Ceny

Platíte, až znáte hodnotu. Většinu práce uděláme ve vlastní režii.

Služba Cena
Analýza podmínek, návrh změn, marketingová strategie zdarma
Moderace vytvoření systému správy strategických faktorů úspěchu zdarma
Základní (minimální) ceny za součinnost odrážejí to, že nutnou podmínkou, abychom byli schopni se smysluplně zapojit, je poměrně náročné zahájení spolupráce a trvalý kontakt. Nikdy se neplatí předem. Cena není fixní - zaplatíte tolik, kolik budete považovat za přiměřené.
Příležitostná konzultace k dílčím záměrům. 15 000
Účast na správě & aktualizaci marketingové strategie (člen týmu) - ročně 50 000
Outsourcing marketingu - ročně (malá firma, minimální rozsah) 125 000

Konečná cena bude vždy individuální. A musí se vám to vyplatit.

 

Ne vždy jsou představy o marketingu a marketingové strategii správné.

Proto minimalizujeme vstupní bariéry

 • Uděláme vstupní analýzu - to nejdůležitější a nejvíc práce - neplatíte. Dokud se navzájem nepoznáme, neví ani jedna strana, jestli vůbec má smysl něco zkoušet. 
 • Vybudujeme základy mechanismu pro správu informací, podnětů, monitoring konkurence a správu legislativních požadavků - dodáme komplexní know-how a nástroje, ale musíte se zapojit. Taky bezprostředně neplatíte.
 • Minimální úroveň spolupráce jsou vyžádané příležitostné konzultace (což je ovšem podmíněno spoluprací v jiné oblasti - např. internetovém marketingu). Platíte skutečnou hodnotu, jakou pro vás naše práce měla.

Musí se to vyplatit vám i nám.

Jak naše ceny fungují. 

 • Víme, že je těžké nebo nemožné předem dostatečně definovat výsledek.
 • Takže to necháme na vás. Vy určíte, kolik za provedenou práci chcete zaplatit.
 • My si spočítáme, zda to pro nás bylo přijatelné. Pokud nebylo, je nám líto, zjevně se vám naše služby nevyplatí.

Průběžně se snažíme, aby byla jasná hodnota očekávaného výsledku. Jakou práci na jeho dosažení odvádíme. Pokud to nejde, není možné nic dělat - nelze určit, zda to má smysl. Důkladný a detailní plán práce je vždy zdarma.

Příklad

Pracujeme na akci, která má hodnotu 1 milion (budoucí užitek; zjednodušeno)

 • Pravděpodobnost úspěšného dokončení (+ požadovaná efektivnost) 20%.
 • Podíl naší práce na výsledku 50%.
 • Hodnota naší práce 100 tis. Kč.

Tyto údaje udržujeme celou dobu trvání projektu aktuální. S postupem se obvykle zvyšuje pravděpodobnost dokončení a snižuje podíl našich zásluh na výsledku.

 • Pokud vám údaje nebude připadat reálné, nejdříve si to vyjasníme.
 • Projekt, který nemá šanci na úspěch (dle množství zbývající práce), ukončíme.
 • Když po úspěšném ukončení zaplatíte podle vlastního názoru třeba polovinu, akceptujeme to. 

Další spolupráce je podmíněna doplacením původní částky. Pokud o spolupráci stojíte, naše práce tu hodnotu má.

 • Nechceme dělat nic, co umíte a zvládnete efektivněji sami.
 • Pouštíme se jenom do takových aktivit, u kterých lze alespoň zhruba odhadnout průběh a výsledek (a shodnout se na tom).
 • Když se akce ukončí předčasně, dohodneme se. Co bude dál, záleží na tom, jak se dohodneme.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.