Ocelárna z Kritického řetězu

Jak z nezvratně prodělečné firmy udělat zlatý důl.

Ilustrací hlavních myšlenek TOC je řada. Skvělý je příběh ocelárny z knihy "Kritický řetěz". 

Správné otázky a upřímné odpovědi

Pokusíme se podstatu teorie omezení demonstrovat na uvedené historce. Velice přesvědčivě (a vůbec není podstatné, nakolik pravdivý příběh to je) demonstruje, co je na teorii omezení nejdůležitější - musíte si prostě položit otázku, co je skutečnou překážkou toho, aby každý z nás (ať už samostatně či jako součást nadřazeného systému) byl úspěšnější.

Jenom musíme být v hledání odpovědí opravdu důslední a poctiví.

Je potřeba si celou knížku přečíst a při druhém nebo některém z dalších průchodů se zamyslet nad otázkami, které jsou v příběhu pokládány a snažit se najít paralely ve vlastním prostředí.

Jak psáno v Cíli, největší překážkou, která nám brání dosahovat stále lepších výsledků, jsou naše minulé úspěchy. Ty nám také ztěžují najít to, co nás skutečně omezuje.

Eliyahu M. Goldratt: Jedinou cestou k udržení přijatelných nákladů je dobré počínání firmy jako celku. Přijatelného jednání na výstupu nelze dosáhnout dobrým počínáním na místní úrovni.

Takto je prezentován nepřijatelný rozpor - obvykle nedostatečné poznání či pochopení situace & chybějící znalosti a dovednosti: Nesprávný předpoklad.

Celá TOC je zaměřena na osvojení způsobu myšlení, který nám umožní nalézt omezení a jejich příčiny.

Příběh ocelárny sestává z následujících částí - v některých jsou uvedeny závěry a otázky - zkuste si na otázky odpovědět a závěry rozporovat - a ozvěte se!

[Tyto stránky nejsou zatím kompletně převedeny do nového formátu. Na začátku textu je vždy odkaz na předchozí, na konci na následující. Citace z knihy jsou zobrazeny takto. Na některých jsou již komentáře zabalené - to jsou ty rámečky, které se dají rozbalit, na většině zatím ne. Prosíme o shovívavost.] 

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.