Strategický marketing

Jediný způsob, jak zajistit firmě prosperitu, je růst bonity zákaznického a produktového portfolia.

Zajímá mě to

Ozveme se.

Žádné bláboly - fakta a systém

O prosperitě rozhoduje to, jak jsme připraveni na budoucnost.

  1. Systém správy strategických faktorů úspěchu (SWOT21)
  2. Stabilní a výkonný proces. Jednoznačné výsledky.
  3. Strategický výzkum - skutečné poznání trhu.
  4. Zvyšování bonity (výkonnosti) zákaznického a produktového portfolia.

Charakteristika produktu

Pomůžeme vám vybudovat smysluplný a funkční systém podpory strategického marketingu. Žádné jednorázové elaboráty.

Co je strategický marketing

Systematický proces.

  • Monitorování a analýzy informací. 
  • Na jejich základě modelování a hledání možných reakcí na potenciální či probíhající změny trhu.
  • Správa zákaznického a produktového portfolia - analýza stávajících zákazníků a produktů, ověřování jejich potřeb, hledání synergií a zejména nových produktů a zákazníků, lépe využívajících postavení na trhu a disponibilní kapacity.

Forma a průběh akce

Tři fáze.

  • Analýza současného stavu (nejen marketingu). Ověření kvality informací, které jsou k dispozici. Hloubkový průzkum a klasifikace zákazníků (jejich potřeby, spokojenost, záměry, ...) a orientační průzkum trhu. Výchozí verze plánu prací a zadání pro marketingovou strategii.
  • Rozběh systému - zajištění dat a nástrojů pro správu marketingových informací. Rozvoj dovedností všech, kterých se marketing jakkoli dotýká. Návrh, ověření a nastavení pravidel / povinností. Automatizace zpracování dat. Pilotní aktivity (ověřování a upřesňování pracovních postupů / metodik). Výchozí verze marketingové strategie a aktualizovaný plán prací.
  • Trvalý rozvoj.

Související produkty

Práce s informacemi

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.