Pareto a B2B digitální marketing

Co znamená efektivnost získávání zákazníků na internetu.

Paretovo pravidlo tvrdí, že 80% důsledků pochází z 20% příčin. Prvních 80% úsilí vytváří pouze 20% užitku (viz polemika, zda to může být naopak). To je to, co umí (skoro) každý. Když chcete získat více, musíte se snažit víc nebo to dělat jinak, než ostatní. Posledních 20 % je čím dál obtížnějších. 100% využití potenciálu je z důvodu mezní ekonomické efektivnosti nesmysl. My bychom chtěli, abyste z potenciálu naší spolupráce získali nejlépe dalších 40% (tam někde je zlom, kdy už vyšší úsilí nepřináší vyšší přírůstek užitku).

Paretovo pravidlo pro úsilí a efekty internetového marketinguOptimální poměr výkon/cena

Jelikož marketing je dnes klíčovým faktorem úspěchu, každý se snaží. Proto je práh účinnosti (intenzita, při které se projeví pozitivní efekt) poměrně vysoko. Aneb dokud děláme to, co dělají ostatní, nejspíše si nás potenciální zákazník všimne jen náhodou.

Mezní ekonomická efektivnost

Je rozumné na základě ověřeného know-how a tvrdých dat navyšovat intenzitu vlastního marketingu tak dlouho, dokud se přírůstek užitku nezačne snižovat. Je empiricky ověřeno (Paretovo pravidlo není žádná exaktní věda), že běžná intenzita péče (v % na vodorovné ose grafu) přináší zanedbatelný dodatečný efekt (v % na svislé ose), dokud není vyšší, než u většiny konkurence. Potom se účinnost strmě zvyšuje.

Stačí být o trošku lepší než ti ostatní

Vynakládané úsilí lze měřit a řídit tak, aby se náklady na internetový marketing pohybovaly blízko optimální úrovně. Ta závisí na stavu trhu, branži a dalších faktorech. V žádném případě se nejedná o prosté navyšování objemu reklamy. Naší ambicí je zvýšit konverzní poměr především díky výrazně nadstandardní kvalitě obsahu.

Kritickým místem je účinnost sdělení, které předáváme člověku, kterému se právě zobrazila některá z vašich stránek. Jak snadno to pochopí, jak to rezonuje s jeho očekáváním a jak se mu to bude líbit.

Uvedený graf je pouze schematické znázornění možného průběhu, pokud výše uvedená úvaha platí. Pokud se podaří získat data (několik let, větší množství subjektů dle oborů), publikujeme reálné hodnoty, ale je zřejmé, že to bude velmi výrazně individuální záležitost.

Viz též: Cenová politika

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.