Strategické faktory úspěchu

Pokud chceme výsledky, dávejme pozor na to, co je ovlivňuje.

Zajímá mě to

Ozveme se.

Jak využívat změn ve vlastní prospěch

Pokud chcete dosáhnout úspěchu, musíte firmu strategicky řídit. Znamená to vědět, jaké faktory (především externí) na ni mohou mít zásadní vliv. Nečekat, až se projeví, ale připravit se na ně nebo je ovlivnit.

 1. Najdeme jevy a oblasti, které ovlivňují výkon firmy.
 2. Nastavíme povinnosti při využívání informačních zdrojů.
 3. Podpoříme procesy potřebné pro předvídání a využívání změn prostředí.

Proč sledovat strategické faktory 

 • Nutný základ a podstata strategického řízení.
 • Nezbytná podmínka CRM.
 • Spoluvytvářejte budoucnost!

Máte jasně definovaný systém monitoringu strategických informací? Sledujete chování konkurence a zákeřnosti legislativy?

Co je co

 • Faktor ... jev či skutečnost, která má vliv / působí na (náš) předmět zájmu.
 • Úspěch ... zhodnocení vstupů (vynaložené zdroje mají menší hodnotu než získaný užitek).
 • Zákazník ... primární objekt našeho zájmu - ten, kdo nám dává peníze. Ten, jehož budoucí potřeby musí určovat naše budoucí schopnosti a tím tedy naše dnešní úsilí (rozvoj).
 • Vztah ... nejen poloha "osobní" ("dobrý" či "špatný"), ale především proces výměny informací, plnění a peněz. Podstatou řízení vztahu je plánování jeho rozvoje (životního cyklu zákazníka). To znamená detailně definovat, co kdo kdy udělá, aby se hodnota zákazník
 • Hodnota zákazníka ... časová hodnota příspěvku na krytí, který pravděpodobně zákazník vytvoří do té doby, než s námi přestane spolupracovat.
 • Systém ... zde struktura údajů náležejících k záznamům o klasifikaci zákazníků a jejich potřeb, produktů, konkurence a nezávislých faktoru (legislativa, suroviny, klimatické podmínky, politické změny, ...).

Jaké informace potřebujeme

Společně vybudujeme systém, ve kterém jasně vymezíme informace, které pro efektivní řízení firmy potřebujete a způsoby (a zdroje), jak se dají získat. Jak se mají zpracovávat. Kam a v jaké podobě ukládat. Vysvětlíme si proč. Určíme, kdo, kdy a jak se má o kvalitu těchto informací postarat. Nastavíme potřebné procesy.

Je nesporné, že je nutno vlastní organizaci přizpůsobit potřebám zákazníků. Není to otázka zvýšení efektivnosti, je to otázka přežití. Proto je dostatek kvalitních informací tak důležitý.

Co je potřeba udělat

 • Primárním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Zorientujeme se v podnikových reáliích.
 • Uděláme jasno v tom, co potřebují zákazníci a co musí poskytovat produkty.
 • Klíčovým krokem je vytvoření odpovídajícího úložiště - jeho obvyklá forma je knowledge-base provázaná na systém úkolů (pro zajištění trvalé péče o kvalitu informací).

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Práce s informacemi