Ceny automatizace administrativy

Aktuálně hledáme skvělé příběhy. Pomozte nám je zažít právě u vás!

Možnosti a součásti služby Cena v Kč
bez DPH
Analýza, návrh postupu, koncepce nasazení (na základě procesní analýzy). Paušál
Zmapování informačních zdrojů, datových úložišť a veškerých nástrojů. Paušál
Systematický rozvoj případného řešení. Paušál
Paušál (Kč/měsíc bez DPH) vyjadřuje podíl na dlouhodobém přínostu řešení. Jednorázové řešení nedává smysl. Rádi si o tom promluvíme. Dle rozsahu (níže uvedené typy jsou příklad) řešení měsíčně bez DPH, do 5 uživatelů [nárůst degresívně do 100 uživatelů].
Jednoduché řešení (získání dat z přijatých dokladů, zpráv elektronické pošty a jejich uložení v XML nebo jiném standardním formátu) 1 500
Komplexnější nástroje (podpora řízení pomocí cílů nebo řízení času) 2 500
Rozsáhlý systém (zpracování poptávky, upřesnění specifikace a tvorba nabídky). 5 000

Konečná cena bude vždy individuální. Dle vašich konkrétních potřeb.

Automatizace administrativy je pro většinu firem strategický imperativ. Nejspíš si nemůžeme dovolit nevyužívat nástrojů, které život přináší. Platí to, co vždy - investice musí vydělávat peníze. Proto si vždy nejdříve promluvíme o tom, jaký dopad případné využití technologií bude mít na váš byznys. Obchod je dobrý, když je dobrý pro obě strany. Vaše řešení, o která se máme starat, jsou vytvářena tak, abychom pro jejich provoz a další rozvoj měli ideální podmínky (aby to pro nás bylo co nejvýhodnější). Protože tak je to nejvýhodnější pro vás. Náš výdělek závisí na tom, kolik získáte vy. U jednorázových zakázek to z logiky/ekonomiky věci nemůže platit. Proto se jimi (až na výjimky) nezabýváme.

Nyní zadarmo

Do června 2024 hledáme příležitosti pro uplatnění aktuálních technologií.

 • Pokud využíváte Microsoft 365 (Office 365), neváhejte a ozvěte se.
 • Každý námět je dobrý - sice ne všechny má smysl realizovat, ale přínosem pro vás i pro nás je i diskuse o tom, proč ano či proč ne. Když bude mít váš nápad potenciál, uděláme možné i nemožné proto, abychom společně dosáhli přesvědčivých výsledků.
 • Za nic z toho neplatíte ani korunu. Minimálně od okamžiku, kdy budeme schopni vyhodnotit, jaký je skutečný přínos naší spolupráce. To bude možné nejdříve po několika měsících běžného provozu.

Péče a rozvoj nasazených technologií zadarmo být nemůže, ale určitě se domluvíme.

 • Pokud vyhodnotíte, že se vám spolupráce s námi nevyplatí, necháte si, co budete mít a přátelsky se rozejdeme.
 • V opačném případě se budeme ve vlastním zájmu ze všech sil snažit, aby řešení představovalo stále větší přínos. Na ceně se dohodneme - bude to podíl ze získaného užitku.

Příklady

Existující nebo rozpracovaná funkčnost. Ve většině případů jde spíše o infrastukturu, kterou je nutno implementovat v konkrétních podmínkách.

 • Doplněk MS Outlook pro podporu řízení času.
 • Jednoduchá funkčnost (SharePoint) pro podporu řízení pomocí úkolů (MBO).
 • Komplexní podpora obchodu - kontakty, nabídky, ...
 • Správa reklamací (Outlook, SharePoint, Word/Excel).
 • Podpora správy záležitostí (záměry, plány práce, úkoly, dokumentace, ...) v prostředí SharePoint Online s využitím Power Platform. Automatizované generování dokumentů, připomínání termínů, připomínkování dokumentů, historie a programy jednání, řízení rizik a výstupů (akceptační kritéria atd.).
 • Agendy pro řešení správy záležitostí založených na dokumentech (DMS, spisová služba, integrace datových schránek, ...).
 • Systém pro podporu projektové kanceláře.
 • Systém pro správu IT infrastuktury (katalog & mapa aplikací) a požadavků (TOGAF). Propojení na procesní model.
 • Podpora správy podnikové dokumentace.
 • Systém pro správu procesního modelu.
 • Vytěžování dokumentů.

Cokoliv, co se dá automatizovat.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Automatizace administrativy