Outsourcing internetového marketingu

Jak chápat a vyplnit dotazník.

Pojmem internetový marketing se rozumí péče o firemní webovou prezentaci (nikoli e-shop) a internetovou komunikaci (mailing, internetové reklamní kampaně, sociální sítě, průzkumy apod.), průběžná analýza chování cílových skupin, zpřesňování publikovaného obsahu … a všechny další činnosti, které k tomu patří.

Z našich zkušeností vyplývá, že malé a střední firmy nemohou mít k dispozici potřebnou kvalifikovanou kapacitu. A přitom význam komunikace s veřejností dramaticky narůstá. Je pravda, že to možná není vidět

Zkuste odpovědět na pár otázek

Aktuální průzkum je pouze primární / orientační. Je to jen několik otázek a smyslem je  zmapovat situaci a názory na možnost provádění části nebo celého marketingu formou nakupované služby. Zůstane ale natrvalo. Výsledky průběžně aktualizujeme. Pokud bude zájem, uděláme rozšířenou verzi dotazníku, která umožní lepší vyhodnocení motivů a překážek.

Důvod

Poskytovatelé služeb v oblasti tvorby webů, SEO a dalších činností jsou většinou zaměřeni na retail - na koncové spotřebitele - provozovatele e-shopů. V B2B je situace zásadně jiná - potřebujeme vědět, jak se na toto téma díváte vy.

Zdánlivě nedává smysl pověřovat externí subjekt strategickou aktivitou. A marketing (zejména v té části, kdy zpracovává informace z trhu a ovlivňuje / vyvolává změny podnikové strategie) je vrcholně strategickou záležitostí. Jenže - co když právě toto v současnosti ve firmě nedělá vůbec nikdo?

Podoba dotazníku

Nejvýše 5 voleb (větvení dle odpovědí, průměrný rozsah pod 5 možností) a nepovinný komentář.

  • Role
  • Způsob zajištění IM
  • Důvody 
  • Způsob měření výsledků
  • Nakolik jsou výsledky uspokojivé
  • Názor na outsourcing těchto činností

Postup

Zapracujeme názory respondentů, analytiků a uživatelů a na této stránce (a v případných článcích) formulujeme závěry - kdy a jak se dá takováto služba využít, jak by měly vypadat podmínky a jaké by měly být výsledky.

Výsledky průzkumu outsourcingu internetového marketingu

Prozatím odpovědělo jenom velmi málo respondentů. Podle výsledků a osobního zjišťování se jen velmi malá část malých a středních firem domnívá, že by měla využívat možnosti IM efektivně (rozumí se profesionálně) jen obtížně si umí představit outsourcing - zejména proto, že pochybují o možnosti předání této klíčové kompetence (zjednodušeně řečeno nemají zkušenost s tím, jak by se takováto spolupráce dala sjednat a řídit).

Což je přesně to, co se snažíme (pro zadavatele) vysvětlit "příručkou pro zadání IM".

Existuje příspěvek na LinkedIn - sice o programátorech, ale je tam položena otázka "Dává smysl mít vlastního automechanika, instalatéra, účetního, ...?". Pokud je potřeba opravit firemní auto, dáme ho do servisu. Když potřebujeme vyvinout nějakou funkčnost, zadáme to vývojářské firmě. Co uděláte s internetovým marketingem?

Pokud si ovšem připouštíte, že jej potřebujete. Asi je dobré položit si otázku, jakou má taková aktivita hodnotu.

Pokud ji neumíte vyjádřit nebo si myslíte, že nic takového nepotřebujete, tak určitě stojí zato si o tom s někým popovídat. Lépe využít možnosti analýzy potenciálu internetového marketingu.