou z počítače) a budou chtít mluvit s někým, kdo jim nabídne to, co právě potřebují.

Mimo to se dá dost dobře vyhodnocovat zejména to, kolik návštěvníků se na stránky dostalo - to je první úroveň. Jak se náš web "líbí" vyhledávačům. Je naprosto kritické, kolik z nich se na stránku podívá (což je to, jak se výpisem ve výsledcích vyhledávání podaří zaujmout), nebude se jim to líbit, vrátí se do vyhledávače a půjdou se podívat ke konkurenci. To je reálný výkon konkrétní stránky.

Dobrá zpráva je, že toto máme ve svých rukou.

Pokud na stránky přijde hodně (nových) návštěvníků a 98% z nich na té přistávací stránce nevydrží ani 10 vteřin a opustí ji, tak to znamená, že máme velmi velký problém.

A současně obrovskou příležitost.

Stačí tomu věnovat potřebnou pozornost a péči.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.