Adopce Microsoft 365 / Office 365

Využijte plně možnosti nových technologií!

Co je to adopce a proč adoptovat *365

MS označuje za "adopci" fakticky jen technickou část přesunu dat do cloudu. Přestože se vehementně ohání tím, jakou to znamená změnu podnikové kultury. Nám to přijde jako naivní - zapřahat vůz před koně (viz diskuse na LI). Technologie se změnou kultury nepomůže. A měnit něco kvůli technologii už vůbec nedává smysl. Takže buď nové technologie potřebujete (protože změna už proběhla nebo probíhá) 

Vlastní migrace dat a výměna aplikací je jenom jeden z mnoha kroků. Když něco či někoho adoptujete, tak je to jednorázový čin. Podpis. Jenže od toho okamžiku začíná soužití. A to je fakticky ona adopce - souboj nebo symbióza s tím, koho/co jsem adoptoval. Počítat s tím, že to je potřeba dělat tak dlouho, dokud nás neopustí. Protože štěstí přeje připraveným, je rozumné se připravit

Doporučujeme chápat "adopci" jako systematické soustavné úsilí o optimální využití potenciálu osvojovaných technologií. Nebo tomu klidně můžeme říkat jinak. Podstata je přijmout a využívat nové možnosti, ideálně stále lépe. Při seznámením s potenciálem O365 bylo řečeno, že část funkčnosti oceníte až postupně. Protože platí "Spěchej pomalu".

Adopci je nutno pořádně připravit

Žádné mechanické přesouvání současného stavu - nové technologie velmi pravděpodobně umožňují mnohem efektivnější uspořádání (viz případová studie o organizaci elektronické pošty a dokumentace). Nejdříve si udělat jasnou představu, jak budou spolupracovníci nových vymoženosti využívat. Kde má být co. Udělat pořádek ve stávajících úložištích a pracovních postupech (nebo to vyzkoušet a připravit).

Pokud máte pocit, že dovednosti a pracovní postupy spolupracovníků jsou optimální, nejspíše nepotřebujete ani Office/MS 365, ani žádnou adopci. Nemá smysl se někam přesouvat, pokud to není potřeba. A potřeba to je pouze v případě, kdy nové prostředí nabízí možnosti, které s dosavadními technologiemi prostě nelze dosáhnout (nebo je to výrazně levnější).

Smyslem adopce je zavést nový způsob práce

  • Sdílet + současně s tím musí lidé získat zásadně nové dovednosti při práci s kancelářskými a dalšími aplikacemi.
  • Používat správně aplikace & šablony & metadata.
  • Využívat nástroje pro automatizaci a workflow.

Nejdůležitější součástí adopce je organizace dat

  • Sdílet znamená mít systém a udržovat pořádek - jasná pravidla kam co patří a kdo co jak dělá. Nejlépe mechanismy, které to budou hlídat či ještě lépe zabrání nežádoucím jevům.
  • Mít jasno v přístupových politikách a podle toho vytvářet skupiny uživatelů. Správa přístupů se dostává do úplně nové polohy.
  • Ačkoli se zdá, že se otevírá prostor, aby si každý dělal co chce, opak je pravdou. Je potřeba za každou cenu zamezit "lidové tvořivosti". To je jedna z klíčových změn podnikové kultury.

Jinak to dopadne tak, jak přechod parafrázovali v jedné velikánské firmě - "... umožní posun současného stavu na kvalitativně vyšší úroveň chaosu."

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Chci kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.