Nový nebo inovovaný web

Jak to bude probíhat.

Rychle. Jednoduše. Bez starostí. Tak, jak to potřebujete. 

 • Promluvíme si o tom, co očekáváte. Důkladně.
 • Navrhneme detaily spolupráce. Zadání. Koncepci. Pravidla.
 • Vytvoříme web (převezmeme obsah stávajícího). Naplánujeme jeho rozvoj.
 • Když s tím budete souhlasit, zveřejníme ho a začneme měřit.
 • Nejpozději do půl roku vyhodnotíme výsledky a dohodneme se co dál.

To je všechno. Pokud vás to zajímá, zavolejte.

Formulovat zadání pro web (vlastně pro cokoli) je poměrně obtížné. Proto se snažíme najít způsob, jak se vyhnout málo produktivním pokusům o domluvu, kdy si úplně nerozumíme. Vycházíme z toho, že když nám poskytnete dostatek informací, budeme schopni většinu práce na zadání udělat za vás. Čímž se všechno dramaticky zrychlí a zjednoduší.

 • Musíte nám říci alespoň něco o vašich produktech a zákaznících.
 • Vyjasníme si, co od webu očekáváte (viz "Jak získat dobrý web"). To by už měla být alespoń trošku diskuse ... i když se vás nebudeme snažit o ničem přesvědčit Budeme se hlavně ptát.
 • Poskytnete nám maximum podkladů, které máte k dispozici (informace o produktech, všeobecné obchodní podmínky, typické nabídky, průřez zákaznického portfolia, detailní popis průběhu obchodního případu a vůbec všechno, co nám může pomoci lépe pochopit, co a pro koho děláte).
 • Důkladně tyto podklady prostudujeme a dle potřeby pro vaši konkrétní situaci adaptujeme dotazník.
 • Ten buď samostatně nebo s naší pomocí vyplníte. Výsledkem by mělo být pokud možno oboustranné pochopení toho, co by vaší firmě měl internetový marketing přinést a jakým způsobem.
 • Tak formalizujeme vaše požadavky na vytvoření a provoz webu (a následnou péči).

Podmínky jsou až děsivě jednoduché.

 • Naše nabídka vytvoření webu zdarma se týká těch případů, kdy s námi chcete trvale spolupracovat. Můžeme vám sice vytvořit web podle vašich nebo našich představ, ale pokud se o něj nemůžeme starat, nedává to smysl (vysvětlíme).
 • Při vytváření nového webu vás nebudeme zatěžovat odbornými pojmy a vysvětlování a přesvědčováním.
 • Pokud již nějaký web máte, převezmeme jeho obsah (v takovém případě se budeme snažit zachovat jeho logiku a strukturu tak, abychom nenaštvali současné návštěvníky). Když žádný nemáte, vyjdeme z existujících nabídek.
 • Naplánujeme jeho vývoj. To je základ - klouzavý průběžně aktualizovaný plán práce.
 • Po zveřejnění začneme intenzívně měřit a vyhodnocovat, jak funguje. Výsledkem je minimálně jednou měsíčně analýza a aktualizace plánu rozvoje.
 • Do doby, než se dohodneme na spolupráci, je vše v naší režii (vyjma toho, když bude potřeba pořídit např. profesionální fotografie produktového portfolia a obdobné)
 • Weby vytváříme v redakčním systému UMBRACO s využitím vlastních šablon a standardních prostředků (Bootstrap). Lze adaptovat jakoukoli běžně dostupnou šablonu.
 • Soustředíme se na analýzu návštěvnosti, logiku vyhledávání a zejména chování návštěvníků na stránkách.
 • To vše s cílem, aby web mohl optimálně spolupracovat s kampaněmi, sociálními sítěmi, mailingem a dalšími prvky internetového marketingu.

Malá firma. Např. nástrojárna. Obchod dělá majitel firmy, když mu na to vyjde čas. Dosud web buď vůbec nemáte nebo máte něco velmi jednoduchého.
Naše otázka | Vaše odpověď v jednotlivých fázích dohody.

 • Jaká jste firma?
  Nástrojárna, 20 lidí celkem, většinou ostření, z 25% se na prodeji podílí výroba nových nástrojů. Účetnictví externě, počítače v minimálním rozsahu - jeden člověk vede výrobní administrativu s využitím POHODA na nákup, zásoby a evidenci práce. Jeden člověk se věnuje obchodu - dělá nabídky a komunikuje se zákazníky. 30 malých zakázek týdně. Naprostá většina jsou stávající zákazníci. Většina nových zákazníků (kteří se na nás obrátí sami) nás najde pomocí doporučení. Máme web, který nám před 8 lety udělal synovec. Je tam napsáno, co děláme. 
  [Tady bychom to přerušili a vyhodnotili stávající web.]
 • Jenom pro jistotu - máte třeba již hotovou specifikaci (zadání)?
  Ne. 
 • Vyžadují něco vaši stávající zákazníci?
  Ne.
 • Proč chcete web vytvořit/obnovit?
  Myslíme si, že když budeme mít lepší web, objeví se zákazníci, které bychom jinak nenašli.
 • Jak si web představujete?
  Na první straně ...
  Omlouváme se, tak to není myšleno. Máte nějaký vzor - web, o kterém se domníváte, že ve vašem oboru (pro ty produkty, které jste schopni dodávat), nejlepším možným způsobem plní svoji funkci?
  ---
 • Jinak - očekáváte nové zákazníky. Čím by měl web přesvědčit, aby se s vámi spojili a poptali vaše služby?
  No ... tím, že bude lepší než weby konkurence.
  Co znamená "lepší"?
  ... asi že se jim bude víc líbit ...

Je zřejmé, že je potřeba k tomu přistoupit trošku jinak.

Abychom si navzájem ušetřili čas a síly, zeptáme se:

 • Vytvořili jsme a staráme se o weby obdobných firem. Co kdybychom na základě toho, co se o vás od vás dozvíme, zkusili navrhnout, jaký web by pro vás byl nejlepší?

Pokud se vám tento návrh nezdá rozumný, pokusíme se vyjasnit proč a dle možností dohodnout další postup. Směřující k závaznému zadání vzhledu a funkčnosti webu a jeho dalšího provozu a využití.

Jestliže souhlasíte, navrhneme ...

 • Předáme vám seznam potřebných podkladů (viz níže; částečně konkretizovaný na základě toho, co už o vás víme). Potřebujeme se o vás dozvědět co nejvíc. Když něco nebude jasné, obratem to upřesníme. Mělo by stačit půl hodiny, max. hodina. Kritickou součástí je reprezentativní výběr reálných nabídek. 
 • Dohodneme se na závazném termínu - do 1, max. 2 dnů - dle vašich možností.
 • Prostudujeme, co od vás dostaneme. Porovnáme to s tím, co víme nebo co se dá zjistit o vašem oboru, konkurenci… Na tom základě upravíme dotazník, který potom vyplníte.
  Do 2, max 5 pracovních dnů.

Zpřístupníme typový návrh pro modelový případ (a také pár reálných scénářů konkrétních zákazníků).

Pokud něco z níže uvedeného nemáte, není žádoucí to "vytvářet" (vyjma těch, u kterých je to výslovně uvedeno). Když něčemu nebude rozumět, zeptáte se. Pokud by to mělo být všechno, asi to není na půl hodiny, ale dá se to doplňovat průběžně. Podstatné jsou nabídky & zakázky a k nim informace o produktech a zákaznících.

 • Charakteristika vašich produktů - katalog, nabídkové či produktové listy.
 • Reprezentativní vzorek nabídek za poslední rok. Pokud neděláte písemné nabídky, zkuste to, na čem se se zákazníky domlouváte ústně, zapsat. Včetně popisu toho, jakým způsobem nabídka vzniká.
 • Vzorek smluv. Vzorek zakázek (nejlépe těch k nabídkám).
 • Typologie/přehled zákazníků
  Jaké máte skupiny, čím se vyznačují, jaké produkty kupují, v jakém objemu, v jakých intervalech, za jaké ceny, kolik jich je, konkrétní reprezentanty jednotlivých skupiny.
 • Prodejní argumentace. Pokud není písemně, zkuste alespoň něco zachytit. Ve smyslu čím se vaše produkty liší od konkurence. 
 • Jaký užitek zákazníkům přinášejí (soupis výhod, rozdílů oproti konkurenci).
 • Profil ideálního cílového zákazníka (popř. profily pro jednotlivé skupiny).
 • Podoba (průběh) typického obchodního případu (nebo různých typů). Povinnosti a pracovní postupy. Jaké nástroje / data (informační systém) používáte. Osobní profily obchodníků. S kým se obvykle spolupracuje (subdodavatelé - např. povrchové či tepelné úpravy, grafik, tiskárna, doprava, …).
 • Využití kapacit - omezení, spolehlivost, nahraditelnost.
 • Jakými způsoby (kdo, …) získáváte nové zákazníky.
 • Proč jste přišli ty zákazníky, kteří odešli za poslední rok?
 • Rozumný přehled konkurentů (určitě budeme upřesňovat/rozvíjet).
 • Jak monitorujete spokojenost zákazníků a jak tyto informace využíváte.
 • Organizační schéma, popř. procesní model či ISO dokumentace.
 • Přehled IT - kde máte email, jak spravujete kontakty, jestli máte nějaký systém pro podporu vztahů se zákazníky a/nebo akvizice a jak jej využíváte. Jaké cloudové služby využíváte a jak.
 • Podniková a/nebo marketingová strategie / koncepce (plán). Plán a přehled realizovaných marketingových aktivit za poslední rok. Kdo zodpovídá za marketing (profil člověka a jeho práce).

Celé to má detailní metodiku, která není povinná, ale když si ji přečtete, budeme si určitě lépe rozumět.

Na základě těchto a dalších údajů vytvoříme výchozí model návratnosti inernetového marketingu a podle něj nastavíme plán rozvoje.

Uděláme to chytře a jednoduše.

 • Nepotřebujeme "mít v 'dokonalém' stavu" výše zmíněné podklady.
 • Nebudeme spekulovat a vymýšlet. Použijeme to, co je k dispozici.
 • Vytvoříme a zprovozníme web - prostě tak, jak to budeme považovat za nejlepší možné v aktuální situaci. 

  ... a tehdy začne jeho skutečný vývoj.
 • Vyjasníme, co je jeho výkon a jak jej budeme měřit.
 • Budeme trvale zjišťovat, co je (u vás) v jakém stavu a proč. Aktualizovat koncepci a plán rozvoje. Upřesňovat potenciál.
 • Až budeme vědět, jaký užitek přináší, dokončíme domluvu na spolupráci.
 • Dohodneme se (spočítáme), které části a prvky má smysl vylepšovat.

Nejpozději do půl roku od zahájení spolupráce.

Na tomto základě se budeme starat o trvalý rozvoj (zvyšování výkonu).

 • Budeme průběžně zdokonalovat stránky a kampaně, vytvářet referenční odkazy, psát články, postaráme se i o profily a kampaně na sociálních sítích. 
 • Vytvoříme systém pro správu příležitostí, podporu vztahů se zákazníky. Pomůžeme s komplexním řešením akvizice.
 • Budeme doplňovat funkčnost, která se ukáže jako potřebná (a efektivní), např. správu organizovaných událostí, extranet pro spolupráci se stávajícími zákazníky, automatizaci tvorby nabídek nebo přímo konfigurátor pro zákazníky.
 • Pomůžeme s komplexním rozvojem marketingu a obchodu. Ono to jedno bez druhého nejde ... 

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.