Metody a formy rozvoje dovedností

Každá situace vyžaduje odpovídající přístup.

Learning by doing

Základem je důkladná analýza podnikových potřeb a dalších souvislostí. Pokračujeme návrhem podnikové metodiky pro danou oblast. Školení či spíše výcvik probíhá na základě této metodiky. A pokračuje se ověřováním a zdokonalováním dovedností či pracovních postupů tak dlouho, dokud zlepšení přinášejí významné efekty.

Nemluvíme o tom, co říkají autority nebo co je psáno v moudrých knihách. Podle vyspělosti cílové skupiny vysvětlujeme a ukazujeme, co, jak a proč by měli ve své reálné činnosti dělat či změnit. Součástí kurzu musí být praktické vyzkoušení doporučovaných postupů. Tím se pokusíme odstranit odpor ke změně, který je obvykle založen na obavě z náročnosti přechodu či prostě na neznalosti.

Najdeme konkrétní cílové skupiny a přesně definujeme vzdělávací cíle.

Nebudeme se tvářit, že se téma "řízení vztahů se zákazníky" dá zvládnout během půl dne. Nebudeme povídat o něčem, co nemá ve vašich podmínkách reálné uplatnění. Nebudeme barvitě líčit, že "by se mělo ..." - ukážeme, že když budete dělat <to a to> <tak a tak>, tak dosáhnete <těchto výsledků>. A vzápětí si to účastníci musí vyzkoušet. Když to budou dělat, budeme jim s tím pomáhat. Potom si to zkusí ještě jednou a téměř jistě už pomoc potřebovat nebudou.

Bude to pro vás náročné - budete muset schválit to, že se skutečně definované činnosti mají provádět námi navrženým způsobem a to bude občas poněkud nepříjemné. Ale pokud budete mít zájem, pomůžeme realizovat podněty vyplývající z konfrontace současné podoby a nových informací, které účastníci získají nebo ke kterým se společně dopracujeme při přípravě.

Bude to však jednoznačně užitečné.

Nejenom pro firmu, ale především pro každého jednotlivého účastníka - zjednoduší a zefektivní svoji práci. Jinak to nemá smysl dělat. Přínosem takto cíleného konkretizovaného školení není jen to, že se neplýtvá kapacitou a ochotou lidí. Dává příležitost pro komplexní rozvoj dovedností i zlepšování pracovních postupů.

Improving by learning

Analýza a podpora spolupracovníků přímo při jejich práci (něco jako koučování, ale méně "osobní", více systémové). Součástí je (zamýšlené) zdokonalování pravidel / procesů v návaznosti na získávané dovednosti. Platí pro samostatné výkonné či řídící pracovníky - budeme společně s nimi hledat možnosti uplatnění obecného know-how na jejich konkrétní problémy a potřeby.

Inovujeme pracovní postupy cestou získání nových dovedností.

Primárním cílem ovšem není "rychle a snadno (efektně)" vyřešit dílčí problém, ale na naprosto konkrétních případech a v reálném čase ukázat cílovým spolupracovníkům, jakým způsobem mohou zjednodušit svoji práci a jak efektivně aplikovat obecné know-how do praxe. To je hlavním smyslem - zlepšit dovednosti v oblasti získávání a využití informací - zvýšit potenciál pro uplatnění znalostí. Naučit se lépe učit. Rozvíjet schopnost zjistit chybějí dovednost. 

Formy

Souvislý výklad

 • 80-90 % času přednáška na stanovené téma.
 • Aktuality, praxe, příklady, zkušenosti, dle možností a přístupu účastníků formou moderované diskuse.
 • 10-20 % otázky a odpovědi.

Příprava vyžaduje minimální čas interního garanta akce (pouze upřesnění témat a profilu účastníků).

Výklad & diskuse

 • 60-80 % času přednáška formou vyzývané diskuse se zapojením účastníků.
 • Příklady z praxe vaší firmy.
 • Vysvětlení metod a příklady + prezentace ideálního stavu (řešení).

Při přípravě je potřeba minimálně 4-8 hodin práce interního garanta akce.

 • Analýza podnikové dokumentace
 • Zpracování dotazníku
 • Upřesnění informací a odsouhlasení programu a příkladů.

Trénink

40-60 % (zhruba půl na půl) výklad dané oblasti a prověření jejího pochopení formou případových studií. První studie je jednoduchá a obecná, druhá (zhruba třetina času) by měla být připravena dle konkrétních požadavků a potřeb. Náročné na přípravu, nutno doplnit výše uvedené kroky o ověření informací na místě.

Workshop

Tato forma je charakteristická především velmi důkladnou přípravou, kdy se snažíme najít nejdůležitější souvislosti a existující problémy. Pro ty hledáme odpovídající obecné know-how, snažíme se formulovat otázky a navrhnout nejdůležitější "odpovědi" (cesty, náměty, další otázky). Průběh - dle výchozích podmínek a dohody nezbytně nutné minimum obecných základních pojmů a souvislostí následuje společná formalizace problémů, analýza příčin a podstatných souvislostí včetně hledání řešení.

Možnosti / formát

Rozložení náročnější akce zvýší efektivnost

Pokud je záměr ambicióznější, je rozumné rozložit akci na několik menších dílčích akcí. Zásadním způsobem to zefektivní přípravu. Umožní průběžné vyjasnění sporných či nejasných témat, pokud se účastníci zapojí. Sníží únavu a náročnost pro účastníky. Také je výrazně menší riziko, že akce nebude přínosná. Výjimkou mohou být aktivity, které musí splnit jednoznačné zadání - typicky soustředění pro aktualizaci podnikové strategie. 

 • Jednoduchá akce - jednodenní (popř. vícedenní) seminář (tzn. relativně pasivní příjem informací).
 • Iniciální workshop - vstup do problematiky, ověření "kompatibility" (zda si rozumíme).Typicky představení některého zajímavého (izolovaného tématu) - např. TOC, procesy ("Proč využívat / jaké efekty přináší ..."), možnosti projektového řízení (analogicky), popř. jednou byla touto formou realizováno vyjasnění možností formalizovaného výběru při přípravě na inovaci IS.
 • Soustředění - komplexnější workshop (typicky formalizace podnikové strategie, formulace zadání pro rozvoj systému řízení, tvorba koncepce prodeje, CRM apod.).
 • Systematický (soustavný) rozvoj - cyklus aktivit úzce vázaný na více či méně komplexní změnové projekty, většinou v různých formách (obdoba běžné poradenské práci v korektním pojetí).

Viz též příprava a realizace akce.

Analýza vzdělávacích potřeb

Základem každé vzdělávací aktivity je analýza vašich reálných potřeb a podstatných souvislostí (zahrnuje reálnou úroveň dovedností lidí, ze které následně vychází plán rozvoje jednotlivce). Následuje:

 • Návrh/revize podnikové metodiky pro cílovou oblast & požadavků na rozvoj dovedností. Odsouhlasit skutečný (výchozí) stav, postupové cíle, dlouhodobý záměr a nejbližší krok.
 • Workshop, výcvik či podpora - probíhá dle této aktualizované metodiky.
 • Zdokonalování dovedností & pracovních postupů, dokud to přináší významné efekty (vývojová spirála).

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.