Zákaznické a produktové portfolio

Jasně definovaný systém monitoringu strategických informací. Klasifikace zákazníků a jejich preferencí. Metodika řízení životního cyklu produktů a zákazníků.

To nám chybí!

Nechejte kontakt. Ozveme se.

 1. Nutný základ marketingu. Podstata strategického řízení. Klíč prosperity firmy.
 2. Nezbytná podmínka skutečné péče o zákazníky (CRM).
 3. Podstata analýzy a plánování - komplexní model (controlling).

Co je co

 • Faktor ... jev či skutečnost, která má vliv / působí na (náš) předmět zájmu. Zde to, co ovlivňuje výkon firmy. Obvyklé označení je SWOT - příležitosti, hrozby, silné stránky a slabiny. Je dobré hledat příležitosti a hrozby vně, ostatní uvnitř firmy. Platí, že slabé místo je obvykle příležitostí stejně jako každá hrozba. 
 • Úspěch ... zhodnocení vstupů (vynaložené zdroje mají menší hodnotu než získaný užitek). Faktory úspěchu = ty skutečnosti, které ovlivňují efektivnost proměny vstupů na výstupy.
 • Zákazník ... primární objekt našeho zájmu - ten, kdo nám dává peníze. Ten, jehož budoucí potřeby musí určovat naše budoucí schopnosti a tím tedy naše dnešní úsilí (rozvoj, adaptace).
 • Vztah ... nejen poloha "osobní" ("dobrý" či "špatný"), ale především proces výměny informací, plnění a peněz. Podstatou řízení vztahu je plánování jeho rozvoje (životního cyklu zákazníka). To znamená detailně definovat, co kdo kdy udělá, aby se hodnota zákazník
 • Hodnota zákazníka ... časová hodnota příspěvku na krytí, který pravděpodobně zákazník vytvoří do té doby, než s námi přestane spolupracovat.
 • Systém ... zde struktura údajů náležejících k záznamům o klasifikaci zákazníků a jejich potřeb, produktů, konkurence a nezávislých faktoru (legislativa, suroviny, klimatické podmínky, politické změny, ...).

Nezbytné předpoklady

 • Alespoň základ systému správy dokumentace a událostí (příležitostí, podnětů, problémů a neshod)
 • Navazující systém řízení pomocí cílů.

Kroky

 • Zjištění a sjednocení chápání současného stavu.
 • Zmapování firemních procesů a informačních zdrojů.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Související 

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.