Jak řídíte projekty

Ověříme, čemu říkáte projekt a jak efektivně tyto aktivity umíte řídit.
Navrhneme úpravy či projekt rozvoje systému projektového řízení.

Zajímá mě to

Ozveme se.

Nic neplatíte

Máte si bez obav ověřit, jak to je. Nebudeme vám nic nutit. Sami vyhodnotíte, co potřebujete.
  1. Zjistíme co považujete za projekty. Analyzujeme jejich reálnou podobu.
  2. Prověříme systém pro správu projektového portfolia.
  3. Vyhodnotíme dovednosti projektových manažerů a způsobilost projektové kanceláře.

Charakteristika

Prvním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Zmapujeme významné činnosti oblasti (jak se vyhodnocuje námět, jak vyjasňujete projektový záměr, jak se sjednává zadání a jak se řídí práce). Najdeme zjevné chyby. Zjištěné skutečnosti popíšeme a společně vyjasníme - výhody a nevýhody, rizika a příležitosti. Když to půjde, umožníme diskusi / připomínkování relevantními spolupracovníky.

Navrhneme opatření pro rychlé a jednoduché změny ("quick-wins") ... změnu  postupů, které lze zlepšit snadno (nepodmíněně). Následně - poté, co se osvědčí ty jednoduché úpravy - doporučíme komplexnější rozvoj. O jeho rozsahu a realizaci rozhodnete sami. Nepatří do rámce tohoto auditu.

Podstatným výsledkem bude to, že získáme shodný (podložený) pohled na realitu a rámcové zásadní potřeby organizace. Budeme schopni se věcně dohodnout o dalším postupu. Budeme si (lépe) rozumět. 

Průběh

Necháme si ukázat a vysvětlit, jak jsou nastavena pravidla. Dokumentaci / metodiku.

  • Důkladně prostudujeme veškeré zdroje, které budou k dispozici.
  • Provedeme analýzu průběhu přípravy a realizace aktivních projektů.
  • Společně s reálnými projektovými týmy - pokud to bude možné - vyhodnotíme účelnost a účinnost způsobu, jakým projekty řídí.

Vrcholovému vedení vysvětlíme, v jakém stavu systém projektového řízení je a jaký potenciální užitek lze získat na příkladu oněch běžících projektů.

Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Jak zdokonalit systém projektového řízení