Ekonomická efektivnost

Důležité je položit si správné otázky.

Jak správně chápat ekonomickou efektivnost (EE)

EE je "výnosnost", užitečnost, návratnost, účelnost. Když je něco efektivní, tak to (zjednodušeně) znamená "výhodné". Obvyklé pojetí - "přínos toho, co udělám". Nejde o nepodmíněný užitek, ale vždy o poměr mezi použitými zdroji - penězi, energií, časem či čímkoli jiným - a získaným užitkem.

Vyjadřuje se relativně - pro srovnávání alternativ - produktů, zákazníků, záměrů.

Užitek - efekt

První / primární a nejdůležitější chápání užitku je přínos, který získává zákazník. Od jím subjektivně vnímané úrovně prospěchu, který mu produkt přináší, se odvíjí cena, kterou je za něj ochoten zaplatit. Analogicky cena vstupů je dána tím, co jsou ochotni zaplatit ti, kteří je kupují. To je praktická podoba teze "Cena vzniká na trhu".

Tak je určena hodnota produkce i jí spotřebovaných zdrojů - objemem a průměrnou cenou (tržbami za produkt či celou produkci). Na její vytvoření byly spotřebovány firemní zdroje - v podobě variabilních a fixních nákladů. Spornou otázkou je uplatňování fixních nákladů při posuzování ekonomické efektivnosti.

Podstatné je, proč potřebujeme EE vyjádřit. K čemu to má být dobré. Ekonomickou efektivnost - aneb jak účelně jsou vynakládány zdroje - chceme obvykle hodnotit u produktů, zákazníků, instalovaných kapacit, lidí a týmů - vlastně spíš procesů a aktivit (instancí). A zde je potřebná důslednost - udělat si zcela jasno v tom, proč to děláme.

Ptáme se např., jak správně vyjádřit výkon (přínos) obchodníka nebo srovnáváme investice - dva různé stroje, popř. alternativy outsourcingu atd. Obecně každý záměr.

 • Výkon obchodníka je dán tím, kolik budoucího užitku je schopen získat za jednotku času. V čem nejlépe vyjadřovat - pro jaký účel - objem toho užitku? Jak se k odhadu této hodnoty vůbec propracovat?
 • Užitečnost jednoho stroje oproti druhému - tam je to trošku jednodušší, zato o to víc zamlžené obvyklými postupy a nesprávnými předpoklady.

Naprosto zásadním faktorem je to, jestli využití některé snáze získatelné hodnoty (např. u toho obchodníka "tržby za minulost") dává smysl či snad nemůže být kontraproduktivní.

Klíčem je, zda úhradu nepřímých (fixních, režijních) nákladů považujeme za něco užitečného, nebo se omezujeme jenom na "zisk". 😏

Čím nejlépe vyjádřit ekonomickou efektivnost

Kde, na jaké úrovni se chceme / musíme zabývat účelností (návratností, užitečností). Důležité je položit si správné otázky:

 • Na čem tedy závisí míra účelnosti vynakládání zdrojů na úrovni organizace (poměr mezi celkovou spotřebou zdrojů a vytvářeným užitkem) a jejích částí (na čem závisí "výsledek" vnitropodnikových útvarů")?
 • Jaké části organizace je účelné hodnotit z hlediska ekonomické efektivnosti a jak se toto hodnocení liší?
 • Lze řídit ekonomickou efektivnost? Jak / čím?

První otázka - "Lze na všech úrovních vyjadřovat EE stejným způsobem?" - snad nepotřebuje zvláštní vysvětlení (to ze samotné podstaty není myslitelné). Nesporné je to, že reálný efekt přináší do firmy jenom zákazník, resp. (uhrazený) produkt. Možná se tady vnucuje myšlenka, zda (a jak) tedy bude vůbec možno (jestli má smysl) měřit užitek uvnitř firmy - to je velmi správná otázka. Takže:

 • EE na úrovni samostatně hospodařícího subjektu je jasná - zisk (o dlouhodobých a krátkodobých efektech a jejich vzájemném vztahu jinde).
 • Zisk je rozdíl mezi náklady a výnosy (ponechme stranou příjmy a výdaje a ostatní finanční záležitosti, které mají svůj význam, ale nikoli v tomto kontextu).
 • Výnosy mohou mít více zdrojů, ale ten primární jsou zákazníci. Resp. realizované produkty (výrobek nebo služba).
 • Produkty (jejich poskytování - tzn. ona činnost - to je celkem důležité) spotřebovávají zdroje (variabilní náklady).
 • Produkty tedy (zjevně) mají EE - rozdíl mezi hodnotou spotřebovaných zdrojů (náklady) a výnosy (tržby z realizace).
 • Zákazníci zjevně také (užitek zákazníka je součet všech užitků realizované produkce mínus náklady na vztah se zákazníkem ... pozor, aktuální výsledek nás zajímá pouze proto, abychom co nejlépe odhadli budoucnost).
 • EE je závislá na tom, za kolik se nám podaří prodat (zda poskytujeme dobře prodejné) produkty, a tím, jaké náklady příčinně vznikají jejich realizací.
 • Z toho plynou otázky
  • Patří do spotřebovávaných zdrojů podíl tradičních fixních nákladů (odpisy apod.)? K čemu to bude užitečné? 
  • Co mzdy (práce lidí)?
 • Všechny ostatní (režijní) náklady musí být uhrazeny z příspěvku na krytí.

Nejdůležitější otázka je, proč to potřebujeme? K čemu je vyjádření EE dobré? K čemu má sloužit analýza a plánování EE na úrovni navržených jevů? Prosíme - vyplňte průzkum (2 otázky, z toho jedna jestli si myslíte, že to u vás ve firmě děláte správně + dle zájmu komentář). 

Viz též

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.