Snažíme se o optimální poměr péče a výkonu. Platí že nemá smysl plánovat nic, co nelze měřit a není účelné měřit nic, co nelze plánovat - tedy všechno, co se má měřit, musíme i plánovat. Je velmi rozumné to dělat na základě analýzy a projekce externích faktorů a plánu změn.

 • Každá změna, kterou na webu nebo relevantních místech (reklamní kampaně, odkazující weby, články, neinternetová reklama a další) uděláme, má vést ke zlepšení výsledků webu.
 • Víme, že výsledky nejsou (pouze) jednorázové a přímočaré.
 • Změna na webu má ovlivnit chování návštěvníků.
 • Resp. opačně - každá úprava musí být provedena na základě analýzy chování a projekce jeho změn a očekávaných dopadů. 
 • Ne každá bude úspěšná. Musíme vědět, co jsme chtěli ovlivnit a jak to dopadlo. 

Pro rozumnou podobu plánování se přebírají určená data (z Google Analytics) do databáze sledovaných hodnot a souběžně se plánují na základě plánu úprav očekávané změny výsledků.

Respektujeme životní cyklus zákazníka (dle koncepce) a proto měříme a plánujeme všechny hodnoty, které nám mohou napovědět, kolik návštěvníků jakého typu se může stát zájemci a poté zákazníky.  

[Jak se bude plánovat ... pokud nějak specificky ... počet návštěv ... ale asi by tady měly být vysvětleny ty jednotlivé zdroje, ze kterých se výpočet !!! plánu skládá]

Způsob

 • Projekce současné úrovně + očekávané změny
 • Očekávané změny
  • Vyplývající z externích faktorů ... kterých ...
  • Interní faktory
   • Kampaně
   • Změny klíčových slov ve stávajícím obsahu
   • Nové přistávací stránky, ...

Týká se skupiny nových návštěvníků (viz měření "zaujetí"), primárně z vyhledávačů (další kanály bude potřeba rozpracovat). Chceme snížit počet návštěvníků, kteří se na web dostanou a bez jakékoli akce jej opustí.

 • Část návštěvníků nevyužije stránky z "technických" příčin (dostali se tam omylem nebo stane se něco, co jim znemožní si stránku prohlédnout).
 • Ostatní se sem dostali na základě vlastního zájmu a nejspíše něco potřebují. Tedy pokud stránku nepoužijí, tak se nám nepodařilo je zaujmout - přesvědčit o tom, že našli, co potřebují ... a dovést je k tomu, aby si stránku "přečetli" ... tedy hledali informaci o tom, jak lze jejich potřebu uspokojit.
  Ti, co nic nepotřebují, jsou nezajímaví.
 • Proto je primárním opatřením zvyšování přehlednosti stránek.
 • Klíčovou metodou je porovnávání s obdobnými/srovnatelnými stránkami. 
 • Popř. prohlubování znalostí o způsobu myšlení (a terminologii) potenciálních zájemců.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.