Ptáte se, jestli lze uplatnit teorii omezení i v projektovém řízení?

Odpovědí je tato kniha.

Eliyahu M. Goldratt
Jedinou cestou k udržení přijatelných nákladů je dobré počínání firmy jako celku. Přijatelného jednání na výstupu nelze dosáhnout dobrým počínáním na místní úrovni.
[Takto je prezentován nepřijatelný rozpor - pravděpodobně nedostatečné poznání - chybný předpoklad.]

  • Co je to projekt (jedinečná, mimořádná aktivita ... a jaký vztah má např. skutečný projekt - např. vývoj nového produktu - k hodnotě firmy, tzn. jaký je jeho skutečný význam, jak se naučit počítat i ty peníze, které nejsou vidět na první pohled).
  • Naše obvyklé potíže ("... všichni kolem nezvládají, počasí se zbláznilo, autority nám házejí klacky pod nohy ...").
  • Co jsou skutečné překážky při řízení projektů.
  • Co je na řízení projektu nejdůležitější (... nadhled).
  • Proč jsou naše odhady (plány prací) nespolehlivé (a proč potřebujeme spolehlivé ... nebo alespoň spolehlivější).
  • Jak a proč ocenit jeden den trvání projektu.
  • Jak motivovat subdodavatele (velice zajímavá konstrukce o termínech, informacích a cenách).
  • Kde hledat ekonomickou efektivnost např. u stavebních firem ...

Vybrané části

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.