Ověření produktivity administrativy

Zvyšte produktivitu práce a kvalitu informací.

Zajímá mě to

Ozveme se.

Za audit neplatíte

Záleží nám na tom, abyste si mohli bez obav ověřit, jak jste na tom. Nebudeme vám nic nutit. Sami vyhodnotíte, co potřebujete.

Najdeme slabá místa a jejich příčiny

Je to jenom audit - prověrka. Zjistíme, jak na tom jste a co by se dalo zlepšit. Proto je zadarmo.

  1. Vyhodnotíme, co kdo jak dělá.
  2. Ukážeme a vysvětlíme možnosti a alternativní postupy.
  3. Navrheme, co je rozumné změnit.
Co je co (pojmy)
Administrativa Práce s informacemi - získávání, zpracování, využití. Nejedná se o byrokracii! Jde o všechny činnosti, které slouží k tomu, aby zbytek firmy (obchod a logistika = provoz) mohl fungovat. Zjednodušeně to můžeme chápat jako "účetnictví", ale není to zdaleka tak jednoduché, byť bychom použili velmi náročné pojetí..
Audit
Hloubková prověrka, identifikace problémů, formulace požadavků (obecně, účetní audit je obvykle něco jiného). Smyslem je porovnat realitu s očekáváními a dle možností identifikovat příčiny odchylek (nikoli analyzovat a řešit). Prostě zjistit, jak "je to doopravdy" (ve všech oblastech - kvalita, personál, ekonomika ... nebo informační bezpečnosti).
Informace Co se člověk dozví tím, když získá "data" (formalizovaný záznam/popis hodnot/reality). Podle čeho se může rozhodovat, upravit své (svého týmu) chování.
Produktivita Množství užitku, které získáme na jednotku vynaložených zdrojů v daném čase.

Charakteristika

Primárním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Důkladně zmapujeme všechny činnosti (vznešeně se tomu říká "procesní model", ale nebude to nic "drastického"). U každého člověka, který pracuje s počítačem, se dle možností pokusíme důkladně zmapovat co a jak dělá (nemluvě o širokém spektru typických nedostatků, které již známe). Pokusíme se přijít na to, jaká je faktická podstata jeho práce. Když to bude jenom trošku možné, hned každého upozorníme na nejčastější chyby. Všechny zjištěné konkrétní problémy zapíšeme a (pokud s tím budou všichni souhlasit) zveřejníme (beze jmen), aby se každý mohl poučit.

Podíváme se, jaké technologie používáte ... a jak.

Krom toho navrhneme opatření pro rychlé a jednoduché změny ("quick-wins" ... změnu podoby reálných transakcí, nikoli způsobu práce se standardními aplikacemi) - jedná se o nejkřiklavější záležitosti, u kterých bude stačit prostě akceptovat, že se mají dělat jinak (nevyžadují žádné úpravy či zásahy - je to prostě upozornění typu "Nešlapej do kaluže, budeš mít mokré boty."). Následně navrhneme komplexnější úpravy (technické) podoby zpracování informací - tzn. především úpravy (administrativních) pracovních postupů, které souvisí s rozšířením technologií, změnami konfigurace či doplněním funkčnosti (např. smlouvynabídky apod.). O těch si rozhodnete sami.

Jak probíhá audit administrativy

Soustředíme se sice na postupy v oblasti zpracování informací, ovšem součástí tohoto auditu auditu je i orientační zmapování obecných výkonových faktorů a výsledkem bude komplexní doporučení, ve kterých oblastech jsou zřejmé rezervy (možno pokračovat výkonovou analýzou nebo procesním auditem). Vycházíme ze známých obecných potíží, které většina z nás s má s ovládáním a rozumným využitím nejběžnějších aplikací.

Je podstatné, že až do toho okamžiku, kdy si objednáte školení, doplnění funkčnosti či zavedení intranetového řešení, nic neplatíte - celá analýza a komplexní soubor doporučení je zdarma. Jediné, co budete případně platit, jsou doplňky k aplikacím, nasazení či zprovoznění (to se týká např. uživatelů MS Small Business Server, kteří nevyužívají funkčnost SharePoint-u; Outlook Customer Manager) dodatečných technologií či nové aplikace. Popř. vybrané podnikové vzdělávání. A to, co chcete zrealizovat, budete vybírat na základě relativně dobře podloženého odhadu o zvýšení produktivity a snížení pravděpodobnosti vzniku problémů (viz doporučení "jak zjistit, jestli se mi to vyplatí").

Viz též

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Práce s informacemi