Dotace na digitalizaci

Pokud plánujete a potřebujete investice do IT, neváhejte.

Na ceně se dohodneme

Až bude projekt hotový.
To chci!

Umíme to. Ozvěte se.

 1. Zjistíme, co využijete. Navrhneme alternativy a najedeme tu s nejlepším poměrem výkon/cena.
 2. Sestavíme projekt a vyřídíme dotaci. Nebo to uděláme s vámi.
 3. Pomůžeme s řízením či věcnou realizací. IT opravdu rozumíme.

Najdeme nejefektivnější využití dotace

 • Důkladnou analýzou současné situace a podoby procesů ve firmě.
 • Uděláme to pořádně - uvidíte, že se to tisíckrát vrátí.
 • Budeme hledat optimální efekt inovace informačních technologií bez ohledu na dotaci. Zpracujeme jednotlivé alternativy a společně vybereme tu s nejlepším poměrem výkon/cena (včetně vyhodnocení rizik). 

Podmínky dotačního programu jsou poměrně benevolentní. Dá se pořizovat nejen IT související s inovativními výrobními technologiemi, ale prakticky cokoli včetně řešení poskytovaných formou služeb, poradenství a procesů. To slibuje velké příležitosti, jak dříve a lépe realizovat změny, ke kterým byste se bez tohoto podnětu nedostali.

Základní podmínky dotace

Aktuální (leden 2024) na základě (minulé) výzvy OP TAK. Důležité je, jak kvalitní budete mít projekt. Je to důležité pro vaši budoucnost.

 • Mírné snížení na 40% pro malé (<50 zaměstnanců, <€10M tržeb; 30% střední - <250, <€50M) firmy. Dotace Kč 0,25M - €0,2M.
 • Mimo Prahu.
 • Pořízení hmotného i nehmotného majetku pro digitalizaci.
 • Jednokolové hodnocení.
 • Dvouletá historie (uzavřená zdaňovací období).

Cíl výzvy

Podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci například prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Co je digitální transformace

Má být podpořeno pořízení technologií a zavedení služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Digitalizací se rozumí přijímání technologií provozovaných prostřednictvím elektronických zařízení nebo systémů, které umožňují zvýšit funkčnost výrobku, rozvíjet on-line služby, modernizovat postupy nebo přejít na obchodní modely založené na vynechání zprostředkovatelů u výroby zboží a poskytování služeb, což v konečném
důsledku vede k transformačnímu dopadu.

Jak chápat výrazný posun v digitalizaci:

 • Lze jej uskutečnit na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního ujednání.
 • Pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu.
 • Pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícím.
 • Pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem.

Co to znamená.

Co pro vás uděláme

 • Nepíšeme sem detaily - pokud máte zájem si na toto téma promluvit, ozvěte se.
 • Vycházíme ze zkušeností předchozích dvou dotačních období (mj. externí hodnotitel výzev a oponent výsledků). Uděláme, co je potřeba.
 • K tomu od vás budeme potřebovat informace a součinnost. V našem vlastním zájmu toho bude co nejméně.
 • Bude se vám hodit podpora při realizaci zamýšlené investice. U menších firem je účast někoho zvenčí prakticky nutná - mimo jiné jde o podmínky výběrových řízení, ale především o věcnou podstatu. V IT se zákazník s dodavatelem dost těžko domlouvá. Můžeme pro vás být hodně užiteční.

Podpora v dotačním projektu není zadarmo

Pozor, nemůžeme to dělat zadarmo. Rádi pomůžeme, ale ta pomoc má svoji hodnotu. Pokud chcete zaplatit "dotační agentuře", která vám vyřídí dotaci (což jako obvykle není téma, protože se nejspíš bude schvalovat všechno, co nebude úplný nesmysl či plné chyb) a tím to pro ni skončí, hodně štěstí.

Vzhledem k desítkám projektů, které jsem hodnotil, je jisté, že většina "agentur" se ani nesnaží zpracovat projekt korektně pro jeho přijetí. Co horší, vůbec je nezajímá, jak co se stane po skončení projektu. To, že projekt byl přijat, neznamená, že jeho výsledky budou schváleny. 

Nabízíme komplexní a dlouhodobou spolupráci. Zvažte.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Dotace na digitalizaci - software hardware a cokoli dalšího