Strategické faktory úspěchu

Zajímá mě to

Ozveme se.

Průběžná analýza podmínek

 1. První
 2. Druhý
 3. Třetí

Critical Success Factor

Nechybí vám jasně definovaný systém monitoringu strategických informací? Sledujete chování konkurence a zákeřnosti legislativy?

 • Nutný základ pro strategické řízení.
 • Nezbytná podmínka CRM.
 • Podstata strategického řízení
 • Plánujte svůj rozvoj!

Co je co

 • Faktor ... jev či skutečnost, která má vliv / působí na (náš) předmět zájmu.
 • Úspěch ... zhodnocení vstupů (vynaložené zdroje mají menší hodnotu než získaný užitek).
 • Zákazník ... primární objekt našeho zájmu - ten, kdo nám dává peníze. Ten, jehož budoucí potřeby musí určovat naše budoucí schopnosti a tím tedy naše dnešní úsilí (rozvoj).
 • Vztah ... nejen poloha "osobní" ("dobrý" či "špatný"), ale především proces výměny informací, plnění a peněz. Podstatou řízení vztahu je plánování jeho rozvoje (životního cyklu zákazníka). To znamená detailně definovat, co kdo kdy udělá, aby se hodnota zákazník
 • Hodnota zákazníka ... časová hodnota příspěvku na krytí, který pravděpodobně zákazník vytvoří do té doby, než s námi přestane spolupracovat.
 • Systém ... zde struktura údajů náležejících k záznamům o klasifikaci zákazníků a jejich potřeb, produktů, konkurence a nezávislých faktoru (legislativa, suroviny, klimatické podmínky, politické změny, ...).

Vybudujeme společně systém, ve kterém jasně definujete informace, které pro efektivní řízení firmy potřebujete a způsob, jak se dají získat. Vyjasníte si, kdo a kdy se má o kvalitu těchto informací přičinit. Je nesporné, že je nutno vlastní organizaci přizpůsobit potřebám zákazníků. Není to otázka zvýšení efektivnosti, je to otázka přežití.

Charakteristika produktu

Primárním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Zkusíme se zorientovat v podnikových reáliích.

Uděláme si jasno v tom, co potřebují zákazníci a co musí poskytovat produkty.

Klíčovým prvkem je vytvoření potřebné evidence či systému (typicky na platformě MS SharePoint) - jeho typická forma je knowledge-base provázaná na systém úkolů (pro zajištění trvalé péče o kvalitu informací).

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Práce s informacemi

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.