Podmínky a postup

Jak to bude probíhat.

Rychle. Jednoduše. Bez starostí. Tak, jak to potřebujete. 

 • Promluvíme si o tom, co očekáváte. Důkladně.
 • Navrhneme detaily spolupráce. Zadání. Koncepci. Pravidla.
 • Vytvoříme web (převezmeme obsah stávajícího). Naplánujeme jeho rozvoj.
 • Když s tím budete souhlasit, zveřejníme ho a začneme měřit.
 • Nejpozději do půl roku vyhodnotíme výsledky a dohodneme se co dál.

To je všechno. Pokud vás to zajímá, zavolejte.

Formulovat zadání pro web (vlastně pro cokoli) je poměrně obtížné. Proto se snažíme najít způsob, jak se vyhnout málo produktivním pokusům o domluvu, kdy si úplně nerozumíme. Vycházíme z toho, že když nám poskytnete dostatek informací, budeme schopni většinu práce na zadání udělat za vás. Čímž se všechno dramaticky zrychlí a zjednoduší.

 • Musíte nám říci alespoň něco o vašich produktech a zákaznících.
 • Vyjasníme si, co od webu očekáváte (viz "Jak získat dobrý web"). To by už měla být alespoń trošku diskuse ... i když se vás nebudeme snažit o ničem přesvědčit Budeme se hlavně ptát.
 • Poskytnete nám maximum podkladů, které máte k dispozici (informace o produktech, všeobecné obchodní podmínky, typické nabídky, průřez zákaznického portfolia, detailní popis průběhu obchodního případu a vůbec všechno, co nám může pomoci lépe pochopit, co a pro koho děláte).
 • Důkladně to prostudujeme a adaptujeme dotazník.
 • Ten buď samostatně nebo s naší pomocí vyplníte. Výsledkem by mělo být pokud možno oboustranné pochopení toho, co by vaší firmě měl internetový marketing přinést a jakým způsobem.
 • Tak formalizujeme vaše požadavky na vytvoření a provoz webu (a následnou péči).

Podmínky jsou až děsivě jednoduché.

 • Naše nabídka vytvoření webu zdarma se týká těch případů, kdy s námi chcete trvale spolupracovat. Můžeme vám sice vytvořit web podle vašich nebo našich představ, ale pokud se o něj nemůžeme starat, nedává to smysl (vysvětlíme).
 • Při vytváření nového webu vás nebudeme zatěžovat odbornými pojmy a vysvětlování a přesvědčováním.
 • Pokud již nějaký web máte, převezmeme jeho obsah (v takovém případě se budeme snažit zachovat jeho logiku a strukturu tak, abychom nenaštvali současné návštěvníky). Když žádný nemáte, vyjdeme z existujících nabídek.
 • Naplánujeme jeho vývoj. To je základ - klouzavý průběžně aktualizovaný plán práce.
 • Po zveřejnění začneme intenzívně měřit a vyhodnocovat, jak funguje. Výsledkem je minimálně jednou měsíčně analýza a aktualizace plánu rozvoje.
 • Do doby, než se dohodneme na spolupráci, je vše v naší režii (vyjma toho, když bude potřeba pořídit např. profesionální fotografie produktového portfolia a obdobné)
 • Weby vytváříme v redakčním systému UMBRACO s využitím vlastních šablon a standardních prostředků (Bootstrap). Lze adaptovat jakoukoli běžně dostupnou šablonu.
 • Soustředíme se na analýzu návštěvnosti, logiku vyhledávání a zejména chování návštěvníků na stránkách.
 • To vše s cílem, aby web mohl optimálně spolupracovat s kampaněmi, sociálními sítěmi, mailingem a dalšími prvky internetového marketingu.

Pokud něco z níže uvedeného nemáte, není žádoucí to "vytvářet" (vyjma těch, u kterých je to výslovně uvedeno). Když něčemu nebude rozumět, zeptáte se. Pokud by to mělo být všechno, asi to není na půl hodiny, ale dá se to doplňovat průběžně. Podstatné jsou nabídky & zakázky a k nim informace o produktech a zákaznících.

 • Charakteristika vašich produktů - katalog, nabídkové či produktové listy.
 • Reprezentativní vzorek nabídek za poslední rok. Pokud neděláte písemné nabídky, zkuste to, na čem se se zákazníky domlouváte ústně, zapsat. Včetně popisu toho, jakým způsobem nabídka vzniká.
 • Vzorek smluv. Vzorek zakázek (nejlépe těch k nabídkám).
 • Typologie/přehled zákazníků
  Jaké máte skupiny, čím se vyznačují, jaké produkty kupují, v jakém objemu, v jakých intervalech, za jaké ceny, kolik jich je, konkrétní reprezentanty jednotlivých skupiny.
 • Prodejní argumentace. Pokud není písemně, zkuste alespoň něco zachytit. Ve smyslu čím se vaše produkty liší od konkurence. 
 • Jaký užitek zákazníkům přinášejí (soupis výhod, rozdílů oproti konkurenci).
 • Profil ideálního cílového zákazníka (popř. profily pro jednotlivé skupiny).
 • Podoba (průběh) typického obchodního případu (nebo různých typů). Povinnosti a pracovní postupy. Jaké nástroje / data (informační systém) používáte. Osobní profily obchodníků. S kým se obvykle spolupracuje (subdodavatelé - např. povrchové či tepelné úpravy, grafik, tiskárna, doprava, …).
 • Jakými způsoby (kdo, …) získáváte nové zákazníky.
 • Proč jste přišli ty zákazníky, kteří odešli za poslední rok?
 • Reprezentativní výčet konkurentů.
 • Jak monitorujete spokojenost zákazníků a jak tyto informace využíváte.
 • Organizační schéma, popř. procesní model či ISO dokumentace.
 • Přehled IT - kde máte email, jak spravujete kontakty, jestli máte nějaký systém pro podporu vztahů se zákazníky. Jaké cloudové služby využíváte.
 • Podniková a/nebo marketingová strategie / koncepce (plán). Plán a přehled realizovaných marketingových aktivit za poslední rok. Kdo zodpovídá za marketing (profil člověka a jeho práce).

Celé to má detailní metodiku, která není povinná, ale když si ji přečtete, budeme si určitě lépe rozumět.

Uděláme to chytře a jednoduše.

 • Nechceme "mít v 'dokonalém' stavu" výše zmíněné podklady.
 • Nebudeme spekulovat a vymýšlet. Použijeme to, co je k dispozici.
 • Vytvoříme a zprovozníme web - prostě tak, jak to budeme považovat za nejlepší možné. 

  ... a tehdy začne jeho skutečný vývoj.
 • Vyjasníme, co je jeho výkon a jak jej budeme měřit (max. půl roku).
 • Budeme trvale zjišťovat, co je (u vás) v jakém stavu a proč. Aktualizovat koncepci a plán rozvoje.
 • Až budeme vědět, jaký užitek přináší, dokončíme domluvu na spolupráci.
 • Dohodneme se (spočítáme), které části a prvky má smysl vylepšovat.

Na tomto základě se budeme starat o trvalý rozvoj (zvyšování výkonu).

 • Budeme průběžně zdokonalovat stránky a kampaně, vytvářet referenční odkazy, psát články, postaráme se i o profily a kampaně na sociálních sítích. 
 • Vytvoříme systém pro správu příležitostí, podporu vztahů se zákazníky. Pomůžeme s komplexním řešením akvizice.
 • Budeme doplňovat funkčnost, která se ukáže jako potřebná (a efektivní), např. správu organizovaných událostí, extranet pro spolupráci se stávajícími zákazníky, automatizaci tvorby nabídek nebo přímo konfigurátor pro zákazníky.
 • Pomůžeme s komplexním rozvojem marketingu a obchodu. Ono to jedno bez druhého nejde ... 

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.