Profesionální internetový marketing

Silný nástroj pro získávání lepších zákazníků.

Cenu určujete Vy.

Žádné riziko, žádná překvapení - spolupráce.
To potřebuji

Postaráme se.

Jak na to

Příručka pro zadavatele

 1. Získejte skutečného partnera a kvalifikovanou kapacitu. Oslovte více zájemců. Najděte více zákazníků.
 2. Profesionální analýza trhu & průběžně aktualizovaná marketingová strategie.
 3. Naším zájmem je získávat pro vás co nejvíce nových lepších zákazníků (optimalizovat zákaznické a produktové portfolio).

Komplexní internetový marketing

Buď vás to naučíme (technologie, analýzu dat a psychologii) nebo to budeme dělat za vás (obvykle s mnohem vyšší produktivitou). Outsourcing přináší garantovanou optimální úroveň péče o internetovou komunikaci a akvizici. 

 • Know-how a odbornou úroveň, kterou je obtížné zajistit interně. Zkušenosti odjinud. Nápady a náměty. Kompetentního partnera. Dokonalý přehled. Objektivizaci záměrů i výsledků.
 • Kvalifikovanou kapacitu, která věnuje vaší internetové komunikaci intenzívní péči dohodnutým způsobem. Nemůže dojít k tomu, že se z vašich interních provozních důvodů něco opozdí či zanedbá. Minimalizaci nákladů ztracených příležitostí.
 • Vyšší výkon celé firmy za optimální cenu. Profesionální přístup.

Proč využívat komplexní řešení internetového marketingu.

Vyjasníme si výchozí stav a nastavíme pravidla

Nebudeme dlouho povídat. Musíme být schopni od začátku:

 • Fungovat tak, abychom nečekali. Není na co. Vaše konkurence ani vaši budoucí zákazníci na nás také nečekají. Všechno, co je potřeba dohodnout a vyjasnit, děláme průběžně. Protože víme, že musíme spolupracovat dlouhodobě.
 • Najdeme optimální způsob, jak budete moci monitorovat veškerou činnost, na které se dohodneme. Abyste mohli dle potřeby a domluvy spolupracovat (to, že se o všechno postaráme, neznamená, že nebudete muset nic dělat).
  • Např. pokud budete chtít prezentovat produktové portfolio, je mnohem výhodnější, když nafocení zařídíme společně (fakticky je to jediná možnost, protože sami to nedokážeme).
  • Budeme vyžadovat, abyste poskytli svoje stanovisko, pokud narazíme na kritický bod. Poskytneme a vysvětlíme veškeré podklady. Nedáme pokoj, dokud váš názor mít nebudeme.
  • Informace, které vám předáváme, jsou v takové podobě, abyste jim rozuměli. Pokud byste nerozuměli a my to nezjistili (jelikož to budeme ověřovat) tak je spolupráce ohrožena. Spoléháme na to, že když něco nebude naprosto jasné, ozvete se.
 • Nepovažujeme za dostatečné, abyste jednou měsíčně přijali jakýsi report a abychom se jednou za půl či čtvrt roku sešli na kávu.
  • Vaší internetové komunikaci se věnujeme s optimální intenzitou.
  • Spoléháme na vaši součinnost - minimálně informace o tom, jaké jsou výsledky (protože ty znáte jenom vy). Musíme komunikovat či se scházet (online) dle potřeby. Ani méně, ani více. Čím lépe nastavíme pravidla, tím méně času budete pro spolupráci potřebovat.
  • Výsledky analyzujeme každý týden, jelikož změny a s nimi související úpravy plánu výkonu se provádějí také každý týden. A to proto, že týdnů je v kalendářním roce strašně málo. A všichni potřebujeme výsledky.

Je rozumné využít profesionální řešení a zkušenosti

Spolehněte se na naše 30-ti leté zkušenosti s marketingem, psychologií a internetem. To, že na sebe vezmeme veškerou zodpovědnost, nemůže znamenat, že se nezúčastníte. Naopak - musíme pracovat společně.

 • Lidé tráví stále více času na síti. A chovají se podle toho. Když jim chybí informace užitečná při výkonu jejich práce, hledají odpověď na webu. To je naše příležitost.
 • Oslovme je dříve a lépe, než vaše konkurence. Se správným partnerem je to hračka. Stačí vědět, pro koho jsou vaše produkty vhodné a proč. Společně vyladíme komunikaci se zajímavými lidmi ve firmách vašich budoucích zákazníků. 
 • Výsledky měříme počtem nově získaných zákazníků v dlouhodobém horizontu. Nesnažíme se jednorázově prodat zajíce v pytli. Část užitku z dnešní práce se objeví možná až za několik let, až ti lidé, se kterými komunikujeme, budou hledat alternativního dodavatele nebo přejdou do jiné firmy. Jakou část nově vytvořeného hrubého zisku si zasloužíme, určíte sami.

Jak budeme postupovat

 • Pomůžeme aktualizovat či vytvořit marketingovou strategii a udržovat ji platnou. Není potřeba se toho bát - začneme tím, co teď víte a budeme to společně postupně upřesňovat.
 • Podle jejího zadání najdeme optimální podobu a intenzitu akvizičních aktivit.
 • Ověříme, kdo má ve firmách na starosti spolupráci s partnery vašeho typu. Zjišťujeme, modelujeme a analyzujeme jejich chování a potřeby. Vytváříme obsah, který je zaujme a pomůže.
 • Postaráme se o to, aby nacházeli odkazy na vaše stránky. Aby vás začali považovat za zajímavý zdroj informací. Zaregistrovali se.
 • Vytvoříme či upravíme firemní profily na vhodných sítích a související příslušenství (žádoucí obsah a kontakty, resp. potřebné osobní stránky), mailing, linkbuilding (vytváření odkazů na vaše stránky z jiných nezávislých stránek).
 • Především budeme usilovně vylepšovat obsah webu a doplňovat jej o funkce, které návštěvníkům pomohou lépe pochopit, co je pro ně přínosné. Nebo jim nabídneme něco, co by je mohlo zaujmout jiným způsobem.
 • Vymyslíme atraktivní témata či soutěže. Průzkumy a diskuse.
 • Navrhneme, připravíme, vytvoříme, spustíme a průběžně optimalizujeme reklamní kampaně. Každý den budeme analyzovat jejich výsledky a upravovat je tak, abychom získali nejlepší poměr výkon/cena. Každodenní péče je důležitá zejména proto, abychom neplatili za prokliky, které nemohou přivést zájemce (tedy nastavit vylučující klíčová slova). Resp. cílově neplatili za reklamu, ale byli na cílových hledaných výrazech na prvních stránkách vyhledávání.

Očekáváme od vás jen nezbytně nutnou součinnost. Nebudeme vám vysvětlovat, jak je to složité a kolik to dá práce. To vědět nepotřebujete. Potřebujete vyhodnotit, kolik získáváte nových zájemců a zákazníků.

Doporučené možnosti rozšíření spolupráce

 • Inteligentní samoobslužný rezervační/nabídkový systém. Obsahující vysoce konfigurovatelný kalkulační vzorec.
 • Systém pro podporu mailingu a podporu péče o příležitosti a zákazníky (CRM).
 • Rozvoj obchodních dovedností při jednání se zájemci. 

B2B internetový marketing × e-shop

Pokud provozujete e-shop, je ten primárním zdrojem příjmů (byť pouze jako jeden z prodejních kanálů). Nejedná se až tak moc o "marketing", ale mnohem více o "reklamu" & stimulaci nákupu. Obvykle (neplatí pro velké hráče) se většina "internetově-marketingových" aktivit odehráva přímo v tom e-shopu. Je relativně jednoduché pochopit a přesvěčit zákazníky atd.

 • Způsob, jakým váš e-shop komunikuje se svými zákazníky je klíčovou konkurenční výhodou. O získaných zkušenostech a kontaktech ani nemluvě.
 • Je lepší, když se této problematice budete věnovat osobně. Aneb předpokladem pro úspěšný provoz e-shopu je způsobilost najít a komunikovat s cílovou skupinou (aneb internetový marketing), obvykle spotřebitelskou veřejností. Osvojíte si potřebné dovednosti. Dají se najít různé formy pomoci a součinnosti, ale pokud na rozvoj svého e-shopu nemáte dost kapacit, je lepší se ho zbavit. Nedává smysl jej outsourcovat (franšíza je něco jiného - ale to je potřeba umět).
 • Při outsourcingu e-shopu nelze efektivně zabránit zcizení hodnotného know-how (viz výše - kontakty, zkušenosti v konkrétním úzkém segmentu; e-shop vydělává okamžitě na každém prodeji). U akvizičního webu je to naopak - najímáte profesionály, aby vám přinesli know-how a přivedli zájemce. Nemáte problém ani s tím, že bude současně pracovat pro konkurenci.

Při IM nevadí práce pro konkurenci

 • Dodavatel nezíská, když vaše zákazníky (získané za vaše peníze) odvede k vaší konkurenci. Nevyplatí se to. Navíc by s nimi neměl komunikovat napřímo (což neplatí, pokud se stará i o mailing a sociální sítě), rozhodně jim však nepředkládá nabídky ani neuzavírá obchody - jsou to vaši zákazníci.
 • Přináší dodatečné informace o zákaznících (nikoli interní know-how konkurence, ale ty, ke kterým dospěl sám - protože je garantem marketingu - je to naprosto průzračné - pokud firma má dostatečné know-how, rozhodně nevyužívá externí internetový marketing). Své znalosti a dovednosti používá pro všechny své zákazníky. Má zkušenosti - ví, co se ve vašem segmentu osvědčuje a co fungovat nebude.
 • Užitek - transformace zájemců ve vaše trvalé zákazníky - vytváří IM nepřímo a obvykle v delším časovém horizontu (snažíte se získat trvalé zákazníky).

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Web & profesionální internetový marketing