Ceny pro marketing

Platíte, až znáte hodnotu. Většinu práce uděláme ve vlastní režii.
Toto nejsou ceny za internetový marketing.

Služba Cena
Analýza podmínek, návrh změn, marketingová strategie zdarma
Moderace vytvoření systému správy strategických faktorů úspěchu zdarma
Základní (minimální) ceny za součinnost odrážejí to, že nutnou podmínkou, abychom byli schopni se smysluplně zapojit, je poměrně náročné zahájení spolupráce a trvalý kontakt. Nikdy se neplatí předem. Cena není fixní - zaplatíte tolik, kolik budete považovat za přiměřené.
Příležitostná konzultace k dílčím záměrům. 15 000
Účast na správě & aktualizaci marketingové strategie (člen týmu) - ročně 50 000
Outsourcing marketingu - ročně (malá firma, minimální rozsah) 125 000

Konečná cena bude vždy individuální. A musí se vám to vyplatit.

Ne vždy jsou představy o marketingu a marketingové strategii správné.

Proto minimalizujeme vstupní bariéry

 • Uděláme vstupní analýzu - to nejdůležitější a nejvíc práce - neplatíte. Dokud se navzájem nepoznáme, neví ani jedna strana, jestli vůbec má smysl něco zkoušet. 
 • Vybudujeme základy mechanismu pro správu informací, podnětů, monitoring konkurence a správu legislativních požadavků - dodáme komplexní know-how a nástroje, ale musíte se zapojit. Taky bezprostředně neplatíte.
 • Minimální úroveň spolupráce jsou vyžádané příležitostné konzultace (což je ovšem podmíněno spoluprací v jiné oblasti - např. internetovém marketingu). Platíte skutečnou hodnotu, jakou pro vás naše práce měla.

Musí se to vyplatit vám i nám.

Jak naše ceny fungují. 

 • Víme, že je těžké nebo nemožné předem dostatečně definovat výsledek.
 • Takže to necháme na vás. Vy určíte, kolik za provedenou práci chcete zaplatit.
 • My si spočítáme, zda to pro nás bylo přijatelné. Pokud nebylo, je nám líto, zjevně se vám naše služby nevyplatí.

Průběžně se snažíme, aby byla jasná hodnota očekávaného výsledku. Jakou práci na jeho dosažení odvádíme. Pokud to nejde, není možné nic dělat - nelze určit, zda to má smysl. Důkladný a detailní plán práce je vždy zdarma.

Příklad

Pracujeme na akci, která má hodnotu 1 milion (budoucí užitek; zjednodušeno, zásadně minimální / pesimistická varianta). Hodnota nejsou ani tržby, ani jednorázový zisk, ale to, co firma skutečně získává (v dlouhodobém horizontu a po redukci dle pravděpodobnosti získání plánovaného užitku); budou uvedeny detailnější příklady).  

 • Pravděpodobnost úspěšného dokončení (+ požadovaná efektivnost) 20%.
 • Podíl naší práce na výsledku (naše zásluhy) 50%. Dohodou.
 • Hodnota naší práce je tedy na začátku 100 tis. Kč. (1M × 20% × 50%)

Tyto údaje udržujeme celou dobu trvání projektu aktuální. S postupem se obvykle zvyšuje pravděpodobnost dokončení & hodnota užitku. Může se měnit podíl naší práce na získání výsledku (upřesňují se a společně s hodnotou/objemem užitku se mohou měnit náklady na využívání výsledků projektu).

 • Pokud vám údaje nebude připadat reálné, nejdříve si to vyjasníme.
 • Projekt, který nemá šanci na úspěch (dle množství zbývající práce), ukončíme.
 • Když po úspěšném ukončení zaplatíte podle vlastního názoru třeba polovinu, akceptujeme to. 

Na konci projektu je plán užitku 10M. Byl úspěšně dokončen.

 • Technicky v tomto okamžiku jsou veškeré náklady na zajištění akce mrtvé, takže nám není potřeba nic platit. 😎
 • Nebo se dohodnout, jaký je podíl naší práce (té již odvedené) na celkovém užitku. Takže se dohodneme, že to je 1% (např. na základě toho, že hodnota práce, která byla vynaložena, je přibližně 1% z celkové hodnoty zdrojů, které mají být na daný záměr vynaloženy.
 • To je zase těch 100 tis. (ale může to být něco výrazně jiného - ať už z důvodu jiného ocenění užitku nebo podílu provedené práce na celé akci).
 • Pokud se vám to zdá moc nebo málo, zaplatíte tolik, kolik budete považovat za správné. Určitě si o tom promluvíme. Pokud budete chtít, uděláme my vyhodnocení jako první. Když se to vám nebo nám nevyplatí, spolupráci tohoto typu po přátelské dohodě ukončíme.

Konkrétní příklad - zvýšení ekonomické efektivnosti zákaznického portfolia

Další spolupráce je podmíněna doplacením původní částky. Pokud o spolupráci stojíte, naše práce tu hodnotu má.

 • Nechceme dělat nic, co umíte a zvládnete efektivněji sami.
 • Pouštíme se jenom do takových aktivit, u kterých lze alespoň zhruba odhadnout průběh a výsledek (a shodnout se na tom).
 • Když se akce musí ukončit předčasně, dohodneme se. Co bude dál, záleží na tom, jak se dohodneme.

Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.