Kdy potřebujete zásadně zdokonalit systém řízení

Pokud budete chtít firmu opustit, musíte nejdřív zajistit, aby nepřestala fungovat.

Pokud žádné problémy nemáte (nepociťujete), pravděpodobně pomoc nepotřebujete. Můžete mít pochybnosti, v takovém případě je určitě rozumné ověřit si prostřednictvím externího auditu systému řízení, zda je opravdu všechno tak dokonalé, jak předpokládáte.

Určité typy firem (fungující, úspěšné, rozvíjející se, s reálnými vlastníky ... kteří většinou pracují jako manažeři) mohou v jisté fázi růstu mít následující potíže:

 • Nutno najít shodu o strategických (popř. provozních - ale to je pouze důsledek neexistujících strategických) zájmech mezi společníky.
 • Popř. se dohodnout s manažery na jejich povinnostech a působnosti.
 • Může se stát, že potřebujete firmu opustit, přestože pro ni dosud pracujete od rána do večera.
 • Firma vyrostla rychleji, než si člověk uvědomil, že ji nemůže řídit sám - prostě už nestačíte ani hasit průšvihy.
 • Veškerá rozhodnutí jsou na vrcholovém vedení (vlastnících) - zahlcení operativou na vrcholové úrovni ... a což teprve ti ostatní.
 • Není jasné, co funguje a co ne - ztráta přehledu.
 • Rozhodnutí se přijímají v časové tísni.
 • Nefunguje kontrola.
 • Neumíme si ověřit, jestli se firma a její tržní pozice vyvíjí žádoucím směrem ...... většinou ani není zcela jasné a jednoznačné, co je žádoucí.

U mnoha zakladatelů firem se setkáváme s nutností (nikoli jenom přáním) vyvázat se z „biče, který si na sebe upletli“ nejčastěji tím, že byli ochotni nést veškerou zodpovědnost. Jenže právě zde je kámen úrazu - pokud budete chtít firmu opustit, musíte nejdřív zajistit, aby nepřestala fungovat. To znamená právě vybudovat spolehlivý systém řízení, který umožní jasnou a  jednoznačnou „rozumnou dohodu“ s manažery o tom, co je zájmem firmy, co je jejich zodpovědností, za co budou hodnoceni a jak se bude posuzovat jejich způsobilost. Srozumitelná pravidla.

V každém takovém případě:

Jak se dá realizovat zásadní zdokonalení:

 • Vyjasnit, zjednoznačnit a stabilizovat podnikovou strategii.
 • Např. uplatnit MBO v reálném provozu.
 • Radikálně změnit komunikační dovednosti a pravidla.
 • Zavést skutečné řízení vztahů se zákazníky. Trvale rozvíjet dovednosti obchodního týmu.
 • Zavést sofistikovaný systém podnikové dokumentace (pravidel) integrovaný s evidencemi a systémem kontroly na bázi podnikového informačního systému a  Office System.
 • Naučit se řídit projekty.
 • Umět řídit produktové portfolio, jeho ekonomickou efektivnost.
 • Zvládnout skutečný controlling.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.