Strategický marketing

Prosperitu lze zajistit jen růstem bonity zákaznického a produktového portfolia.

Zajímá mě to

Ozveme se.

  1. Systém správy strategických faktorů úspěchu (SWOT21)
  2. Stabilní a výkonný proces. Jednoznačné výsledky.
  3. Strategický výzkum - skutečné poznání trhu.
  4. Zvyšování bonity (výkonnosti) zákaznického a produktového portfolia.

Přínos strategického marketingu

Pomůžeme vám vybudovat smysluplný a funkční systém podpory strategického marketingu. Žádné jednorázové elaboráty.

Co je strategický marketing

Systematický proces.

  • Monitorování a analýzy informací. 
  • Na jejich základě modelování a hledání možných reakcí na potenciální či probíhající změny trhu.
  • Správa zákaznického a produktového portfolia - analýza stávajících zákazníků a produktů, ověřování jejich potřeb, hledání synergií a zejména nových produktů a zákazníků, lépe využívajících postavení na trhu a disponibilní kapacity.

Tento proces musí být podpořen odpovídající infrastrukturou. Může být klidně "papírová", ale dnes dává smysl pouze přiměřeně funkční prostředí pro podporu spolupráce a zpracování dat - např. pracovní prostor na intranetu typu SharePoint. 

Forma a průběh akce

Tři fáze.

  • Analýza současného stavu (nejen marketingu). Ověření kvality informací, které jsou k dispozici. Hloubkový průzkum a klasifikace zákazníků (jejich potřeby, spokojenost, záměry, ...) a orientační průzkum trhu. Výchozí verze plánu prací a zadání pro marketingovou strategii.
  • Rozběh systému - zajištění dat a nástrojů pro správu marketingových informací. Rozvoj dovedností všech, kterých se marketing jakkoli dotýká. Návrh, ověření a nastavení pravidel / povinností. Pilotní aktivity (ověřování a upřesňování pracovních postupů / metodik). Výchozí verze marketingové strategie a aktualizovaný plán prací.
  • Trvalý rozvoj. Automatizace zpracování dat (postupně a následně).

Systémem se rozumí zmíněná infrastruktura - jednoznačné místo (úložiště, přístupy, pravidla, …) a postupy pro správu dokumentace, alespoň minimální funkčnost pro řízení pomocí úkolů, ideálně podpora projektového řízení.

Podmínky

Marketingová strategie vyžaduje zadání z komplexní firemní strategie. Vyžaduje průběžné aktualizace dle potřeby. Odpovídající tým. Na začátku je dobré začít právě sestavením týmu, vyjasněním principů a pravidel a konsolidací & fixací aktuálně platných východisek a záměrů. Tento iniciální workshop také spustí průběžné aktivity formou zahájení přidělování úkolů (zejména doplňování podkladů a informací, včetně vysvětlení základních principů MBO). Pokusy obejít toto sjednocení pohledu na věc prozatím vždy skončily naprostým krachem (proto se k ničemu takovému už nenecháme dotlačit).

Formy spolupráce

Metodická podpora

Pomůžeme získat potřebné znalosti a dovednosti a vybudovat základy. A potom kdykoli poradíme nebo pomůžeme s čímkoli, co budete potřebovat (za předpokladu, že zůstáváme ve spojení = v podstatě víme o všech podstatných změnách).

Rozběh systému

Zúčastníme se a budeme garantovat vybudování systému, získání znalostí a dovedností interních spolupracovníků, popř. je pomůžeme získat a zapracovat. Budeme aktivně koordinovat práci tak, abychom směřovali k předání veškeré zodpovědnosti interním lidem. Pomůžeme vyhodnotit, jestli se to vyplatí. Pokud to půjde, systém předáme. Pokud by to nedávalo smysl, nabídneme outsourcing.

Outsourcing

Převezmeme zodpovědnost za fungování veškerého marketingu. To znamená pokud by některé výkonné činnosti zůstaly na interních lidech, musí být umožněno jejich zapojení (hodnocení, rozvoj, …).

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Práce s informacemi