Ověření produktivity administrativy

Zvyšte produktivitu práce a kvalitu informací.

Zajímá mě to

Ozveme se.

Za audit neplatíte

Záleží nám na tom, abyste si mohli bez obav ověřit, jak jste na tom. Nebudeme vám nic nutit. Sami vyhodnotíte, co potřebujete.
  1. Vyhodnotíme, co kdo jak dělá.
  2. Ukážeme a vysvětlíme možnosti a alternativní postupy.
  3. Navrheme, co je rozumné změnit.

Charakteristika projektu

Primárním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Důkladně zmapujeme všechny činnosti (vznešeně se tomu říká "procesní model", ale nebude to nic "drastického"). U každého člověka, který pracuje s počítačem, se dle možností pokusíme ověřit co a jak dělá (nemluvě o širokém spektru typických nedostatků, které již známe). Pokusíme se přijít na to, jaká je faktická podstata jeho práce. Když to bude jenom trošku možné, hned každého upozorníme na nejčastější chyby. Všechny zjištěné konkrétní problémy zapíšeme a (pokud s tím budou všichni souhlasit) zveřejníme (beze jmen), aby se každý mohl poučit.

Podíváme se, jaké technologie používáte ... a jak.

Krom toho navrhneme opatření pro rychlé a jednoduché změny ("quick-wins" ... změnu podoby reálných transakcí, nikoli způsobu práce se standardními aplikacemi) - jedná se o nejkřiklavější záležitosti, u kterých bude stačit prostě akceptovat, že se mají dělat jinak (nevyžadují žádné úpravy či zásahy - je to prostě upozornění typu "Nešlapej do kaluže, budeš mít mokré boty."). Následně navrhneme komplexnější úpravy (technické) podoby zpracování informací - tzn. především úpravy (administrativních) pracovních postupů, které souvisí s rozšířením technologií, změnami konfigurace či doplněním funkčnosti (např. smlouvy, nabídky apod.). O těch si rozhodnete sami.

Průběh auditu administrativy

Soustředíme se na postupy v oblasti zpracování informací.

  • Nezbytnou součástí je orientační zmapování obecných faktorů výkonu.
  • Výsledkem bude komplexní doporučení, ve kterých oblastech jsou zřejmé rezervy (možno pokračovat výkonovou analýzou nebo procesním auditem).
  • Vycházíme ze známých obecných potíží, které většina z nás s má s ovládáním a rozumným využitím nejběžnějších aplikací a způsobem práce s informacemi.

Až do okamžiku, kdy si objednáte školení, doplnění funkčnosti či zavedení intranetového řešení, nic neplatíte - celá analýza a komplexní soubor doporučení je zdarma.

  • Jednotlivé návrhy budou mít odhad nákladů i hodnoty přínosů. Pokud budete navržená opatření (příklad) chtít realizovat, už to zadarmo být nemůže - ale vždy budete platit až poté, co si ověříte, že změna je pro vás přínosem.
  • Takže když budete chtít nasadit doplňky k aplikacím, zprovoznit dodatečné technologie či nové aplikace, bude to samostatná, již hrazená akce s cenovou nabídkou.
  • Prakticky vždy bude doporučeno podnikové vzdělávání - ovšem nikoli formou obecného výkladu, ale vždy na principu learnig by doing.
  • To, co realizovat, budete vybírat na základě relativně dobře podloženého odhadu zvýšení produktivity a snížení pravděpodobnosti vzniku problémů (viz doporučení jak zjistit, jestli se mi to vyplatí).
Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Práce s informacemi