Strategické faktory úspěchu

Pokud chceme výsledky, musíme vědět, na čem závisí.

Zajímá mě to

Ozveme se.

 1. Najdeme jevy a oblasti, které ovlivňují výkon firmy.
 2. Nastavíme povinnosti při využívání informačních zdrojů.
 3. Podpoříme procesy potřebné pro předvídání a využívání změn prostředí.

Proč sledovat strategické faktory

Protože mají rozhodující vliv na náš výkon.

 • Nutný základ a podstata strategického řízení.
 • Nezbytná podmínka CRM.
 • Spoluvytvářejte budoucnost!

Máte jasně definovaný systém monitoringu strategických informací? Sledujete chování konkurence a zákeřnosti legislativy? Trendy a události u zákazníků? Spolehlivost klíčových technologií a vytížení úzkých míst?

Co je co

 • Faktor ... jev či skutečnost, která má vliv / působí na (náš) předmět zájmu.
 • Úspěch ... zhodnocení vstupů (vynaložené zdroje mají menší hodnotu než získaný užitek).
 • Zákazník ... primární objekt našeho zájmu - ten, kdo nám dává peníze. Ten, jehož budoucí potřeby musí určovat naše budoucí schopnosti a tím tedy naše dnešní úsilí (rozvoj).
 • Vztah ... nejen poloha "osobní" ("dobrý" či "špatný"), ale především proces výměny informací, plnění a peněz. Podstatou řízení vztahu je plánování jeho rozvoje (životního cyklu zákazníka). To znamená detailně definovat, co kdo kdy udělá, aby se přínos zákazníka zvyšoval.
 • Hodnota zákazníka ... časová hodnota příspěvku na krytí, který zákazník pravděpodobně vytvoří do té doby, než s námi přestane spolupracovat.
 • Systém ... zde struktura informačních zdrojů, dat a metod zpracování náležejících ke sledovaným jevům - např. klasifikaci zákazníků a jejich potřeb, produktů, konkurence a nezávislých faktorů (legislativa, suroviny, klimatické podmínky, politické změny, ...).

Jaké informace potřebujeme

Společně vybudujeme systém, ve kterém jasně vymezíme informace, které pro efektivní řízení firmy potřebujete a způsoby (a zdroje), jak se dají získat. Jak se mají zpracovávat. Kam a v jaké podobě ukládat. Vysvětlíme si proč. Určíme, kdo, kdy a jak se má o kvalitu těchto informací postarat. Nastavíme potřebné procesy.

Je nesporné, že je nutno vlastní organizaci přizpůsobit potřebám zákazníků. Není to jen otázka efektivnosti, je to podmínka přežití. Proto je dostatek kvalitních informací tak důležitý.

Co je potřeba udělat

Obvyklý průběh - jak se osvědčilo postupovat při zavedení SFÚ.

 • Primárním krokem je zjistit (a sjednotit chápání) současného stavu. Zorientujeme se v podnikových reáliích a obchodním prostředí. Aktualizujeme podnikovou strategii. Validujeme procesní model.
 • Uděláme jasno v tom, co potřebují zákazníci a co musí poskytovat produkty. Co nabízí konkurence a co ovlivní budoucí vývoj.
 • Klíčovým krokem je vytvoření odpovídajícího úložiště - jeho obvyklá forma je  interaktivní knowledge-base provázaná na systém úkolů (pro zajištění trvalé péče o kvalitu informací).

 Identifikujeme překážky využití strategických informací

 • Nalézneme skutečné primární příčiny problémů.
 • Formulujeme skutečné potřeby a požadavky - mapa příležitostí.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Práce s informacemi