Ověření úrovně využití M365

Zjednodušte si život. Odstraňte omezení. Usnadněte si práci.

Zajímá mě to

Ozveme se.

Nic neplatíte

Záleží nám na tom, abyste si mohli bez obav ověřit, jak jste na tom. Nebudeme vám nic nutit. Sami vyhodnotíte, co potřebujete.
 1. Pokud nemáte inventuru IT, uděláme ji.
 2. Důkladně zmapujeme dostupné a využívané služby a jejich praktické využití.
 3. Pokusíme se pochopit vaše skutečné potřeby
 4. Navrheme, co je rozumné změnit.

Charakteristika akce

Primárním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Důkladně analyzujeme kritické části vašich IT, související s cloudovými službami (hardware, software, služby, správu uživatelů a práv, ... částečně se to překrývá s auditem IT).  Orientačně zmapujeme všechny činnosti uživatelů (viz též audit produktivity).

 • Pokud nemáte dokumentaci pro využívání IT a korektní předpoklady (tzn. popis nastavení kritických komponent a havarijní/auditní přístupy, seznamy činností, rolí, skupin, ...), tak jsme v jistém smyslu rovnou hotovi - nejsou podmínky pro korektní analýzu situace a případný návrh zlepšení.
 • To neznamená, že pro vás nic neuděláme - zkusíme vše, co bude možné, abychom tuto zásadní chybu napravili. První krok bude doporučení vyžádat si korekci ze strany poskytovatele služeb správy IT. Můžeme pomoci s formulací zadání nebo přímo účastní při sjednání zadání. Jeho reakci vyhodnotíme. Dle toho, jaká bude, poskytneme další doporučení v tomto směru.
 • K čemu se dostaneme, to dle možností prověříme. Ale nedá se to udělat bez pochopení toho, co a jak děláte.

Nejedná se o rekonstrukci IT do "spravovatelného stavu".

Pokud máme přiměřené informace (které zahrnují i činnosti uživatelů - to jsou především typické komunikační interakce, ad-hoc postupy, nástroje ~ např. výtvory lidové tvořivosti v Excel-u):

 • Pro každou službu/funkčnost, kterou využíváte nebo máte možnost využívat, sestavíme dle uživatelů či jejich skupin srovnávací tabulku co je možné a co (na jaké úrovni) funguje + pár slov k možnostem zlepšení.
 • Současně (dle domluvy konkrétně či anonymně) identifikujeme potřeby rozvoje dovedností uživatelů.

Podle situace a zájmu budou součástí doporučení i komplexnější změny. Popř. můžeme sestavit katalog aplikací a služeb s funkcí sběru/řízení požadavků, popř. komplexnější service desk (což jsou samostatné placené služby).

Rámcový přehled

Hledáme především zjevně archaické či nevhodné postupy.

 • Posílání příloh místo sdílení dokumentů. Nevhodné umístění sdílených dat.
 • Nevhodné praktiky při vyřizování elektronické komunikace (Inbox Zero).
 • Využívání nesprávných nástrojů (např. tabulkový procesor pro zjišťování ~ průzkumy). Nevyužívání šablon. 
 • Nežádoucí postupy při organizaci schůzek.
 • Chybějící systém pro správu podnikové dokumentace. Nekorektní umístění dat.
 • Chaos ve správě kontaktů.
 • Nevyužívání např. kalendářů pro řízení dostupnosti lidí, využití kapacit, popř. vykazování spotřeby času.
 • Úroveň správy - např. fatální chyby jako nesprávné či zcela chybějící nastavení zabezpečení (např. maker v MS Office), přístupových práv, politik atd.

Až do toho okamžiku, kdy si objednáte školení, doplnění funkčnosti či rozvoj využití služby, nic neplatíte - celá analýza a komplexní soubor doporučení je zdarma.

Due dilligence

Placená komplexní příprava na zajištění korektní správy IT (viz obecný návrh/nabídka, kterou nutno adaptovat na konkrétní podmínky). Provádíme výhradně za účasti cílového (kompetentního) správce IT dané organizace a případně s využitím nezávislých expertů. Naznačený seznam oblastí, které musí být prověřeny, je pouze obecný a orientační - bude i průběžně aktualizován podle toho, co u vás najdeme.

Fakticky to zadarmo dělat nechceme. Logika i naše zkušenosti říkají, že pokud se spolu bavíme o potřebné změně využívání IT (zejména M365), tak je vaše situace spíš problematická a potřebujete důkladnou analýzu. Což je spousta práce s velkou přidanou hodnotou. Ale jisté to není. Proto jako první "přiblížení" navrhujeme rámcovoý (orientační) "screening" a pokud zjistíme (obvykle velmi brzy), že by to k ničemu nebylo, vysvětlíme co jsme zjistili a doporučíme hloubkovou prověrku (protože budeme hledat především příčiny toho, proč jste se dostali do stavu, ve kterém jste).

Náš užitek

Není to samozřejmě ani altruismus, ani dobročinnost. Primární důvod je, abychom Vám i nám dali šanci se s námi seznámit - zjistit, co a jak ten druhý dělá a jesli jsme schopni spolupracovat. Jak psáno někde (všude) jinde, je to nejjednodušší a nejefektivnější cesta.

 • Pokud naše služby nepotřebujete, jsme rádi, že jste na tom tak dobře.
 • Pokud vám nedokážeme pomoci, je nám líto.
 • Jestliže nebudeme schopni spolupracovat, nedá se nic dělat.

V případě, že se nám to seznámení zdaří, máme zájem o spolupráci, která pro vád bude znamenat zvýšení příspěvku na krytí (hrubého zisku) o desítky procent. To platí pro všechny typy spolupráce. U efektivního využití informačních technologií to platí desetinásob. Čím lepší výsledky budete mít, tím vyšší produktivitu budeme mít i my. O to usilujeme. Úsilí vynaložené na "seznámení" se nám mnohonásobně vyplatí. Kromě toho:

 • Díky tomu, co u vás uvidíme, máme šanci najít nové scénáře a vzory (výzvy), které jsme ještě neřešili. Nové typy příčin. Naučíme se něco nového.
 • Nebo si potvrdíme či upřesníme obvyklá omezení, souvislosti a situace.

Pokud nejste výjimka (a platí, že je všechno víceméně v pořádku), všechno to, co "zjistíme" už v nějaké podobě "víte". Jenom si to možná neumíte potřebným způsobem dát do souvislostí. To, co popíšeme, vám - obzvlášť pokud nebudete získané poznání odpovídajícím způsobem aplikovat - nijak zvlášť nepomůže. Takže nepovažujeme za fér, abyste za to ještě platili.

Související produkty a články

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Práce s informacemi