Pouze platící zákazník přináší prospěch

Všechny organizační součásti firmy pouze spotřebovávají zdroje. Stejně tak produkty. Tržby a zisk vytváří jen a pouze platící (stálí a spokojení) zákazníci.

P. F. Drucker je považován za jednu za nejvýraznějších autorit moderního managementu. Nebál se přiznat, že jeho původní chápání témat se společně s vývojem prostředí může (či musí) měnit.

Podle článku "What is a profit center"

In fact, Peter Drucker who coined the term "profit center" back in year 1943 later stated that it was a mistake and that there only cost centers in business, no profit centers – other than a "customer's check that hasn't bounce".

Obdobně to vidí i Synapse a HBR

Ze zákona o účetnictví celkem jednoznačně vyplývá, že hospodářský výsledek vzniká pouze na úrovni "účetní jednotky". Jakýkoli "vnitropodnikový výsledek" je fikce. Podstatné je respektovat, že zisk je náklad na přežití (a to se týká vlastně jen té části, která převyšuje náklady kapitálu včetně inflace a dalšího).

Možná nás ke snaze vyjadřovat "hospodárnost" (efektivnost) jednotlivých prvků (fixní i variabilní zdroje, procesy, produkty či cokoli dalšího) pomocí zjišťování, jaká část firemního výsledku na ně připadá, vedl nákladový svět (zjednodušeně řečeno předpoklad, že veškeré zdroje jsou vynakládány účelně, tedy mají svůj odraz v tvorbě užitku. Důvodem mohlo být také to, že zabývat se skutečnou efektivností je poměrně náročné a "datově intenzívní" a dává smysl (mezní užitek) až s využitím moderních informačních systémů.

Příklady ekonomické efektivnosti (více viz odkaz výše později).

  • Akviziční obchodník - hodnota nově získaných zákazníků (jejich PnK) na jednotku času investovaného do avizice (což je dost komplexní vyjádření, je účelné používat detailnější a jednodušší).
  • Nová výrobní technologie - užitek (v PnK) získaný předpokládaným prodejem produktů, které bez této technologie nebudou vyrobeny, vůči hodnotě spotřebovaných zdrojů při jejím pořízení a využívání (zjednodušeno - z jistého úhlu rozdíl variant pořízení včetně veškerých souvisejících změn). Včetně zohlednění nejistoty (ocenění rizik).

Naléhavě doporučuji si přečíst, co Drucker doporučuje, aby se řídící pracovníci naučili a jaké informace potřebují. Pokud si někdo myslí, že by se hodilo něco "novějšího", tak je dobré vnímat, že odpovědi závisí na konkrétních podmínkách. Podstatné jsou otázky.

Musíme hledat ty správné otázky. A dokonce i ty se v čase mění.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.