Firma 21. století

11. 01. 2021 Petr Opletal

Jak se budou muset změnit běžné firmy, aby uspěly v 21. století. Co jsou klíčové faktory efektivnosti? Jakou roli hraje komunikace se zákazníky?

Firma 21. století

Co se v byznysu mění

Vyhněme se buzzword-ům, které otázku zamlžují. Co se doopravdy děje?

  • Čím dál silněji se prosazuje nabídkový charakter ekonomiky (převis nabídky nad poptávkou) - silnější postavení zákazníků. Zásadní změny jejich chování. Zejména těch firemních (koncový spotřebitel je samostatné téma).
  • Tradiční konkurenční výhody ztrácejí význam. Nastupují znalosti, schopnost využívat informace, digitalizace (podnik, se kterým se dobře spolupracuje ~ Agenda 21).
  • Marketing v širším slova smyslu (tedy včetně akvizice a správy produktového portfolia) se stává stále důležitějším faktorem úspěchu.

Více je možné se dozvědět od renomovaných autorit (Kotler, Hammer, Goldratt, ...) na témata jako je "učící se / znalostní organizace" apod. Měnící se prostředí vyžaduje moderní organizační uspořádání.

Běžná firma a její fungování

Zkusme u typické střední firmy (výroba, služby hlavně B2B, nikoli korporát, nikoli živnostník) najít klíčové faktory, které mohou představovat překážky jejího rozvoje v nové době.

  • Lidé ve firmě nevěří / nechápou to, že spokojenost zákazníků je klíčovým strategickým faktorem úspěchu. Hlídají si své místní parametry a nechtějí vnímat souvislosti (viz TOC / lokální optimum).
  • Nejsou dostatečně motivováni či dokonce není podporován účelný rozvoj jejich dovedností. 
  • Nemají podmínky k optimálnímu výkonu. Nepovažují úspěch firmy za podstatný pro vlastní existenci. Neztotožňují své zájmy se zájmy firmy. Nechce se jim konfrontovat se s nežádoucími jevy.
  • ...

Překážek bude hodně - je potřeba si je všechny sepsat a konkretizovat (lokalizovat, popsat konkrétní případy), určit jejich váhu, rozebrat vazby, příčiny a možné důsledky, vytvořit a využívat systém pro správu podnětů a řízení změn, nastavit monitorování a průběžně vyhodnocovat vývoj.

Co jsou pravděpodobné kritické faktory úspěchu

Přestat rozhodovat na základě pocitů - co jde spočítat, není potřeba rozhodovat. Soustředit se na zákazníka.

  • Správně pochopit a používat systém strategického řízení. Využít podnikovou strategii jako kritérium účelnosti pro každé dílčí rozhodnutí (je doporučeno ke každé záležitosti identifikovat její vazby ke strategickým cílům - a pokud žádné nemá, tak se jí nezabývat). Vytvořit a používat systém pro správu strategických faktorů úspěchu (viz též článek o vztahu vlastníka a manažera).
  • Pochopit změnu vztahu zákazník × dodavatel a převzít zodpovědnost za úplné a správné pochopení potřeb zákazníka a nalezení optimálního řešení (výkon / cena). I kdyby to měl být konkurenční produkt. Důvěra, která by tak měla být získána, má mnohonásobně vyšší hodnotu. Začít rozvíjet vztahy se zákazníky na nových principech.
  • Změnit prinicipy hodnocení výkonu a motivace (a další opatření při řízení lidí).

Je těžké si představit, co se rozumí pojmem "systém strategického řízení"? Jistěže. Ono si totiž nelze představit nic, dokud nemluvíme o zcela konkrétním prostředí. V každé organizaci to totiž znamená něco jiného.

Je to příliš obecné?

Ano. Je.

Konkrétní obsah tomu musíme dát přímo u vás. Tisíce příkladů (které občas není snadné pochopit a občas je obtížné jim věřit) najdete v literatuře. Jeden z mnoha je příběh ocelárny z Kritického řetězu. Způsob, jak zajímavé myšlenky uvést do života, musíme najít společně na základě důkladného pochopení toho, co, jak a proč děláte.

Rádi vysvětlíme, co bude potřeba a pomůžeme zjistit, co z výše uvedeného u vás platí