Adopce MS365-O365

Využijte možnosti Microsoft 365 / Office 365. Přizpůsobte firmu současné době.

To potřebujeme!

Nechte kontakt. Ozveme se.

  1. Co děláte: Analýza činností a infrastruktury.
  2. Jak jinak: Model navrhovaného způsobu práce v testovacím tenantu.
  3. Důkladně: Příprava & osvojení (dokumentace a zapracování lidí) & razantní přechod.
  4. Systematicky: Trvalý rozvoj - optimalizace postupů, zlepšování dovedností.

Osvojte si rozumný způsob používání

MS chápe jako "adopci" technickou část přesunu dat do cloudu a používání rozšířených možností cloudových aplikací (ale hlavně ta data a v jistém smyslu s tím spojené změny organizace práce). Přitom se vehementně ohání tím, jak velkou změnu podnikové kultury to znamená. Nám to přijde jako poněkud zvláštní - zapřahat vůz před koně (viz diskuse na LI).

Technologie se změnou "kultury" nepomůže. Navíc nejde o kulturu, ale o procesy. Dovednosti. Chápání významu kvality informací (to asi může být zčásti kultura). Jenže měnit kulturu kvůli technologiím přece vůbec nedává smysl. Buď nové technologie potřebujete (protože již probíhá změna podnikových procesů a podoby součinnosti lidí, vyvolaná tlakem prostředí), nebo se žádná změna nekoná a je lepší zůstat u toho, co se již osvědčilo.

Nemusí být úplně jasné, v čem spočívá příležitost, jaký potenciál pro zefektivnění podnikových procesů přechod na nové technologie přináší. Zejména u velkých podniků, které již dlouho obdobné technologie využívají. Menší firmy mají možnost radikálně jinak koordinovat spolupráci lidí a zásadně zlepšit zpracování informací. Kvalita informací je dnes jedním z klíčových faktorů výkonu organizace, Pokud tento názor sdílíte, není potřeba pokračovat.

Pokud si pochybujete, nakolik by ve vaší konkrétní situaci mohla úroveň zpracování informací hrát významnou roli, promluvte si o tom s námi. Důkladně prověříme, jak na tom ty informace a data u vás jsou a navrhneme, co by mohlo pomoci. Zadarmo.

Přesun dat do cloudu je výzva

Vlastní migrace dat a výměna aplikací je jenom jeden z mnoha kroků. Když něco či někoho adoptujete, tak to vypadá jako jednorázový čin. Podpis. Jenže od toho okamžiku začíná soužití. A to je fakticky ona adopce - souboj nebo snaha vytvořit symbiózu s tím, koho/co jsem adoptoval. Počítat s tím, že to je potřeba dělat tak dlouho, dokud se nerozloučíme. Protože štěstí přeje připraveným, je rozumné se připravit

Doporučujeme chápat "adopci" jako systematické úsilí o optimální využití potenciálu osvojovaných technologií. Nebo tomu klidně můžeme říkat jinak. Podstata je chápat nové možnosti jako inspiraci. Jako otevřené dveře. Přijmout tú výzvu a hledat nové uspořádání činností ve vlastní organizaci i při spolupráci s partnery. Při seznámení s potenciálem O365 bylo řečeno, že část funkčnosti oceníte až postupně. Protože platí "Spěchej pomalu".

Klíčovým faktorem úspěchu je flexibilita a využití informací.

Je potřeba navrhnout a rozvíjet žádoucí cílovou strukturu (dat, činností, ...). Musí být opravdu přizpůsobivá - nesmí být rigidní, má být schopna vstřebat průběžně se měnící požadavky a podporovat nově se objevující příležitosti. Což je v jistém smyslu protimluv. V dialektice se tomu říkalo "jednota protikladů". Jediná rozumná možnost, jak se tomu přiblížit, jsou pravidla a automatizace. O čemž si většina lidí myslí, že je přesně to, co flexibilitu a kreativitu svazuje. Michael Hammer si myslel pravý opak.

Uplatňování procesního přístupu všude, kde to jde. 

Flexibilní struktura úložišť - pořádek

Žádné mechanické přesouvání současného stavu - nové technologie umožňují mnohem efektivnější uspořádání (viz případová studie o organizaci elektronické pošty a dokumentace). Nejdříve si udělat jasnou představu, jak budou spolupracovníci nových vymoženosti využívat. Kde má být co a proč. Co kdo dělá. Udělat pořádek ve stávajících úložištích a pracovních postupech (nebo to vyzkoušet a připravit).

Pokud máte pocit, že dovednosti a pracovní postupy spolupracovníků jsou optimální (plně odpovídají současným potřebám), nejspíše nepotřebujete ani Office/MS 365, ani žádnou adopci. Nemá smysl se někam přesouvat, pokud to není potřeba. A potřeba to je pouze v případě, kdy nové prostředí nabízí možnosti, které s dosavadními technologiemi prostě nelze dosáhnout (nebo je to výrazně levnější).

Smyslem adopce je zavést nový způsob práce

  • Sdílet + současně s tím musí lidé získat zásadně nové dovednosti při práci s kancelářskými a dalšími aplikacemi.
  • Používat správně aplikace & šablony & metadata.
  • Využívat nástroje pro automatizaci a workflow.

Nejdůležitější součástí adopce je organizace dat

  • Sdílet znamená mít systém a udržovat pořádek - jasná pravidla kam co patří a kdo co jak dělá. Nejlépe mechanismy, které to budou hlídat či ještě lépe zabrání nežádoucím jevům.
  • Mít jasno v přístupových politikách a podle toho vytvářet skupiny uživatelů. Správa přístupů se dostává do úplně nové polohy.
  • Ačkoli se zdá, že se otevírá prostor, aby si každý dělal co chce, opak je pravdou. Je potřeba za každou cenu zamezit "lidové tvořivosti". To je jedna z klíčových změn podnikové kultury.

Jinak to dopadne tak, jak přechod parafrázovali v jedné velikánské firmě - "... umožní posun současného chaosu na kvalitativně vyšší úroveň."

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.