Zvažte, kolik cílů máte mít

Je to zdánlivě jednoduché - je nutno mít jasný záměr.

Zkusme si položit jednoduchou otázku - je možné řídit (např. automobil) tak, abychom (současně) dojeli do několika míst? Je možné dosáhnout více cílů současně? Samozřejmě, je účelné projet trasu v optimálním čase a pokud možno s optimální spotřebou pohonných hmot, minimálním rizikem atd. Ale to nejsou cíle.

Dojet můžeme pouze do jednoho bodu. Pokud jste majitelem firmy - čeho chcete dosáhnout primárně? Co je nejdůležitější? Na první pohled je zřejmé, že to není letošní hospodářský výsledek.

Zkuste se zamyslet nad následujícími tématy:

  • Vztah cíle a produktivity. Produktivity a efektivnosti (efektivnost - poměr hodnoty spotřebovaných zdrojů na hodnotu získaného užitku).
  • Jak vyjádřit získaný užitek.
  • Co se stane, když budete chtít hodnotit chování sytému (svých spolupracovníků) dle kritéria dosahování cíle (dle mých zkušeností přesně v tomto místě řídící pracovníci selhávají a  rezignují na interpretaci zadání na vyšší úrovni do zadání pro týmy, které mají vést; v příběhu se to demonstruje na rozhovoru s vedoucím jakéhosi úseku, který se pochopitelně - a celkem správně - zajímá o zmetkovitost, prostoje a podobné, přičemž je mu naprosto lhostejné, jaký vztah mají k celkovým výsledkům).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.