Kritický řetěz - TOC v projektech

[Eliyahu M. Goldratt - příběh o trápení vysokoškolského učitele s běžnou praxí projektového řízení a využitím teorie omezení.]

Ptáte se, jak řídit projekty lépe než dosud? Proč jsou s nimi takové potíže?

Odpovědí je tato kniha.

Cestou k udržení přijatelných nákladů je dobré počínání firmy jako celku.
×
Přijatelný výstup nelze získat úsilím na místní úrovni.

[Takto je prezentován nepřijatelný rozpor mezi nákladovým a výkonovým světem - obvykle/pravděpodobně nedostatečné poznání podmínek - chybný předpoklad. Občas naprosto zastřené pochopení skutečných zájmů. Fatální překážka - minulé úspěchy, aneb "setrvačnost"]

 • Co je to projekt (jedinečná, mimořádná aktivita ... a jaký vztah má např. skutečný projekt - např. vývoj nového produktu - k hodnotě firmy, tzn. jaký je jeho skutečný význam, jak se naučit počítat i ty peníze, které nejsou vidět na první pohled).
 • Naše obvyklé potíže ("... všichni kolem nezvládají, počasí se zbláznilo, autority nám házejí klacky pod nohy ...").
 • Co jsou skutečné překážky při řízení projektů.
 • Co je na řízení projektu nejdůležitější (... nadhled).
 • Proč jsou naše odhady (plány prací) nespolehlivé (a proč potřebujeme spolehlivé ... nebo alespoň spolehlivější).
 • Jak a proč ocenit jeden den trvání projektu.
 • Jak motivovat subdodavatele (velice zajímavá konstrukce o termínech, informacích a cenách).
 • Kde hledat ekonomickou efektivnost např. u stavebních firem ...

Vybrané části

 • Ocelárna
 • Vývoj modemu - vliv termínu dokončení vývoje nového produktu na tržní kapitalizaci firmy.
 • Jak přimět dodavatele k přijetí nepřijatelných podmínek.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.