Zákaznické a produktové portfolio

Jasně definovaný systém monitoringu strategických informací. Klasifikace zákazníků a jejich preferencí. Metodika řízení životního cyklu produktů a zákazníků.

To nám chybí!

Nechejte kontakt. Ozveme se.

Správa strategických faktorů úspěchu

Vybudujme systém pro správu informací, které potřebujete při řízení firmy. Nastavíme pravidla, kdo a jak zodpovídá za jejich kvalitu. Pomůžeme lépe chápat potřeby zákazníků. Není to otázka zvýšení efektivnosti, je to otázka přežití.

 1. Nutný základ marketingu. Podstata strategického řízení. Klíč prosperity firmy.
 2. Nezbytná podmínka skutečné péče o zákazníky (CRM).
 3. Podstata analýzy a plánování - komplexní model (controlling).

Co je co

 • Faktor ... jev či skutečnost, která má vliv / působí na (náš) předmět zájmu. Zde to, co ovlivňuje výkon firmy. Obvyklé označení je SWOT - příležitosti, hrozby, silné stránky a slabiny. Je dobré hledat příležitosti a hrozby vně, ostatní uvnitř firmy. Platí, že slabé místo je obvykle příležitostí stejně jako každá hrozba. 
 • Úspěch ... zhodnocení vstupů (vynaložené zdroje mají menší hodnotu než získaný užitek). Faktory úspěchu = ty skutečnosti, které ovlivňují efektivnost proměny vstupů na výstupy.
 • Zákazník ... primární objekt našeho zájmu - ten, kdo nám dává peníze. Ten, jehož budoucí potřeby musí určovat naše budoucí schopnosti a tím tedy naše dnešní úsilí (rozvoj, adaptace).
 • Vztah ... nejen poloha "osobní" ("dobrý" či "špatný"), ale především proces výměny informací, plnění a peněz. Podstatou řízení vztahu je plánování jeho rozvoje (životního cyklu zákazníka). To znamená detailně definovat, co kdo kdy udělá, aby se hodnota zákazník
 • Hodnota zákazníka ... časová hodnota příspěvku na krytí, který pravděpodobně zákazník vytvoří do té doby, než s námi přestane spolupracovat.
 • Systém ... zde struktura údajů náležejících k záznamům o klasifikaci zákazníků a jejich potřeb, produktů, konkurence a nezávislých faktoru (legislativa, suroviny, klimatické podmínky, politické změny, ...).

Nezbytné předpoklady

 • Alespoň základ systému správy dokumentace a událostí (příležitostí, podnětů, problémů a neshod)
 • Navazující systém řízení pomocí cílů.

Kroky

 • Zjištění a sjednocení chápání současného stavu.
 • Zmapování firemních procesů a informačních zdrojů.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.